Results for 'Marzena Oledzka'

21 found
Order:
 1.  6
  A Non-Randomized Controlled Trial of EMDR on Affective Symptoms in Patients With Glioblastoma Multiforme.Monika Szpringer, Marzena Oledzka & Benedikt L. Amann - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Foucault i perypetie podmiotu.Marzena Adamiak - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 42 (2):179-200.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy.Marzena Adamiak & Aleksandra Derra - 2020 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 11 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  The Landscape of Contemporary Phenomenology.Marzena Adamiak & Marek Pokropski - 2018 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 9 (2):9-15.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  Knowledge About the Joy in Children with Mild Intellectual Disability.Marzena Buchnat & Aleksandra Jasielska - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (2):154-166.
  The aim of this study was to characterize the knowledge about the joy in children with mild intellectual disability. The premises relating to mental functioning of these children suggest that this knowledge is poorer and less complex than the knowledge of their peers in the intellectual norm. The study used the authoring tool to measure children’s knowledge of emotions including the joy. This tool takes into account the cognitive representation of the basic emotions available in three codes: image, verbal, semantic (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Pietistische Reformation als Ausdruck des neuen weltlichen Einheitsbewusstseins.Marzena Gorecka - 2005 - In Udo Sträter (ed.), Interdisziplinäre Pietismusforschungen: Beiträge Zum Ersten Internationalen Kongress Für Pietismusforschung 2001. De Gruyter. pp. 759-768.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Lojalność (George P. Fletcher, Loyalty. An Essay on the Morality of Relationships).Marzena Kordela - 1995 - Etyka 28:203-205.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zasada suwerenności jako kategoria teoretyczna.Marzena Kordela - 2003 - Civitas 7 (7):71-90.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  24
  Philosophy for Children.Marzena Parzych - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 27:71-79.
  Philosophy for Children: In the Historical Perspective of the Progressive Nature of Human Consciousness. This paper will examine the importance of the Critical Thinking Movement and the Philosophy for Children Programme in a larger, more inclusive, and innovative perspective. The paper will explain why the CriticalThinking Movement appeared in our time and then offer a new interpretation of the importance of the Philosophy for Children Program – with both seen in a novel historical perspective as well as in the context (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zaufanie jako cel ujawniony działań zbiorowych.Marzena Rutkowska - 2003 - Prakseologia 143 (143):273-288.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zagadnienie wyboru w miłości seksualnej.Marzena Świtalska - 2005 - Colloquia Communia 78 (1-2):188-194.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  The Bible Read Through the Prism of Theology.Marzena Zawanowska - 2016 - Journal of Jewish Thought and Philosophy 24 (2):163-223.
  _ Source: _Volume 24, Issue 2, pp 163 - 223 The paper demonstrates that when translating explicit anthropomorphisms in Scripture, medieval Karaites are neither particularly more nor less literal than their rabbinic counterparts. Indeed, they often propose translations similar to those of Targum Onqelos and Saʿadyah Gaon. Moreover, although their lines of argument are different, both Saʿadyah and the Karaites insist that human language is responsible for corporeal descriptions of God in the Bible, and they resort to the linguistic conventions (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  The Under— and Overestimation Effects in Comparative Judgments — Assimilation and Contrast Mechanisms.Agnieszka de Zavala & Marzena Cypryańska - 2008 - Polish Psychological Bulletin 39 (4):217-225.
  The Under— and Overestimation Effects in Comparative Judgments — Assimilation and Contrast Mechanisms The aim of the studies presented in this paper was to propose a new explanation of under— and overestimation effects in comparative judgments. The fundamental assumption of this new interpretation is that in comparative judgments the target is contrasted with the comparison standard when the compared objects seem generally dissimilar and assimilated to the standard when the objects seem generally similar. In a series of three studies students (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Cartographies of Culture: Memory, Space, Representation.Wojciech Kalaga & Marzena Kubisz (eds.) - 2010 - Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Phonetic and Lexical Gradience in Polish Prefixed Words.Iwona Kraska-Szlenk & Marzena Żygis - 2012 - Cognitive Linguistics 23 (2).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  13
  Wokół recepcji Traktatu polemicznego Witolda Wirpszy. Głosy o Miłoszu w roku 1951 w świetle dokumentów cenzury.Marzena Woźniak-Łabieniec - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:152 - 163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  Attention to Negative Words Predicts Daily Rumination Among People with Clinical Depression: Evidence From an Eye Tracking and Daily Diary Study.Paweł Holas, Izabela Krejtz, Marzena Rusanowska, Natalia Rohnka & John B. Nezlek - 2019 - Cognition and Emotion 33 (6):1277-1283.
  ABSTRACTThe present study examined relationships between attention to negative words and daily rumination and daily adjustment in a sample of clinically depressed individuals. We recorded eye movements of 43 individuals diagnosed with major depression while they were freely viewing dysphoric, threat-related, neutral, and positive words. Then, each day for one week, participants provided measures of their daily rumination and psychological adjustment. Multilevel analyses found that attention to dysphoric and threat-related words was positively related to daily rumination and attention to threat-related (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Manifestations of Clinical Depression in Daily Life: A Daily Diary Study of Descriptions of Naturally Occurring Events.Izabela Krejtz, Natalia Rohnka, Paweł Holas, Marzena Rusanowska & John B. Nezlek - 2020 - Cognition and Emotion 34 (8):1664-1675.
  In the present study, clinically depressed and non-depressed adults described the events that happened to them each day for two weeks, and these descriptions were content analys...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Constitution d’un grand corpus d’écrits émergents et novices : principes et méthodes.Sarah De Vogüé, Natacha Espinoza, Brigitte Garcia, Marie Perini, Frédérique Sitri & Marzena Watorek - 2017 - Corpus 16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Cellular Toxicity of Oxycholesterols.Tomasz Wielkoszyński, Katarzyna Gawron, Joanna Strzelczyk, Piotr Bodzek, Marzena Zalewska-Ziob, Gizela Trapp, Małgorzata Srebniak & Andrzej Wiczkowski - 2006 - Bioessays 28 (4):387-398.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Dyskusja Redakcyjna. Polityka Senioralna W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2018 - Studia Z Polityki Publicznej 4:97--143.
  Poniższa dyskusja odbyła siȩ we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusjȩ moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, zwi¸a}zany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjȩli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śl¸a}skiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Paneliści podczas dyskusji analizowali nastȩpuj¸a}ce zagadnienia: (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark