17 found
Order:
 1.  25
  Cztery sfery oddziaływania terapii transplantacyjnej: stan obecny i perspektywy.Maria Nowacka - 2009 - Diametros 19:93-105.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Autonomia Pacjenta Jako Problem Moralny.Maria Nowacka - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu W Białymstoku.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Etyka a transplantacje.Maria Nowacka - 2003 - Idea 15 (15).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Etyczne konsekwencje działań w dziedzinie zdrowia publicznego.Maria Nowacka - 2005 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 6:19-28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Etyczno-prawne kwestie otwarte w polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej.Maria Nowacka - 1998 - Idea 10 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Filozoficzne aspekty terapii transplantacyjnej.Maria Nowacka - 2002 - Idea 14 (14).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Fenomenologiczny kontekst medycznego wykorzystywania zwłok ludzkich.Maria Nowacka - 2002 - Idea 14 (14).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Koncepcja leczenia holistycznego.Maria Nowacka - 2007 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 8:15-27.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Kanibalistyczny wymiar terapii transplantacyjnej.Maria Nowacka - 1999 - Idea 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Metaficzyczny i teologiczny kontekst medycznego wykorzystywania zwłok ludzkich.Maria Nowacka - 2001 - Idea 13 (13).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Medyczny sens tezy o jedności psychofizycznej człowieka.Maria Nowacka - 2010 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 11:43-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Polskie spory prawne o kształt ustawy antyaborcyjnej.Maria Nowacka - 2003 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 4:17-33.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Redukcja sfery cielesnej jako terapia przyszłości.Maria Nowacka - 2001 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 2:37-44.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Selected Bioethical Questions: The Polish Perspective.Maria Nowacka - 2004 - Wydawn. Uniwersytetu W Białymstoku.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Sytuacja moralna lekarza w kontakcie z żywym dawcą organu do przeszczepu.Maria Nowacka - 2002 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 3:39-54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Terapia transplantacyjna, czyli oczekiwanie na użyteczną śmierć.Maria Nowacka - 2000 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 1:145-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Świadoma zgoda - czym jest i czym być powinna.Maria Nowacka - 2004 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 5:25-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography