Results for 'Mebrure Değer'

40 found
Order:
 1.  24
  Nursing Care of Elderly People at Home and Ethical Implications: An Experience From Istanbul.Hanzade Doğan & Mebrure Değer - 2004 - Nursing Ethics 11 (6):553-567.
  Elderly people are a particularly vulnerable group in society and have special health problems. The world population of older people is increasing. People who are 65 years or older constitute 6% of the Turkish population, 90% of whom have chronic health problems. In Turkey, there is a high possibility that elderly people’s requirements are not met by today’s health care system in the way they would wish. They prefer not to be hospitalized when they have health problems. From a wider (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  9
  Case Study.H. Dogan & M. Deger - 2001 - Nursing Ethics 8 (6):556-561.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  11
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Pini Ed. mit Beiträgen zahlreicher weiterer Autoren. Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Band V: Kleinere griechische Sammlungcn, Supplementum 1A, Ägina–Korinth. Berlin: Gebr. Mann, 1992. Pp xxviii + 450. DM 368. 3786116768; - Supplementum 1B, Lamia–Zakynthos und weiterer Länder des Ostmittelmeerraums. Berlin: Gebr. Mann, 1993. Pp xlviii + 482. DM 384. 378611711X. - Dakoronia, Deger-Jalkotsy, Sakellariou Eds. unter Mitwirkung von Ingo Pini. Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, Supplementum 2, Die Siegel aus der Nekropole von Elatia–Alonaki. Berlin: Gebr Mann, 1996. Pp xxx + 104. DM 98. 3786119317. [REVIEW]John H. Betts, I. Pini, P. Dakoronia, S. Deger-Jalkotsy, A. Sakellariou & Ingo Pini - 2000 - Journal of Hellenic Studies 120:189-190.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  İnsana Verilen Değer Ekseninde Çeşitli Dinlerde İnsan: Dinler Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma.Şevket Özcan - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (48).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  11
  Tarih Derslerinin Değer Eğitimindeki Yeri: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri.Celal Mutluer - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):649-649.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  9
  Türk Destanlarının Değer Odaklı Analizi.Süleyman YİĞİTTİR - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):2125-2125.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  48
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Ahl'ki Bir Değer Olarak Özür Dileme Ve Özür Etiği.Mustafa Mücahit - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1189-1208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  29
  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Araştırma.Aydın Güven - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1067-1067.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  Bir Değer Algısı Olarak İlhan Berk Şiiri.Ruhi İnan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1409-1409.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  15
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları.Özkan ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):229-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  40
  Deger-Jalkotzy (S.), Lemos (I.S.) (Edd.) Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer. (Edinburgh Leventis Studies 3.) Pp. Xxiv + 695, Figs, Ills, Maps. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. Cased, £90. ISBN: 978-0-7486-1889-. [REVIEW]Jean-Marc Luce - 2008 - The Classical Review 58 (1):248-251.
 14.  20
  Homeric Kingship Sigrid Deger: Herrschaftsformen bei Homer. (Dissertationen der Universität Wien, 43.) Pp.115. Vienna: Notring, 1970. Paper, ö.S. 165. [REVIEW]J. B. Hainsworth - 1973 - The Classical Review 23 (02):188-190.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  Üstün Zek'lı Öğrencilerin Değer Kavramına Yönelik Algıları: Elazığ Bilim Ve Sanat Merkezi Örneği.Seval Topcu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1449-1449.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  İrade Eğitimi, Değer Aktarma Ve Rol Model Olmada Edebiyatın Yeri Ve Önemi.Nesrin Tağizade-Karaca - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):827-827.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Gözüyle Değer Öğretimini Gerçekleştiren Öğretmenlerde Olması Gereken Nitelikler –Nitel Bir Araştırma-.Muhammed Esat Altıntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:125-125.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Hedonist Değer Anlayışının Eleştirisi.Ahmet Yildiz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):323-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  İlahi̇yat fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n psi̇kloji̇k i̇yi̇ oluşlari i̇le değer yöneli̇mleri̇ arasindaki̇ i̇li̇şki̇.Mustafa Ulu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:183-215.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Tarih Derslerinde Değer Eğitiminde Hikayelerin Kullanımı.Celal Mutluer - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):721-721.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Değer Ve Tutum.Hülya Çinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):141-141.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  19
  Linguistics (E.) Andrikou et al. Thèbes: fouilles de la Cadmée. II, Les tablettes en Linéaire B de la Odos Pelopidou: le contexte archéologique. 2, La céramique de la Odos Pelopidou et la chronologie du Linéaire B. (Biblioteca di 'Pasiphae' 2, 2). Pisa: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2006. Pp. 257, illus. €345, 9788881473953 (hbk); €185, 9788881473960 (pbk). (S.) Deger-Jalkotzy and (O.) Panagl Eds. Die neuen Linear B-Texte aus Theben: Ihr Aufschlusswert für die mykenische Sprache und Kultur. Akten des internationalen Forschungskolloquiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 5.-6. Dezember 2002. Redaktion, Thomas Lindner. (Denk-schriften / Österreichische Akademie der Wissen-schaften, Philosophisch-Historische Klasse 338. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 23. Mykenische Studien 19). Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006. Pp. 172, illus. €99. 9783700136408. [REVIEW]Cynthia W. Shelmerdine - 2008 - Journal of Hellenic Studies 128:266-.
 23.  6
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Mevl'n''nın "Mec'lis-I Seb'a"Sında Tahkiyeye Dayalı Değer Eğitimi.Gülşah Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1011-1011.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  İlkokul Öğretmenlerinin Otantik Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemine Yönelik Bilgi Ve Tutumlarının Değer.Remzi Kiliç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):661-661.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Üniversite Öğrencilerinin Değer Algısı.Y. Sinan Zavalsiz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1739-1739.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Mesnevî'de Tahkiyeye Dayalı Değer Eğitimi.Gülşah Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):349-349.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Art and Archaeology (S.) Deger-Jalkotzy and (S.I.) Lemos Eds. Ancient Greece. From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer. (Edinburgh Leventis Studies 3). Edinburgh UP, 2006. Pp. Xxiii + 695, Illus., Maps, Plans. £90. 9780748618897. [REVIEW]Vicky Jackson - 2007 - Journal of Hellenic Studies 127:215-.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  "Değer" i̇le "sorun" arasinda türki̇ye'de yaşlilarla i̇lgi̇li̇ toplumsal değer yargilari.Abdullah Ince - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  İslam Musayev. Engelli Bireylerin Din Ve Değerler Eğitimi.Merve Aslan - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):169-174.
  Eğitim; bireylere hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri sistematik bir şekilde öğretmektir. Din eğitimi ise bireyin mensubu olduğu dinin inanç, ibadet, muamelat ve bu dinin arzuladığı ahlaki öğretiler hakkında bilgi sahibi olup bunları uygulamasının beklenmesidir. Din eğitimi bireylerin ihtiyaçları ve gelişimsel basamağına uygun olarak verilmektedir. Bireyin yaşı, zihinsel bilgi basamağı, cinsiyeti, eğitim durumu vb. özellikler alacağı eğitimi etkilemektedir. Engel durumu da bireyin sahip olduğu özelliklerden biridir. Bu durum bireyin özelliği olmakla birlikte bireyi sınırlandırır. Bireyin bu sınırlılıkları psikolojik, fiziksel ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  19. Yüzyıl Ş'irlerinden Manastırlı S'lih F'ik’in Dîv'n’ına D'ir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri.Şebnem Çambel Kalço - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):149-170.
  1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Süleyman Uludağ. İslam’da Ahlak Ve Ahlak Ekolleri.Hasan Bülte - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):165-167.
  İslam’da Ahlak ve Ahlak Ekolleri adlı bu eser önsöz ve iki bölümden müteşekkildir. Yazar bu eserinde insanın temel niteliği olarak ele aldığı ahlakın İslam dinindeki yeri ve önemini, süreç içerisinde oluşan ekolleri, bireysel ve toplumsal açıdan konumunu ve değerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Hassaten İslam düşünce tarihindeki sufilerin ahlak görüşleri iktibas edilerek hazırlanan bu eser, bu alanda çalışmalar yapacak kimseler için ele aldığı konular açısından okunmaya değer bir yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  19
  Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış.Mebrure Doğan - forthcoming - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi:1267-1304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış.Mebrure Doğan - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1267-1304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  E-qe-ta: zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Sozialstruktur mykenischer Reiche. [REVIEW]J. T. Hooker & S. Deger-Jalkotzy - 1980 - Journal of Hellenic Studies 100:262-262.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Fremde Zuwanderer im spatmykenischen Griechenland: zu einer Gruppe handgemachter Keramik aus den Myk. III C Siedlungsschichten von Aigeira. [REVIEW]Susan Sherratt & S. Deger-Jalkotzy - 1979 - Journal of Hellenic Studies 99:200-200.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in Vefatı Karşısında Takındığı Tavırla Alakalı Rivayetler ve Değerlendirilmesi.Hacer ŞAHİN & Hüseyin Kahraman - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):487-519.
  Ölüm her canlı için kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu kaçınılmaz gerçeğin farkında olmasına rağmen insan, her ölümden az veya çok etkilenir. Fakat sevilen veya kendisine sevgiden daha fazla değer yüklenen kişilerin ölümü, daha acı ve derin bir sürecin yaşanmasına sebep olur. Yas süreci denen bu evre genel olarak şok, özleme, yeniden yapılanıp kendine gelme ve kimliği yeniden kurma gibi aşamalardan oluşur. Böyle değer verilen kişilerin ardından yaşanan ölüm acısının en karakteristik örneklerinden biri Hz. Peygamber’in vefatı üzerine sahâbede görülür. Bütün (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nietzsche’de “güç i̇stenci̇” ve kutsallik i̇li̇şki̇si̇.Fadime Rukiye Bayindir - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:76-84.
  Friedrich Nietzsche 19. yüzyıl felsefesinde tüm ahlaki ve dinsel inançlara savaş açarak yeni değerler arayan bir filozoftur. Bu eğilimini “Böyle Buyurdu Zerdüşt” isimli eserinde Zerdüşt karakterine yükleyen Nietzsche, Zerdüşt aracılığıyla bütün dinsel inançların çöktüğünü ve geleneksel ahlaki değerlerin yıkıldığını haber verip, insanları bağlı oldukları inançlardan kurtarmaya çalışan bir yeryüzü peygamberi portresi çizmiştir. Nietzsche’nin değerlerin altüst edilişinin simgesi ve sözcüsü olan Zerdüşt günümüz dinlerinin peygamberinden oldukça farklı bir yol çizmektedir. Nietzsche Zerdüşt üzerinden sadece değerlerin ters yüz edilmesini ve yıkılmasını savunmakla kalmaz (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark