6 found
Order:
 1.  46
  “Lying, Poets Tell the Truth …”. “The Logical Status of Fictional Discourse” by John Searle – a Still Possible Solution to an Old Problem?Marzenna Cyzman - 2011 - Logic and Logical Philosophy 20 (4):317-326.
  The purpose of this article is to consider an answer to the question whether Searle’s idea of sentence in a literary text is still relevant. Understanding literary utterances as specific speech acts, pretended illocutions, is inherent in the process of considering the sentence in a literary text in broader terms. Accordingly, it appears necessary to outline it. Reference to other ideas formulated both in the theory of literature as a speech act [R. Ohmann, S. Levin] as well as in logic, (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ingardenowska teoria imion własnych w świetle sporu o ich semantykę.Marzenna Cyzman - 2010 - Principia 53:203-215.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Osobowe Nazwy Własne W Dziele Literackim Z Perspektywy Jego Ontologii.Marzenna Cyzman - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  „Książka dr Marzenny Cyzman stanowi na gruncie literaturoznawstwa współczesnego niezwykle cenne opracowanie problematyki badawczej, skupionej wokół teorii nazw własnych w dziele literackim. Choć autorka podejmuje głównie refleksję teoretyczną, nie brak w jej pracy znakomitej prezentacji materiału analitycznego w postaci przywoływanych przykładów artystycznej funkcjonalizacji nazw własnych w konkretnych utworach literackich". Z recenzji wydawniczej prof. Joanny Ślósarskiej, Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Łódzki „Praca dr Marzenny Cyzman należy do tego nurtu teorii literatury, który rozwija się w bliskim związku z filozofią. Dlatego sądzę, że (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. “Lying, Poets Tell the Truth . . . ”.Marzenna Cyzman - 2011 - Logic and Logical Philosophy 20 (4):317-326.
 5.  1
  On the Non-Dualizing Rhetoric. Some Preliminary Remarks.Marzenna Cyzman - 2017 - In Katharina Neges, Josef Mitterer, Sebastian Kletzl & Christian Kanzian (eds.), Realism - Relativism - Constructivism: Proceedings of the 38th International Wittgenstein Symposium in Kirchberg. De Gruyter. pp. 17-30.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. FILOZOFIA ZMIANY — ZMIANA W FILOZOFII? UWAGI O NIE-DUALIZUJĄCEJ FILOZOFII JOSEFA MITTERERA.Marzenna Cyzman - 2015 - Hybris, Revista de Filosofí­A (28):174-191.
  PHILOSOPHY OF CHANGE — CHANGE IN PHILOSOPHY. REMARKS ON NON-DUALIZING PHILOSOPHY OF JOSEF MITTERER The present paper is aimed at a short presentation of the nondualizing way of speaking formulated by Josef Mitterer, the Austrian philosopher. In the first part I focus on metaphilosophical conception of the non-dualism which is assumed as alternative for the dualizing way of speaking (dominating not only in the philosophical discourses but also in ordinary acts of speech). According to the from-object-cognition (which is understood as (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark