21 found
Order:
See also
Martin Ritter
Czech Academy of Sciences
 1.  4
  Into the World: The Movement of Patočka’s Phenomenology.Martin Ritter - 2019 - Springer Verlag.
  Critically evaluating and synthesizing all the previous research on the phenomenology of Czech philosopher Jan Patočka, the book brings a new voice into contemporary philosophical discussions. It elucidates the development of Patočka’s phenomenology and offers a critical appropriation of his work by connecting it with non-phenomenological approaches. The first half of the book offers a succinct, and systematizing, overview of Patočka’s phenomenology throughout its development to help readers appreciate the motives behind and grounds for its transformations. The second half systematically (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2.  31
  Postphenomenological Method and Technological Things Themselves.Martin Ritter - 2021 - Human Studies 44 (4):581-593.
  We live in a world where it is impossible to exist without, and beyond, technologies. Despite this omnipresence, we tend to overlook their influence on us. The vigorously developing approach of postphenomenology, combining insights from phenomenology and pragmatism, focuses on the so-called technological mediation, i.e., on how technologies as mediators of human-world relations influence the appearing of both the world and the human beings in it. My analysis aims at demonstrating both the methodological weaknesses and open possibilities of postphenomenology. After (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  30
  Philosophical Potencies of Postphenomenology.Martin Ritter - 2021 - Philosophy and Technology 34 (4):1501-1516.
  As a distinctive voice in the current philosophy of technology, postphenomenology elucidates various ways of how technologies “shape” both the world and humans in it. Distancing itself from more speculative approaches, postphenomenology advocates the so-called empirical turn in philosophy of technology: It focuses on diverse effects of particular technologies instead of speculating on the essence of technology and its general impact. Critics of postphenomenology argue that by turning to particularities and emphasizing that technologies are always open to different uses and (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  31
  Patočka’s Care of the Soul Reconsidered: Performing the Soul Through Movement.Martin Ritter - 2017 - Human Studies 40 (2):233-247.
  Care of the soul is arguably the core concept in Patočka’s phenomenology. However, what is the soul? In this paper I seek to determine its ontological meaning, connecting the concept of caring for the soul with that of the movement of existence. Starting from Patočka’s affirmative presentation of Aristotle’s criticism of Plato, I interrogate the “orthodox” Platonic concept of caring for the soul and develop an alternative notion, putting emphasis on action in the world. I demonstrate the impossibility of identifying (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  8
  Die Unmittelbarkeit des Mediums: Zur Aktualität der Medienphilosophie Walter Benjamins.Martin Ritter - 2019 - Internationales Jahrbuch Für Medienphilosophie 5 (1):81-98.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  14
  Towards a Terrestrially Ontological Philosophy of Technology.Martin Ritter - forthcoming - Foundations of Science:1-12.
  Technologies are undeniably having a decisive, transformative impact on Earth, yet the currently prevailing empirically orientated approaches in the philosophy of technology seem unable to get to conceptual grips with this fact. Some thinkers have therefore been trying to develop alternative methods capable of clarifying it. This paper focuses on Vincent Blok’s call for rehabilitating an ontologically oriented approach. It reconstructs the rationale of his method as well as its key elements and structure. Elucidating Blok’s emphasis on the experience of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  »Dolmetscherin der Vergangenheit und Prophetin der Zukunft«: Das Profil der jüdischen Philosophie im Werk von Leopold Zunz, Abraham Geiger und Salomon Munk.Martin Ritter - 2003 - Archiv für Begriffsgeschichte 45:121-150.
  While up to the 19th century there were philosophers within Judaism, these sages neither perceived themselves as Jewish philosophers nor did the Jewish community categorized them under this term. This situation changed with the rise of historicism. The first academically trained scholars in Judaism faced a new challenge: almost all leading contemporay German philosophers operated with a concept of a Christian philosophy which left no room for an acknowledgement of Jewish contributions to the history of philosophy. Zunz was the first (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Konstitutivní rysy Platónova Timaia.Martin Ritter - 2005 - Reflexe: Filosoficky Casopis 29:5-26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům.Martin Ritter - 2011 - Reflexe: Filosoficky Casopis 40:99-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Odcizené nitro. Polemická reakce na článek Jana Puce.Martin Ritter - 2010 - Reflexe: Filosoficky Casopis 38:99-107.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu.Martin Ritter - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 34:81-97.
  Studie systematicky sleduje Patočkovu inspiraci sókratovskými a platónskými motivy od počátku jeho myslitelského úsilí po formulaci „negativního platonismu“. Vůdčí se postupně stává otázka, proč chce být Patočkova koncepce negativním platonismem, a nikoli tím, co bychom mohli nazvat existenciálním sókratovstvím. S oporou v interpretaci Patočkových přednášek o Sókratovi a Platónovi, jakož i jeho nepublikované knihy Věčnost a dějinnost, se pokoušíme podat interpretaci negativního platonismu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Péče o duši a otázka zjevování.Martin Ritter - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 36:35-55.
  Studie je interpretací Patočkova pozdního myšlení a snaží se osvětlit určité netriviální souvislosti, zejména úzký vztah mezi Patočkovou filosofií dějin a fenomenologií. Patočkův pokus využít pro interpretaci současné situace Evropy platónský pojem psyché je zasazen do dějinně-filosofického kontextu, ale zejména je situován do kontextu Patočkových husserlovských a heideggerovských filosofických východisek. Jako desideratum Patočkova myšlení se ukazuje koncepce pravdy, jež by brala v potaz problematiku lidské zodpovědnosti.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Rorty's conception of knowledge.Martin Ritter - 2012 - Filosoficky Casopis 60 (6):869-883.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  26
  Towards a Non-Eurocentric Analysis of the World Crisis: Reconsidering Patočka’s Approach.Martin Ritter - 2017 - Research in Phenomenology 47 (3):388-405.
  _ Source: _Volume 47, Issue 3, pp 388 - 405 The paper tackles Patočka’s ideas on the world crisis and on the possibility that it may be overcome. The key flaw in Patočka’s approach, one which also underpins his Eurocentrism, is identified as his drawing a firm line between a free, truly historical way of life, and unfree, earthbound living. In order to sketch a usable conception, the paper reinterprets Patočka’s notion of the three movements of existence, thereby connecting his (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  55
  The Hubris of Transcendental Idealism: Understanding Patočka's Early Concept of the Lifeworld.Martin Ritter - 2018 - Journal of the British Society for Phenomenology 49 (2):171-181.
  Jan Patočka’s early phenomenology, as presented in The Natural World as a Philosophical Problem, does not merely adopt Husserl’s concept of the lifeworld. The paper demonstrates the originality of Patočka’s appropriation of this concept, but also its internal tensions and difficulties. Seeking to elaborate a concept of a phenomenology allowing for a theory of the lifeworld stricto sensu, i.e. of the life of the world, Patočka’s book effectively shows that there is no ahistorical, absolute or “natural” starting point for phenomenology. (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tělo jako mez fenomenologie.Martin Ritter - 2013 - Filosofie Dnes 5 (1):3-18.
  Studie tematizuje dva fenomenologické přístupy k tělu a poukazuje na jejich slabiny. Větší pozornost je věnována Husserlově výkladu těla v Idejích II: zejména analýzou teorie „lokalizace“ se snažíme ukázat, že Husserl nedoceňuje význam extenzionality těla. Merleau-Pontyho koncepce z Fenomenologie vnímání je poté interpretována jako takový přístup k tělu, v němž je tělo redukováno na neosobní dovednost, resp. mohutnost jednání. Studie dospívá k závěru, že fenomenologie nemůže pojmout tělo jako princip zjevování, jehož konstitutivní působení by dokázala artikulovat analýzou prožívání, nýbrž spíše (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Vom Sinn der Übersetzung. Versuch einer Gegenüberstellung von Benjamin und Gadamer.Martin Ritter - 2010 - Internationales Jahrbuch für Hermeneutik.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi.Martin Ritter - 2006 - Reflexe: Filosoficky Casopis 31:45-60.
  Studie se snaží určit, co přesně v Platónově Timaiovi znamená ”vznik z nutnosti”, z jakého důvodu je k popisu nutnosti nezbytné postulovat existenci chóry, jak máme tuto entitu chápat, a konečně v jakém smyslu je matematická konstituce stoicheiai živlů dílem nutnosti, resp. rozumu. Výklad bere v potaz některé textové nesrovnalosti a nejprve ukazuje, že z nutnosti vznikají parciální tělesa, tento materiál vjemového světa, a zákonitosti jejich střetů, které jsou alogon. Tyto fenomény jsou sice jistým, jim přiměřeným způsobem logizovány, a to (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Walter Benjamins Jugendschriften.Martin Ritter - 2007 - Internationales Jahrbuch für Hermeneutik.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Freedom in the Age of Climate Change. [REVIEW]Martin Ritter - 2022 - Techné: Research in Philosophy and Technology 26 (2):345-349.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  Review of Martin Koci: Thinking faith after Christianity. A theological reading of Jan Patočka's phenomenological philosophy. New York: SUNY Press, 301 pp. Hardcover: ISBN: 978-1-4384-7893-7, $95.00, paperback: ISBN: 978-1-4384-7892-0, $32.95. [REVIEW]Martin Ritter - 2021 - Studies in East European Thought 73 (3):377-379.