Results for 'Mebrure Değer'

31 found
Order:
 1.  24
  Nursing Care of Elderly People at Home and Ethical Implications: An Experience From Istanbul.Hanzade Doğan & Mebrure Değer - 2004 - Nursing Ethics 11 (6):553-567.
  Elderly people are a particularly vulnerable group in society and have special health problems. The world population of older people is increasing. People who are 65 years or older constitute 6% of the Turkish population, 90% of whom have chronic health problems. In Turkey, there is a high possibility that elderly people’s requirements are not met by today’s health care system in the way they would wish. They prefer not to be hospitalized when they have health problems. From a wider (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  6
  Case Study.H. Dogan & M. Deger - 2001 - Nursing Ethics 8 (6):556-561.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  8
  Mu‘tezilî Ahl'k Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Pini Ed. mit Beiträgen zahlreicher weiterer Autoren. Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Band V: Kleinere griechische Sammlungcn, Supplementum 1A, Ägina–Korinth. Berlin: Gebr. Mann, 1992. Pp xxviii + 450. DM 368. 3786116768; - Supplementum 1B, Lamia–Zakynthos und weiterer Länder des Ostmittelmeerraums. Berlin: Gebr. Mann, 1993. Pp xlviii + 482. DM 384. 378611711X. - Dakoronia, Deger-Jalkotsy, Sakellariou Eds. unter Mitwirkung von Ingo Pini. Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, Supplementum 2, Die Siegel aus der Nekropole von Elatia–Alonaki. Berlin: Gebr Mann, 1996. Pp xxx + 104. DM 98. 3786119317. [REVIEW]John H. Betts, I. Pini, P. Dakoronia, S. Deger-Jalkotsy, A. Sakellariou & Ingo Pini - 2000 - Journal of Hellenic Studies 120:189-190.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  İnsana Verilen Değer Ekseninde Çeşitli Dinlerde İnsan: Dinler Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma.Şevket Özcan - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (48).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  35
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  25
  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Araştırma.Aydın Güven - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1067-1067.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  13
  Bir Değer Algısı Olarak İlhan Berk Şiiri.Ruhi İnan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1409-1409.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  17
  Homeric Kingship Sigrid Deger: Herrschaftsformen bei Homer. (Dissertationen der Universität Wien, 43.) Pp.115. Vienna: Notring, 1970. Paper, ö.S. 165. [REVIEW]J. B. Hainsworth - 1973 - The Classical Review 23 (02):188-190.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  İlahi̇yat fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n psi̇kloji̇k i̇yi̇ oluşlari i̇le değer yöneli̇mleri̇ arasindaki̇ i̇li̇şki̇.Mustafa Ulu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:183-215.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  31
  Deger-Jalkotzy (S.), Lemos (I.S.) (Edd.) Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer. (Edinburgh Leventis Studies 3.) Pp. Xxiv + 695, Figs, Ills, Maps. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. Cased, £90. ISBN: 978-0-7486-1889-. [REVIEW]Jean-Marc Luce - 2008 - The Classical Review 58 (1):248-251.
 12.  8
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları.Özkan ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):229-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Tarih Derslerinde Değer Eğitiminde Hikayelerin Kullanımı.Celal Mutluer - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):721-721.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Türk Destanlarının Değer Odaklı Analizi.Süleyman YİĞİTTİR - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):2125-2125.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Gözüyle Değer Öğretimini Gerçekleştiren Öğretmenlerde Olması Gereken Nitelikler –Nitel Bir Araştırma-.Muhammed Esat Altıntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:125-125.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Değer Ve Tutum.Hülya Çinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):141-141.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  19
  Linguistics (E.) Andrikou et al. Thèbes: fouilles de la Cadmée. II, Les tablettes en Linéaire B de la Odos Pelopidou: le contexte archéologique. 2, La céramique de la Odos Pelopidou et la chronologie du Linéaire B. (Biblioteca di 'Pasiphae' 2, 2). Pisa: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2006. Pp. 257, illus. €345, 9788881473953 (hbk); €185, 9788881473960 (pbk). (S.) Deger-Jalkotzy and (O.) Panagl Eds. Die neuen Linear B-Texte aus Theben: Ihr Aufschlusswert für die mykenische Sprache und Kultur. Akten des internationalen Forschungskolloquiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 5.-6. Dezember 2002. Redaktion, Thomas Lindner. (Denk-schriften / Österreichische Akademie der Wissen-schaften, Philosophisch-Historische Klasse 338. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 23. Mykenische Studien 19). Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006. Pp. 172, illus. €99. 9783700136408. [REVIEW]Cynthia W. Shelmerdine - 2008 - Journal of Hellenic Studies 128:266-.
 18.  4
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Tarih Derslerinin Değer Eğitimindeki Yeri: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri.Celal Mutluer - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):649-649.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  İrade Eğitimi, Değer Aktarma Ve Rol Model Olmada Edebiyatın Yeri Ve Önemi.Nesrin Tağizade-Karaca - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):827-827.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Mevl'n''nın "Mec'lis-I Seb'a"Sında Tahkiyeye Dayalı Değer Eğitimi.Gülşah Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1011-1011.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Mesnevî'de Tahkiyeye Dayalı Değer Eğitimi.Gülşah Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):349-349.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  İlkokul Öğretmenlerinin Otantik Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemine Yönelik Bilgi Ve Tutumlarının Değer.Remzi Kiliç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):661-661.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Üstün Zek'lı Öğrencilerin Değer Kavramına Yönelik Algıları: Elazığ Bilim Ve Sanat Merkezi Örneği.Seval Topcu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1449-1449.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Üniversite Öğrencilerinin Değer Algısı.Y. Sinan Zavalsiz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1739-1739.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  "Değer" i̇le "sorun" arasinda türki̇ye'de yaşlilarla i̇lgi̇li̇ toplumsal değer yargilari.Abdullah Ince - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Art and Archaeology (S.) Deger-Jalkotzy and (S.I.) Lemos Eds. Ancient Greece. From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer. (Edinburgh Leventis Studies 3). Edinburgh UP, 2006. Pp. Xxiii + 695, Illus., Maps, Plans. £90. 9780748618897. [REVIEW]Vicky Jackson - 2007 - Journal of Hellenic Studies 127:215-.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış.Mebrure Doğan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1267-1304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  17
  Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış.Mebrure Doğan - forthcoming - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi:1267-1304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Fremde Zuwanderer im spatmykenischen Griechenland: zu einer Gruppe handgemachter Keramik aus den Myk. III C Siedlungsschichten von Aigeira. [REVIEW]Susan Sherratt & S. Deger-Jalkotzy - 1979 - Journal of Hellenic Studies 99:200-200.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  E-qe-ta: zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Sozialstruktur mykenischer Reiche. [REVIEW]J. T. Hooker & S. Deger-Jalkotzy - 1980 - Journal of Hellenic Studies 100:262-262.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark