Order:
 1.  18
  Die Interpretation der Lyrik J.R. Bechers im Essay "Der Weg Johannes R. Bechers" von Paul Rilla.Marek Ostrowski - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1.
  Esej Paula Rilli pt. Der Weg Johannes R. Bechers powstał w roku 1950 i był próbą ukazania rozwoju poetyckiego poety w formie jasno określonej drogi twórczej. Rilla wywarł jako krytyk literacki znaczny wpływ na recepcję Bechera we wczesnych latach powojennych, twórczość liryczna Bechera, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju, z uwagi na olbrzymi ładunek subjektywno-emocjonalny wyłamuje się, zdaniem autora, z narzuconych jej przez Rillę ram.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Zur Paul Celans Rezeption der Tradition des Judaismus.Marek Ostrowski - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  W artykule poruszono problem stosunku znanego współczesnego poety, autora Fugi śmierci do tradycji judaistycznej. Celan - Paul Ancel - wywodzi się z kręgów kultury żydowskiej Bukowiny. Jest to dla jego twórczości fakt o fundamentalnym znaczeniu. Poeta przejmuje od Chasydów centralną kategorię, jaką jest "samotność". Wokół tego pojęcia rozwija się jego poetyka.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Zwei gedichte Paul Celans "Es war Erde in ihnen" und "Du liegst" : ein Versuch der Interpretation nach der phänomenologischen Methode.Marek Ostrowski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Artykuł jest próbą interpretacji dwóch znanych wierszy Paula Celana - Es war Erde in ihnen z tomu Niemandsrose oraz Du liegst z tomu Schneepart za pomocą metody fenomenologicznej.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark