76 found
Order:
 1.  69
  The Problem of Analyticity.Marian Przełęcki & Ryszard Wójcicki - 1969 - Synthese 19 (3-4):374 - 399.
 2.  14
  A Set Theoretic Versus a Model Theoretic Approach to the Logical Structure of Physical Theories: Some Comments on J. Sneed's "The Logical Structure of Mathematical Physics" [with Discussion].Marian Przełęcki, Ryszard Wójcicki, Józef Misiek & Edmund Skarżyński - 1974 - Studia Logica 33 (1):91-112.
 3.  36
  A Set Theoretic Versus a Model Theoretic Approach to the Logical Structure of Physical Theories.Marian Przełęcki - 1974 - Studia Logica 33 (1):91 - 112.
 4.  47
  On Model Theoretic Approach to Empirical Interpretation of Scientific Theories.Marian Przełęcki - 1974 - Synthese 26 (3-4):401 - 406.
 5.  36
  Empirical Meaningfulness of Quantitative Statements.Marian Przełęcki - 1974 - Synthese 26 (3-4):344 - 355.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6.  26
  Inessential Parts of Extensions of First-Order Theories.Marian Przełęcki & Ryszard Wójcicki - 1971 - Studia Logica 28 (1):83 - 99.
 7.  41
  W Sprawie Terminów Nieostrych.Marian Przełęcki - 1958 - Studia Logica 8 (1):313 - 317.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8.  30
  The Law of Excluded Middle and the Problem of Idealism.Marian Przełecki - 1982 - Grazer Philosophische Studien 18 (1):1-16.
  The law of excluded middle is usually considered as intrinsically connected with the realistic standpoint and incompatible with the idealistic position. This is just what Ajdukiewicz claims in his critique of transcendental idealism. The analysis of Ajdukiewicz's argumentation raises the problem of validity of the law of excluded middle for vague (or incomplete) languages. The problem is being solved by differentiating between the logical (or ontological) and the metalogical (or semantical) law of excluded middle: in contrast to the former, the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  26
  O Tzw. Definicjach Operacyjnych.Marian Przełecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):125-149.
 10.  8
  O tzw. definicjach operacyjnych / О так назьіваемьіх операционньіх определениях.Marian Przełecki - 1955 - Studia Logica 3:125 - 183.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  2
  The Postulate of Precision: Its Sense and its Limits.Marian Przełęcki - 1998 - In Katarzyna Kijania-Placek & Jan Woleński (eds.), The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy. Kluwer Academic Publishers. pp. 209--218.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  23
  Sense as Value.Marian Przełęcki & Piotr Sadowski - 1981 - Dialectics and Humanism 8 (1):87-90.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  18
  Reviews. [REVIEW]Marian Przełęcki, Roman Murawski & Witold Marciszewski - 1975 - Studia Logica 34 (3):275-291.
 14.  11
  The Law of Excluded Middle and the Problem of Idealism.Marian Przełecki - 1982 - Grazer Philosophische Studien 18 (1):1-16.
  The law of excluded middle is usually considered as intrinsically connected with the realistic standpoint and incompatible with the idealistic position. This is just what Ajdukiewicz claims in his critique of transcendental idealism. The analysis of Ajdukiewicz's argumentation raises the problem of validity of the law of excluded middle for vague languages. The problem is being solved by differentiating between the logical and the metalogical law of excluded middle: in contrast to the former, the latter is claimed to be invalid (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  29
  O Pojęciu Zdania Analitycznego.Marian Przełęcki - 1963 - Studia Logica 14 (1):155 - 182.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  10
  A Model-Theoretic Approach to Some Problems in the Semantics of Empirical Languages.Marian Przełęcki - 1973 - In Radu J. Bogdan & Ilkka Niiniluoto (eds.), Logic, Language, and Probability. Boston: D. Reidel Pub. Co.. pp. 285--290.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  34
  Recenzje.Andrzej Grzegorczyk, Marian Przełęcki, Mieczysław Choynowski & Jerzy Łoś - 1958 - Studia Logica 7 (1):277-286.
 18.  2
  Granice obowiązku.Henryk Jankowski, Krystyna Starczewska, Andrzej Grzegorczyk, Marian Przełęcki, Mieczysław Michalik, Halina Promieńska, Stanisław Zapaśnik, Jacek Hołówka & Jan Szmyd - 1979 - Etyka 17:209-253.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Agnostyk czy ateista.Marian Przełęcki - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):95-98.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Argumentacja etyczna w \"Gorgiaszu\" Platona.Marian Przełęcki - 1988 - Studia Filozoficzne 266 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Antyirracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.Marian Przełęcki - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 13 (1):73-82.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Człowiek a zwierzę. Uwagi do książki Andrzeja Grzegorczyka Psychiczna osobliwość człowieka.Marian Przełęcki - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):207-212.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. „Dobry” czy tylko „za dobry uważany’?Marian Przełęcki - 1981 - Etyka 19:203-206.
  This is an attempt to meet the objections made by Anna and Andrzej Jerzy Jedynak in their article criticizing the views of this author concerning truth value of evaluative propositions. Replying to this criticism the author tries to show that his views do not lead to the elimination of the evaluative predicates like “morally good” by descriptive predicates like “considered to be morally good”, as the critics have claimed.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Dyskusja: O potędze smaku.Marian Przełęcki - 1999 - Etyka 32:91-94.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences Proceedings of the Conference for Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences, Warsaw, June 17-21, 1974.Marian Przełęcki, Klemens Szaniawski & Ryszard Wójcicki - 1976
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. In Defence of the Positivist View of Science.Marian Przełęcki - 1994 - Boston Studies in the Philosophy of Science 160:195-195.
 27. Intuicja wartości jako rodzaj poznania.Marian Przełęcki - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 19 (3):87-93.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kilka uwag o idei dobroci.Marian Przełęcki - 2002 - Etyka 35:77-82.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Leszek Kołakowski, Henryk Jankowski, Helmut Juros, Krzysztof Kiciński, Magdalena Jasińska, Jacek Hołówka, Joanna Górnicka, Aniela Dylus, Ryszard Jadczak, Maria Wałęśka-Sierpińska, Jacek Filek.Marian Przełęcki - 1995 - Etyka 28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Languages of Empirical Theories and Their Semantics.Marian Przełęcki - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Languages of Permanence: Theories and Their Semantics.Marian Przełęcki - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (2):179-191.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Moralizm antymoralisty.Marian Przełęcki - 1988 - Etyka 24:39-50.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Miłość bez zniewolenia.Marian Przełęcki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):323-326.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Metaphysical Meaning of Music.Marian Przełęcki - 1997 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
 35. Metafizyczna treść muzyki.Marian Przełęcki - 1997 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Operacjonizm.Marian Przełęcki - 1959 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Ograniczenie etyki ewangelicznej czy inne jej rozumienie.Marian Przełęcki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):307-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. O Iwaszkiewiczowskiej wizji świata.Marian Przełęcki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):9-14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. O paradoksach Platońskiego \"Parmenidesa\".Marian Przełęcki - 1986 - Studia Filozoficzne 247 (6).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. O potędze smaku.Marian Przełęcki - 1999 - Etyka 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. O religijnym sensie istnienia.Marian Przełęcki - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):101-112.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych.Marian Przełęcki - 2010 - Studia Semiotyczne 27:27-35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  31
  On so Called Operational Definitions.Marian Przełęcki - 1955 - Studia Logica 3 (1):179-183.
 44.  43
  On the Meaning of Indexicals.Marian PrzeŁęcki - 1983 - Studia Logica 42 (2-3):285 - 291.
  The approach adopted in the paper is based on the theory known as Montague grammar. Accepting, in general, that theory — especially in its modified version, which is due to Thomason and Kaplan — the author points out certain inadequacy in its treatment of the meaning of some indexical expressions and suggests some modification of its theoretical framework in order to avoid that shortcoming. It is claimed that to do justice to the meaning of so-called indefinite indexicals (such as we, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. On the Meaning of Indexicals.Marian Przełęcki - 1982 - Bulletin of the Section of Logic 11 (1-2):65-67.
  The approach to the meaning of indexicals adopted in this paper is based on the theory known as Montague grammar. Accepting, in general, that kind of theory { especially in its modied version, which is due to Thomason and Kaplan 1 { I point out certain inadequacy in its treatment of the meaning of some indexical expressions and suggest some modication of its theoretical framework in order to avoid that shortcoming.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  36
  On the Notion of an Analytic Sentence.Marian Przełęcki - 1963 - Studia Logica 14 (1):181-182.
 47. On the Religious Meaning of Existence.Marian Przełęcki - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (6-7):103-110.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. On the Understanding of Non-Literal Expressions.Marian Przełecki - 2010 - Studia Semiotyczne—English Supplement 27:5-14.
  The following remarks should be treated as a discussion of a semiotic claim posed in the quotation above. Kołakowski opted for this rather radical perspective to challenge semiotic views prevailing in the analytical philosophy of that day. No wonder that his intellectual opponents felt obliged to take a stand. I once tended to side with his opponents, which is one of the reasons why I would like to take the emerging opportunity and revisit Kołakowski’s argument. I won’t be discussing the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  29
  Przegląd Czasopism.Halina Mortimer, Jan Franciszek Drewnowski, Jerzy Kmita, W. A. Pogorzelski, Leon Koj & Marian Przełęcki - 1961 - Studia Logica 12 (1):267-283.
 50. Problemy etycznego intuicjonizmu.Marian Przełęcki - 2007 - Studia Semiotyczne 26:177-187.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 76