17 found
Order:
 1.  31
  Are You Bioconservative, Transhumanist, or Something in Between? Take the Test and Find Out.Marija Selak - forthcoming - Bioethics.
 2.  22
  Filozofski Život.Martina Šendula-Pavelić, Slaven Lendić, Krešimir Babel, Martina Blečić, Danijela Vitali, Martina Vuković, Rahela Jug, Josip Cmrečnjak, Nikolina Ćavar, Marko Kos, Željka Metesi Deronjić, Marija Selak, Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović & Nino Kadić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):363-386.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Ontological Status of War in Media-Represented Reality.Marija Selak - 2017 - Filozofska Istrazivanja 37 (1):39-47.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Filozofski Život.Nebojša Mudri, Ljudevit Hanžek, Tina Marasović, Marijana Filipeti, Marija Lamot, Lovre Grisogono, Nikola Erceg, Mateja Borgudan, Ana Vračar, Milijana Đerić, Boško Pešić, Tomislav Petković, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman, Marija Selak, Željko Maurović, Hrvoje Jurić & Iris Vidmar - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (4):715-742.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  17
  Bioetički osvrt na filozofiju Nikolaja A. Berdjajeva. Promišljanje degradacije duhovnosti i bîti tehnike u prijelomu epoha.Marija Selak - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):603-614.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Filozofski Život.Dunja Marušić Brezetić, Krunoslav Petrunić, Senka Suman, Snježan Hasnaš, Vinko Grgurev, Ivana Kragić, Tomislav Petković, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Krešimir Babel, Ivana Greguric, Stjepan Radić, Tomislav Krznar, Marija Selak, Ksenija Matuš, Bruno Ćurko, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman & Tina Marasović - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):809-848.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Filozofski Život.Bruno Ćurko, Ivana Kragić, Elvina Šehić, Ivana Skuhala Karasman, Igor Eterović, Goran Grgec, Tomislav Krznar, Marija Selak & Iris Vidmar - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):891-908.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Dis/Funkcionalnost Pred/Govora: Granice I Mogućnosti.Marija Selak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):61-68.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Filozofski Život.Vinko Grgurev, Marijana Filipeti, Iris Vidmar, Ivan Andrijanić, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Ivana Zagorac, Marija Selak, Ivana Greguric, Ivana Skuhala Karasman, Snježan Hasnaš, Tomislav Krznar, Željka Metesi Deronjić, Ruža Kovačević, Aleksandar Dimitriev, Vanja Brkljač, Krešimir Babel & Elvina Šehić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):997-1042.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  A Bioethical Review of Nikolay A. Berdyayev's Philosophy. Rethinking the Degradation of Spirituality and the Essence of Technology at the Turn of the Epochs.Marija Selak - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):603-614.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Dis/Functionality of Pre/Face: Boundaries and Possibilities.Marija Selak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):61-68.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. 6. Bioetički Forum Za Jugoistočnu Europu.Marija Selak - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (4):737-739.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Bioetički osvrt na filozofiju Nikolaja A. Berdjajeva. Promišljanje degradacije duhovnosti i bîti tehnike u prijelomu epoha: A Bioethical Review of Nikolay A. Berdyayev’s Philosophy. Rethinking the Degradation of Spirituality and the Essence of Technology at the Turn of the Epochs. [REVIEW]Marija Selak - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):603-614.
  Suvremene bioetičke rasprave reaktualizirale su pitanje smjene epoha. Bioetika je nastala upravo kao moralna i civilizacijska reakcija u novostvorenoj povijesnoj situaciji. U tom kontekstu, potrebno je analizirati, s jedne strane, promišljanje prijeloma epoha i predviđanje »novog srednjovjekovlja« u djelu ruskog filozofa N. A. Berdjajeva te, s druge strane, pojavu bioetike. Hoćemo li zaista zakoračiti u novu epohu, kakva će ona biti te što ćemo i u kojem obliku prenijeti iz sadašnje epohe – najviše ovisi o tome kakvog će duha biti (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. International Conference “Enhancement: Cognitive, Moral and Mood”. Belgrade, May 14–16, 2013.Marija Selak - 2013 - Synthesis Philosophica 28 (1-2):275-279.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Konferencija »Bioethics – the Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine«.Marija Selak - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):899-900.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. 3.»međunarodna Ljetna Škola Integrativne Bioetike« I 4. »bioetički Forum Za Jugoistočnu Europu«.Marija Selak - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):1014-1018.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Simpozij »Bioetika i dijete – moralne dileme u pedijatriji«.Marija Selak - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):839-841.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark