Results for 'Mehmet ��lg��y'

1000+ found
Order:
 1. Ontología y" ser salvaje" en M. Merleau-Ponty.Mª Lg García - 1996 - Naturaleza y Gracia 1:171-220.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Cüveynî’ye Göre Kıy'sın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-.Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:233-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  AKKUŞ, Mehmet YILMAZ Ali, Osm'nz'de Hüseyin Vass'f, Sefîne-I Evliy'. Kitabevi Y.Murat Vanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):617-617.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Instante y autenticidad.Bruno Lg Piccione - 1980 - Escritos de Filosofía 3 (5):115-140.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Viking Ve Hint Mitolojilerinde Yılan İmgesi.Mehmet Masatoğlu & Selahattin Özkan - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  48
  Complex Governance to Cope with Global Environmental Risk: An Assessment of the United Nations Framework Convention on Climate Change. [REVIEW]Bruno Turnheim & Mehmet Y. Tezcan - 2010 - Science and Engineering Ethics 16 (3):517-533.
  In this article, a framework is suggested to deal with the analysis of global environmental risk governance. Climate Change is taken as a particular form of contemporary environmental risk, and mobilised to refine and characterize some salient aspects of new governance challenges. A governance framework is elaborated along three basic features: (1) a close relationship with science, (2) an in-built reflexivity, and (3) forms of governmentality. The UNFCCC-centered system is then assessed according to this three-tier framework. While the two-first requisites (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  18
  An Imagologist Approach To Mehmet Enisi Yalkı's Travelbook "Alman Ruhu".Yılmaz Daşcioğlu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:315-328.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Ank'-yı Maşrık'a Göre Hacı Bektaş ve Ahi Evran'ın Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundaki Rolleri.Mehmet Fatih Köksal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):59-59.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  KILIÇ, Filiz, Mehmet KILIÇ . Avanos'a D'ir Yazılar - I. Ankara: Grafiker Y.Şerife Ördek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):679-679.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Osmanlı Devleti'nde Gıy'bî Yargılama Ve Davalıya Yemin Teklifi.Mehmet Esat Saricaoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):683-683.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  İbrahim Paşa'nın Konya'yı İşgali Esnasında Mehmet Said Hemdem Çelebi'nin Tutumu.Serdar Ösen - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):219-219.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  32
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Ii. Abdülhami̇d Ve İslamcilar; Muhalefet, Yanilgi Ve Pi̇şmanliklar.İbrahim Halil Ozan & Mehmet Salih Ari - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):257-277.
  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Meşrutiyet’in yeniden ilanı için II. Abdülhamid’e karşı yürüttükleri muhalefete dönemin bazı ulema ve İslamcı aydınlarının da katıldığı bilinmektedir. İslamcıların bu muhalefete katılmalarının en önemli nedeni, ulema sınıfının geleneksel gücünü kaybetmesinin yarattığı endişelerden kaynaklanmış ve buna bağlı olarak da modernleşmeyle beraber devletin giderek laikleşen yapısına bir müdahale olarak düşünülmüştür. İslamcı aydınların muhalefete katılmasıyla beraber hem dindar halk kesiminin Meşrutiyet’e bakışı değişmiş, hem de Abdülhamid karşıtı muhalefet güçlenip artan bir toplumsal desteğe sahip olmuştur. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  An Example of Ottoman Tafsir Literature: Tafsir in “Sharh Al-Manẓumah” of Mehmet Shah Fan'rî.Mehmet ÇİÇEK - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1229-1244.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. In Y. Engeström, R. Miettinen, and R. Punamaki.Y. Engeström - 1999 - In Yrjö Engeström, Reijo Miettinen & Raija-Leena Punamäki-Gitai (eds.), Perspectives on Activity Theory. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17.  16
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Human Bisection at the Geometric Mean.Lg Allan & J. Gibbon - 1989 - Bulletin of the Psychonomic Society 27 (6):529-529.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 19.  6
  Ortega y sus fuentes germánicas.Nelson R. Orringer & José Ortega Y. Gasset - 1979 - Gredos.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 20.  34
  To the Reader.B. Lg - 2010 - The Acorn 14 (1):4-4.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan is a leading figure in Turkey’s sendification and is also known by the majority as a prominent personality in the fields of literature, poetry and authoring. However, his sufi and tariqa personality is not known much. Our research sets forth that the reality providing him with a more combatant and active personality is his unknown sufi and tariqa aspect. He shows a faithful and altruistic friendship coming from the heart with the manners gained through sufism nurture, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. El Hombre y la Gente.José Ortega Y. Gasset - 1946 - Revista de Occidente.
  Desde 1935 Ortega anunció la publicación de un libro con el título de El hombre y la gente contendría su doctrina sociológica, pero sólo se publicó en 1957 y como la primera de sus obras póstumas. Esta nueva edición incluye el texto, inédito hasta la fecha, de la conferencia pronunciada por Ortega en 1934 a la que había dado el título que hoy lleva este libro, y en la que por primera vez expuso públicamente su idea de los " usos (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 23. ST La Méthodologie Matérialiste Dialectique Comme Système de Principes Philosophiques.Lg Dzachaja - 1985 - Filozofia 40 (1):57-65.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. A Newly-Discovered Letter of Bruni on His Translation of Aristotle'politics'.Lg Rosa - 1983 - Rinascimento 23:113-124.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Origen y epílogo de la filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1972 - Revista de Occidente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26. Liberalismo Cientifico Y Progresismo Teologico.Y. Progresismo Teologico - 1971 - Salmanticensis 18:61.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Bohm and Process Philosophy: A Response to Griffin and Cobb'in Griffin, DR.Lg Barbour - 1986 - In David Ray Griffin (ed.), Physics and the Ultimate Significance of Time. State University of New York Press. pp. 167--171.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Les édifices paléochrétiens en Transcaucasie occidentale.Lg Khrouchkova - 1989 - Byzantion 59:88-127.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Allan, LG, 207.S. Atran, F. L. Bedford, I. Berent, A. Caramazza, E. V. Clark, J. D. Coley, G. R. Fink, R. S. J. Frackowiak, P. W. Halligan & M. D. Hauser - 1997 - Cognition 64:355.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. Evolución cognitiva y conocimiento reflexivo. La teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler y la elección de la Convención Nacional Constituyente en Uruguay.Adolfo Garcé García Y. Santos - 2019 - Araucaria 21 (42).
  El 30 de julio de 1916 se eligieron los representantes para la Convención encargada de elaborar la segunda constitución uruguaya que fijó las reglas de la naciente democracia. En esta elección se utilizaron por primera vez el voto secreto y una versión inédita de representación proporcional. Para explicar por qué se usaron esas reglas y no otras, se utiliza la teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler. Las nuevas reglas recogen en el plano institucional la evolución cognitiva de caudillos (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Cartwright on Explanation and Idealization.Mehmet Elgin & Elliott Sober - 2002 - Erkenntnis 57 (3):441 - 450.
  Nancy Cartwright (1983, 1999) argues that (1) the fundamental laws of physics are true when and only when appropriate ceteris paribus modifiers are attached and that (2) ceteris paribus modifiers describe conditions that are almost never satisfied. She concludes that when the fundamental laws of physics are true, they don't apply in the real world, but only in highly idealized counterfactual situations. In this paper, we argue that (1) and (2) together with an assumption about contraposition entail the opposite conclusion (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 32.  17
  Gadamer y los Presocráticos. La Teología de la esperanza en el límite oculto de la Hermenéutica.Teresa Oñate Y. Zubía - 2005 - Endoxa 1 (20):795.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. There May Be Strict Empirical Laws in Biology, After All.Mehmet Elgin - 2006 - Biology and Philosophy 21 (1):119-134.
  This paper consists of four parts. Part 1 is an introduction. Part 2 evaluates arguments for the claim that there are no strict empirical laws in biology. I argue that there are two types of arguments for this claim and they are as follows: (1) Biological properties are multiply realized and they require complex processes. For this reason, it is almost impossible to formulate strict empirical laws in biology. (2) Generalizations in biology hold contingently but laws go beyond describing contingencies, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 34. Color Contingent on Words.Lg Allan, S. Siegel & G. Macqueen - 1987 - Bulletin of the Psychonomic Society 25 (5):339-339.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazak'rlık.Mehmet Vural - forthcoming - Felsefe Dünyasi (35).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Hilmi Ziya Ülken'in Varlık Felsefesi.Mehmet Vural - 2009 - Beyaz Kule.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  Ontología y nihilismo.Teresa Oñate Y. Zubía - 2000 - Endoxa 1 (12-2):723.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1982 - Revista de Occidente / Alianza Editorial.
  La Meditación de la técnica contiene las reflexiones de José Ortega y Gasset sobre un fenómeno de invasora presencia en el mundo contemporáneo. Trata, en suma, de inscribir el hecho de la técnica en el marco de una antropología filosófica, fundada en el sistema orteguiano, para así contribuir a la comprensión del momento histórico contemporáneo. El volumen incluye, además del curso ¿Qué es la técnica?, desarrollado en 1933 en la Universidad de Santander, otros textos afines: la conferencia El mito del (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39.  14
  Okul Öncesi Ortamında Sıfat Fiil Kullanımının İncelenmesi.Mehmet BİRGÜN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):269-269.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Meşş'î Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi.Mehmet Vural - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):53-83.
  Bu makalede, Meşşâî filozofları ile Spinoza’nın nübüvvet anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. İslâm felsefesinin en özgün nazariyelerinden birisi olan nübüvvet, Meşşâî filozofları tarafından sudûr nazariyesi ile bağlantılı olarak, metafizik, epistemoloji, ahlâk ve siyaset ile bir arada ele alınmıştır. Nübüvvet nazariyesini Faâl Akıl ve muhayyile melekesi ile sistemleştiren ilk İslâm filozofu Fârâbî olmuştur. Ondan sonra bütün İslâm filozofları bir şekilde nübüvvet konusunu ele almışlardır. Meşşâîlerin nübüvvet nazariyesinden birçok Batılı filozof gibi Yeni Çağ filozofu Spinoza da oldukça etkilenmiştir. O da peygamberliği, muhayyile (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  18
  Authorship Trends and Collaboration Patterns in Business Ethics Literature.Mehmet Ali Köseoglu, Mehmet Yildiz & Taha Ciftci - 2018 - Business Ethics: A European Review 27 (2):164-177.
  The primary aim of this study is to clarify the authorship trends, collaboration patterns, and impact factors in business ethics literature by looking at articles published between 1960 and 2015 in four leading business ethics journals: Business and Society, Business Ethics: A European Review, Business Ethics Quarterly, and the Journal of Business Ethics. This study showed the growth type of business ethics literature, authorship trends, collaboration patterns, authors' productivity evolved by subperiods and journals, and authors' dominance factor by subperiods and (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  8
  Metaphysıcal Crisis in Sheikh Galip: Existence-Non Existence Or Being From Nothing to Human.BİRGÜL Mehmet - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1107-1116.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Bibliografia filosofica enpanola. Elenco 1976.Martinez Lg - 1976 - Pensamiento 32 (128):465-496.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Human Behavioral Variability and Symbolic Support.Lg Lippman & Lr Tennison - 1991 - Bulletin of the Psychonomic Society 29 (6):521-521.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  27
  Environmental Argumentation.Marcin Lewiński & Mehmet Ali Üzelgün - 2019 - Journal of Argumentation in Context 8 (1):1-11.
  In this paper, we analyze the argumentative strategies deployed in the Ecomodernist Manifesto, published in 2015 by a group of leading environmental thinkers. We draw on pragma-dialectics and Perelman’s rhetoric to characterize manifesto as a genre of practical argumentation. Our goal is to explore the relation of manifesto as a discursive genre to the argumentative structures and techniques used in the Ecomodernist Manifesto. We therefore take into scrutiny the elements of practical argumentation employed in the manifesto and describe the polylogical (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  85
  Why Blame?Mehmet Gurdal, Joshua B. Miller & Aldo Rustichini - unknown
  We provide experimental evidence that subjects blame others based on events they are not responsible for. In our experiment an agent chooses between a lottery and a safe asset; payment from the chosen option goes to a principal who then decides how much to allocate between the agent and a third party. We observe widespread blame: regardless of their choice, agents are blamed by principals for the outcome of the lottery, an event they are not responsible for. We provide an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. La Civitas mexicana y nosotros los católicos, México.Jesús Guízar Y. Azevedo - forthcoming - Polis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması.Mehmet Kamil Coşkun & Ali Baltaci - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:415-439.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  22
  Saint Augustine and the Theological Critique of Ideology.Mehmet Ciftci - 2018 - New Blackfriars 99 (1079):20-29.
 50. Calidad y equidad desde una pedagogía ética. Un lenguaje distinto para la alteridad.Rodríguez I. Bosch & M. Jl Y. Lahoz - 2007 - Episteme 11.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000