Order:
 1.  6
  Recenzije I Prikazi.Ivana Skuhala Karasman, Franjo Zenko, Martina Žeželj, Alen Sućeska, Marica Vernazza & Lino Veljak - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):335-350.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Objašnjenje u povijesti.Marica Vernazza - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):913-929.
  Članak tematizira različite vrste objašnjenja u povijesti, a problem značaja povijesnog objašnjenja pokušava se riješiti odbacivanjem metodološkog gledišta prema kojem se prirodne znanosti temelje na objašnjenju, a društvene samo na razumijevanju. Povijesna objašnjenja sadrže velik broj singularnih iskaza, i pri njihovu argumentiranju i objedinjavanju povjesničari se služe samo statističkim generalizacijama, budući da univerzalne zakonitosti povijesnih procesa, koji sadržavaju te činjenice, nije moguće utvrditi. No, pri rekonstrukciji povijesnih zbivanja, procesa i struktura nije ni potrebno opisati svaki njihov sastavni dio. U istraživanju (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Explanation in History.Marica Vernazza - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):913-929.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark