27 found
Order:
Disambiguations
Marek Pepliński [24]Marek A. Pepliński [5]
See also
Marek A. Pepliński
University of Gdansk
 1. Balet Dawkinsa w ogrodzie Teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Część II.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (25/2/2):355-376.
  DAWKINS’ BALLET IN THE GARDEN OF THEOLOGY. A CRITICAL ASSESSMENT OF RICHARD DAWKINS’ EPISTEMOLOGICAL THESES ON THEISTIC BELIEFS FROM THE GOD DELUSION. PART II My paper presents an analysis and assessment of Richard Dawkins’ assumption from his book The God Delusion that there are no reason against treating belief in God as a scientific hypothesis, because even if the God existence is not disprovable, we could and maybe should ask if His existence is probable or highly improbable. My first aim (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Analityczna epistemologia religii ostatnich pięciu dekad.Marek Pepliński - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)):919-938.
  There are three chief aims of the paper. First, it presents in short the beginning of the analytic philosophy of religion, its development, issues, and methods. Second, it puts forward a hypothesis that in the last five decades analytic philosophy of religion has been dominated by the epistemological paradigm, i.e. in most cases, any problem in question has been studied as part of the general problem of rationality of religious belief. That situation is changing slowly towards achieving more balance between (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Wartości epistemiczne wiary w świetle Logiki religii Józefa Marii Bocheńskiego.Marek Pepliński - 2013 - Filo-Sofija 13 (21):53-70.
  My aim in this paper is to show that some parts of J. M. Bocheński’s account of the logic of religion are useful for epistemological investigation of a religious belief, particularly for the questions of realistic and cognitive interpretations of a religious discourse, the problems of justification and warrant of a religious belief and for the problem of the place of criticism in a religious discourse. Referring to Bocheński's understanding of the structure of religious/theological thinking, I present the criteria for (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Alvina Plantingi koncepcja racjonalności przekonań religijnych na tle głównych stanowisk w XX wiecznej analitycznej epistemologii religii.Marek Pepliński - 2010 - In A. Chmielecki (ed.), Rozum i przestrzenie racjonalności. Uniwersytet Gdański. pp. 99-127.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  13
  Ani racjonalizacja światopoglądu, ani rezygnacja z mądrości. Czy metafilozofia Kazimierza Twardowskiego może być wyznacznikiem rzetelnie uprawianej filozofii klasycznej? / / Can Kazimierz Twardowski's metaphilosophy be the determinant of reliable practiced classical philosophy? 2018.Marek A. Pepliński - 2018 - Filo-Sofija 18 (40/1):41-78.
  The article aims to determine whether it is possible to build the reliably practiced classical philosophy, understood as a metaphysical research, directed towards the nature of objective reality. The purpose of this kind of philosophizing is knowledge and truth. Moreover, the practice of such philosophizing and its results should meet some of the characteristics of science. The paper establishes a set of conditions that have been imposed on the science of metaphysics by Kazimierz Twardowski. Among the conditions of such philosophizing (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  76
  Analityczna filozofia religii i teologia filozoficzna / Analytic Philosophy of Religion and Philosophical Theology.Marek A. Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków: WAM. pp. 437-458.
 7. Problematyka wszechmocy Boga – rzeczy nowe i stare / The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old.Marek Pepliński - 2015 - Filo-Sofija 15 (No 30, z. 3):11-44.
  The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old -/- The purpose of this paper is to shortly introduce into the philosophical issues of omnipotence in the history of philosophy and philosophically oriented theology, and to show how the articles included in the special issue on God’s power fits with it. There are three main subjects of debate on the power of God (gods). First, how to precisely define omnipotence, in philosophically as well as theologically adequate way, by using (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Prostota (Boga - Simplicity of God).Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, Kraków 2016. Wydawnictwo WAM. pp. 87-107.
 9. Balet Dawkinsa w ogrodzie teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Część I.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (18):293-322.
  DAWKINS’ BALLET IN THE GARDEN OF THEOLOGY. A CRITICAL ASSESSMENT OF RICHARD DAWKINS’ EPISTEMOLOGICAL THESES ON THEISTIC BELIEFS FROM THE GOD DELUSION. PART I My paper presents a detailed analysis and assessment of Richard Dawkins’ epistemological theses from The God Delusion concerning the nature of religious belief, the existence of God and treating belief in God as a scientific hypothesis. In the first part of the article, I am interpreting Dawkins’ statement that atheism deserves respect as an epistemic achievement. I (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dobroć (Boga - Goodness of God).Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, Kraków 2016. Wydawnictwo WAM. pp. 121-40.
  The paper presents some historical (Plato, Aristotle, Plotin, Augustine, Boethius, Aquinas) and main contemporary topics about different accounts of goodness of God understood as ontological goodness, perfection and as ethical goodness - impeccability and benevolence. The arguments for goodness of God are presented, mainly from stance of Thomas Aquinas classical theism as well as arguments against compatibility of essential goodness and omnipotence (N. Pike) and being an moral agent. The article draws perspective of different philosophical issues connected with goodness of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Miejsce i znaczenie problematyki normatywnej w analitycznej epistemologii w erze postgettierowskiej.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):67-86.
  I present argument for different than traditional continental classification of epistemological issues. Paper has two parts, first concerned with K. Ajdukiewicz and J. Woleński conception of epistemology and its branches and with different methods of epistemological inquiry based on different task posed for epistemology. Second part discuss main important topics of current postgettieral analytic epistemology like virtue epistemology, ethics of belief, problems of epistemic value, epistemic value monism and pluralism, metaepistemology and concludes that in traditional continental classification the issues of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Review:" Value and Virtue in a Godless Universe," by Erik J. Wielenberg. [REVIEW]Marek Pepliński - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):196-201.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  38
  Wszechmoc (Boga - God's Omnipotence).Marek A. Pepliński & Martyna Koszkało - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Poland: pp. 37-59.
  Wersja przedostatnia, z 2010 roku. Proszę cytować wersję opublikowaną. Pre-final version, from 2010. Please, quote the published version.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  89
  Indywidualny wymiar wiedzy a jej wartość.Marek Pepliński - 2013 - Filo-Sofija 13 (23):219-230.
  On Relation between the Individual Character of Propositional Knowledge and Its Value -/- The paper presents two aspects of human propositional knowledge, objective and subjective. The former is based on the truth condition, and the latter on the belief condition. Then several problems of the value of knowledge are briefly presented. The last part contains two arguments for the sine qua non belief condition of knowledge, one of which concerns the problem of epistemic luck assumed in virtue.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  13
  Wartość kognitywna religijnego użycia języka we wczesnej analitycznej filozofii religii / Cognitive meaning of religious language in early analytical philosophy of religion 2016.Marek A. Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Polska: pp. 519-25.
  Short paper about debate on cognitive meaning of religious use of language in early analytic philosophy of religion. Published in Companion to Philosophy of Religion, edited by Janusz Salamon, Cracow: WAM, 2016.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  66
  Epistemologia i metaepistemologia w filozofii analitycznej – od redakcji.Marek Pepliński & Robert Koszkało - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):11-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  83
  Epistemologia Zreformowana.Marek Pepliński - 2003 - Filo-Sofija 3 (1).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  68
  Roger Trigg, "Rationality and Religion. Does Faith Need Reason?" Oxford: Basil Blackwell, 1998, ss. VI, 226. [REVIEW]Marek Pepliński - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  17
  Cele teologii naturalnej i filozoficznej a preferowane wartości poznawcze / Aims of Natural and Philosophical Theology and the Preferred Epistemic Values.Marek A. Pepliński - 2004 - Przegląd Religioznawczy 212 (2):3-11.
  In philosophical literature terms: „natural theology” (or „rational theology”) and „philosophical theology” are used as exchangeable. The author argues that natural and philosophical theology are different philosophical disciplines. It is possible to point out a philosophic theology, different from natural theology, the former aims are not only supposed to show that God exists but to unifícate, interpret and explain (understand) religious faith and her tasks are not primary apologetic. The author considers that the aims of the latter discipline are bound (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  54
  Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza.Marek Pepliński - 2006 - Filo-Sofija 6 (6):257-266.
  Does God suffer? Some critical remarks on Dariusz Łukasiewicz’s paper ‘The suffering of God and the evil’ (Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza 'Cierpienie Boga za zło') Author of article argues that Dariusz Łukasiewicz's criticism of Thomas G. Weinandy's book Czy Bóg cierpi?, directed towards three arguments for impassibility of God doesn't defeat Weinandy's theses. There are three reasons of that. First, Łukasiewicz criticism doesn't take into account metaphysical nature of Weinandy's arguments concerning nature of suffering and (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  46
  Kazimierz Kondrat, "Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, ss. 228. [REVIEW]Marek Pepliński - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):171-176.
 23.  27
  Głos w dyskusji o naturze sporu. Contribution to the discussion on the nature of the dispute [on our knowledge of existence of God].Marek Pepliński - 2005 - Diametros 4:258-269.
  I argue that Ireneusz Ziemiński doesn't justify his skepticism about knowledge of existence of God. First, he reduces a question to metaphysical one - do we have sound, valid proofs of God's existence and imposes too heavy conditions on arguments for God. Second, he doesn't show that disagreement between philosophers in that question justify his negative assessment of arguments. Third, Ziemiński omits epistemological question what is knowledge of God's existence, especially in its direct form as well as externalistic account's of (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  14
  Od redakcji. O wiedzy Boga, Jego wszechmocy i ludzkiej wolności.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Marek Pepliński Editorial. On God’s Knowledge, Omnipotence, and Human FreedomAncient and mediaeval encounters between religious monotheistic faith and philosophical reason brings philosophers and theologians to task how to add up facts perceived from philosophical, natural and religious perspectives. There are several important points in which reason and faith seems to be in disagreement. One of them is the group of problems connected to the topics of coherence of divine attributes, particularly omniscience, foreknowledge and omnipotence, on the one hand, and the (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  O cenności racjonalności w wierze religijnej.Marek Pepliński - 2003 - Roczniki Filozoficzne 51 (1):219-244.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Od Redakcji. Metafizyka i filozofia religii.Marek Pepliński - 2011 - Filo-Sofija 11 (15).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Czy można racjonalnie nie wierzyć w ewolucję? Analiza argumentacji Alvina Plantingi.Marek Pepliński - 2001 - Filozofia Nauki 2.
  Alvin Plantinga claims that Christian believer can rationally disbelieve in some elements of the theory of evolution: the Common Ancestry Thesis; Darwinism, taken as explanation of origin of life by the mechanism of natural selection operating on random genetic mutation, and Naturalistic Origins Thesis - the view that present life itself developed from nonliving matter without special activity of God. After the justification of the possibility of conflicts between faith and science, Plantinga's arguments are examined and assessed as successful, with (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark