14 found
Order:
 1. Człowiek Między Filozofią a Teologią.Marek Sikora (ed.) - 2000 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Demokratyzacja episteme.Marek Sikora - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):296-307.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Filozofia a nauka w kontekście laboratoryjnego stylu badań naukowych Roberta Boyle’a.Marek Sikora - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):111-124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Konstruktywizm i realizm wobec statusu faktów naukowych. Bruno Latour a Ian Hacking.Marek Sikora - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia:11-26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  5
  Nauka i technika w dobie globalizacji.Marek Sikora - 2019 - Filozofia Nauki 27 (1):121-138.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Nauka wobec wartości. Dwa punkty widzenia: restrykcjonistyczny i ekspansjonistyczny.Marek Sikora - 2002 - Colloquia Communia 72 (1):85-96.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. On the Role of Science in the Global Society.Marek Sikora - 2007 - In Ewa Czerwińska-Schupp (ed.), Values and Norms in the Age of Globalization. Peter Lang. pp. 1--30.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Problem jedności nauki w świetle sporu o realizm.Marek Sikora - 2015 - Filozofia Nauki 23 (3).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pytanie o Społeczne Konsekwencje Wytworów Nauki I Technologii.Marek Sikora - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (1).
  [Ewa Bińczyk, Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki, Toruń 2012].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Problem reprezentacji poznawczej we współczesnej refleksji nad nauką.Marek Sikora - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:175-190.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Problem Reprezentacji Poznawczej W Nowożytnej I Współczesnej Refleksji Filozoficznej.Marek Sikora - 2007 - Wydawn. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Problem Wspomagania Komputerowego Badań Eksperymentalnych.Marek Sikora - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (2).
  [Sławomir Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Roy Bhaskar and Ian Hacking. The Problem of Scientific Realism in the Light of Philosophical Reflection on the Laboratory.Marek Sikora - 2015 - Filozofia Nauki 23 (1):27-38.
 14. Reguły czy hipotezy? Spór o interpretację wyrażeń językowych.Marek Sikora - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):49-57.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark