6 found
Order:
 1.  11
  Emocja, percepcja i wyobraźnia jako rodzaje świadomości bezrefleksyjnej w filozofii Jeana Paula Sartre’a.Marta Agata Chojnacka - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (2):167-179.
  The main topic of the article is the issue of pre-reflective consciousness, which was Sartre’s subject matter is an early phase of his work, when he was inspired by Husserl’s fenomenology. Sartre distinguished three types of pre-reflective consciousness: perception, imagination and emotion. In my article I try to explain essence of abovementioned types of consciousness, point their features and define relations between them.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Jean-Paul Sartre et l’absurde de l’existence La Nausée et L’Être et le Néant na Jean-Paul Sartre et l’absurde de l’existence ”La Nausée” et ”L’Être et le Néant”.Marta Agata Chojnacka - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:489-501.
  The main task of this work is to track down the absurdities of human existence which are described in the Jean-Paul Sartre’s texts. By analyzing the content of a novel Nausea author present the founding of Sartre’s theory of the existentialism that was later developed in the most famous philosophical work of the French philosopher, namely Being and nothingness. The thesis of this work is as follows: Sartre’s philosophical texts contain overall interpretation of existentialism. His literary texts give specific examples (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Sartre and Merleau-Ponty’s Theories of Perception as Cognition in the Context of Phenomenological Thought in Cognitive Sciences.Marta Agata Chojnacka - 2020 - Diametros 18 (67):21-37.
  Husserl’s phenomenology was particularly influential for a number of French philosophers and their theories. Two of the most prominent French thinkers, Jean-Paul Sartre and Maurice Merleau-Ponty, turned to the instruments offered by phenomenology in their attempts to understand the notions of the body, consciousness, imagination, human being, world and many others. Both philosophers also provided their definitions of perception, but they understood this notion in very different ways. The paper describes selected aspects of Husserl’s phenomenology that were adopted by Sartre (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Les jeux d’imagination dans la théorie d’une oeuvre d’art de Jean-Paul Sartre et Hans-Georg Gadamer.Marta Agata Chojnacka - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (2):83.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  Czy mogę poznać innego? Problem relacji międzypodmiotowych w filozofii Jeana Paula Sartre’a.Marta Agata Chojnacka - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 4 (4):137-155.
  Problem relacji między jednym a drugim podmiotem jest w myśli Sartre’a zagadnieniem kluczowym. Trzon koncepcji francuskiego myśliciela opiera się na bardzo ważnym stwierdzeniu, że owa relacja nie ma charakteru poznawczego lecz egzystencjalny. Istota spotkania polega tu na doświadczeniu samej inności drugiego człowieka, zachodzącym poprzez wpływ, jaki wywiera on na moje własne istnienie. Inny postrzega mnie, więc ja jestem dla niego przedmiotem, który odkrywa granice swojej wolności. Sytuacja ta analogicznie wygląda w relacji odwrotnej, stąd wszelkie relacji ja-ty są według Sartre’a naznaczone (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Scott Walden , Photography and Philosophy: Essays on the Pencil of Nature, Wiley-Blackwell, 2008, p. 325 [Polish edition: Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, trans. Izabela Zwiech, Cracow: Universitas, 2013, p. 380]. [REVIEW]Marta Agata Chojnacka - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):155.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark