Results for 'Mehmet Ali ��zelg��n'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  86
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  35
  Thomas Kuhn'un Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Endoktrinasyon Çerçevesinde Gelen Tepkiler.Alper Bilgehan Yardımcı & Mehmet Ali Sarı - 2022 - Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 1 (18):173-185.
  Bu makalede, bilim felsefecisi kimliğiyle tanınan Thomas Kuhn’un eğitim ve özellikle fen eğitimi alanındaki görüşlerine değinilmektedir. Fen eğitimi, bilim, bilimin doğası ve bilim uygulamaları hakkında düşünceler geliştirmeye odaklanarak fen öğrenimi için gerekli olan beceri ve anlayışın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bilimin gerçek doğasının tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir eğitim modelinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Kuhn’un bilim tarihine yönelik incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü paradigma kavramı bilimin doğası ve fen eğitimi konusundaki görüşlerin değişimine yol açmıştır. Kuhn açısından fen eğitimi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ebu Ali Sina anlatıları: metinsel-aşkın bir okuma denemesi.Mehmet Emin Bars - 2016 - Erzurum: Salkımsögüt Yayınları.
 6.  4
  Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilir: Ekolojik Bakış Açısıyla Gediz Deltasının Ele Alı.Mehmet Ali ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):25-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mehmet Ali Aynî'de dinî ve felsefî düşünce.Mehmet Fatih Kalin - 2018 - Yenişehir, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Henri Poincare's Views on the Structure and Value of Science in the Context of His Understanding of Science.Mehmet Ali Sari & Alper Bilgehan Yardimci - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 39:8-18.
  French scientist Henri Poincaré is one of the leading thinkers in the field of philosophy of science with his determinations on science and scientific activity. Poincare's understanding of science is expressed as conventionalist because he asserts that all sciences, including mathematics, consist of conventions and definitions. In this article, Poincare's views on how scientists should evaluate the data obtained from observation and experiment in their studies and the hypotheses that describe the relationships between these data are discussed. In the article, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Yalanlar ve kananlar: biz buyuz işte!Mehmet Ali Tamer - 2016 - Bursa: Kuzgun Kitap.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pourquoi j'aime Ibn ʹArabî: la quintessence de la philosophie d'Ibn ʹArabî.Mehmet Ali Ayni - 2016 - Alger: Librairie de Philosophie et de Soufisme.
 11.  22
  Authorship trends and collaboration patterns in business ethics literature.Mehmet Ali Köseoglu, Mehmet Yildiz & Taha Ciftci - 2018 - Business Ethics: A European Review 27 (2):164-177.
  The primary aim of this study is to clarify the authorship trends, collaboration patterns, and impact factors in business ethics literature by looking at articles published between 1960 and 2015 in four leading business ethics journals: Business and Society, Business Ethics: A European Review, Business Ethics Quarterly, and the Journal of Business Ethics. This study showed the growth type of business ethics literature, authorship trends, collaboration patterns, authors' productivity evolved by subperiods and journals, and authors' dominance factor by subperiods and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  1
  This Is Environmental Ethics An Introduction, by Wendy Lynne Lee.Mehmet Ali Dombayci - 2023 - Teaching Philosophy 46 (1):118-122.
 13.  3
  Examining the Mediating Role of Organisational Support on the Relationship Between Organisational Cynicism and Turnover Intention in Technology Firms in Istanbul.Berat Cicek, Mehmet Ali Turkmenoglu & Mustafa Ozbilgin - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Cynicism and turnover intentions are highlighted as being detrimental to organisations’ sustainability. Drawing on the social exchange theory, this paper aims to examine the effect of organisational cynicism on turnover intention and the mediating role of organisational support on this relationship. A survey was conducted with 289 employees and managers. Data were gathered from 54 technology firms from Istanbul, Turkey, and analysed through structural equation modelling using AMOS. The findings suggest that the cognitive and affective dimensions of cynicism are significant (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  2
  Meb'diü’l-Usûl. Saîd Ahmed el-B'lenbûrî. Pakistan: Mektebetü’l-Büşr', 2010.Mehmet Ali Kilinç - 2021 - Atebe 6:205-208.
  Saeed Ahmad Palanpuri, who was born in India in 1942, is one of the important scholars of our time. He taught fiqh and hadith in Diobend madrasahs for many years. He wrote some textbooks to be taught in the rings held here. One of the textbooks he wrote is the work called Mabādi’ al-uṣūl, which he wrote about the Ḥanafī school’s legal theory. With this work, It is aimed to introduce the book that mentioned and to reveal the missing aspects.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Does postcolonial still have relevance?Mehmet Ali Çelikel - 2022 - In Zekiye Antakyalıoğlu (ed.), Post-Theories in Literary and Cultural Studies. Lexington Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar ve Sık Rastlanan Hatalar.Mehmet Ali Çalgan - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):517-551.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  10
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Laiklik ya da Bu Dünyayı Yaşayabilmek.Mehmet Ali Kılıçbay - 1994 - Cogito 1:13-19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Tefsîrü’l-Ḳurʾ'ni’l-ʿazîm’de İbn Kesîr’in Hadis Şerh Metodu ve Hadis Tenkidi.Mehmet Ali Çalgan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:97-118.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Book Review: Mehmet Ali Dogan, Heather J. Sharkey (eds.) American Missionaries and the Middle East: Foundational Encounters. [REVIEW]David Emmanuel Singh - 2012 - Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies 29 (3):247-248.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sequencing Critical Moves for Ethical Argumentation Practice: Munāẓara and the Interdependence of Procedure and Agent.Rahmi Oruç, Mehmet Ali Üzelgün & Karim Sadek - 2023 - Informal Logic 43 (1):113-137.
  The aim of this paper is to highlight an interdependence between procedural and agential norms that undermines their neat separation when appraising argumentation. Drawing on the munāẓara tradition, we carve a space for sequencing in argumentation scholarship. Focusing on the antagonist’s sequencing of critical moves, we identify each sequence’s corresponding values of argumentation: coalescence, reliability, and efficacy. These values arise through the mediation of virtues and simultaneously underpin procedural as well as agential norms. Consequently, an ambiguity between procedure and agent (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Tavazun-i zindagī.ʻIrfān ʻAlī - 2009 - Karācī: Pairāmāʼonṭ Pablishing Inṭarprāʼiz.
  On the importance of keeping balance in family and social life.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Predicting Verbal Learning and Memory Assessments of Older Adults Using Bayesian Hierarchical Models.Endris Assen Ebrahim & Mehmet Ali Cengiz - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Verbal learning and memory summaries of older adults have usually been used to describe neuropsychiatric complaints. Bayesian hierarchical models are modern and appropriate approaches for predicting repeated measures data where information exchangeability is considered and a violation of the independence assumption in classical statistics. Such models are complex models for clustered data that account for distributions of hyper-parameters for fixed-term parameters in Bayesian computations. Repeated measures are inherently clustered and typically occur in clinical trials, education, cognitive psychology, and treatment follow-up. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Managing disagreement through yes, but… constructions: An argumentative analysis.Paula Castro, Marcin Lewiński, Dima Mohammed & Mehmet Ali Uzelgun - 2015 - Discourse Studies 17 (4):467-484.
  The goal of this study is to examine the argumentative functions of concessive yes, but… constructions. Based on interview transcripts, we examine the ways environmental activists negotiate their agreements and disagreements over climate change through yes, but… constructions. Starting from conversational analyses of such concessive sequences, we develop an account grounded in argumentative discourse analysis, notably pragma-dialectics. The analysis focuses on how in conceding arguments speakers re-present others’ discourse, what types of criticism they exercise through particular sequential patterns and which (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25. Manhaj al-jadal wa-al-munāẓarah fī taqrīr masāʼil al-iʻtiqād.Ibn Ḥasan & ʻUthmān ibn ʻAlī - 1999 - al-Riyāḍ: Dār Ishbīliyā.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Hasan Ali Toptaşın Kayıp Hayaller Kitabında Büyülü Gerçekçilik.Oktay YİVLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1541-1541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  47
  Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme.Haluk Öner - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):859-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Qāf-i bīʹnishānʹhā: bīst nāmah-i ʻirfānī bih dastkhaṭṭ-i marḥūm Ḥāj shaykh ʻAlī Miqdādī Iṣfahānī farzand-i munḥaṣir bih fard-i Ḥājj Shaykh Ḥasan ʻAlī (maʻrūf bih Nukhūdakī) bih yak ī az shāgirdān, hamrāh bā ṣadʹhā ḥikāyāt-i akhlāqī va ʻirfānī.ʻAlī Turābiyānʹpūr - 2013 - Tihrān: Nashr-i Jumhūrī.
  Miqdādī Iṣfahānī, ʻAlī - Correspondence ; Islamic ethics ; Sufi poetry, Persian.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  An Improved Demand Forecasting Model Using Deep Learning Approach and Proposed Decision Integration Strategy for Supply Chain.Zeynep Hilal Kilimci, A. Okay Akyuz, Mitat Uysal, Selim Akyokus, M. Ozan Uysal, Berna Atak Bulbul & Mehmet Ali Ekmis - 2019 - Complexity 2019:1-15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. al-Fikr al-tarbawī ʻinda Ibn Khaldūn wa-Ibn al-Azraq.Ibn Khaldūn, Ibn al-Azraq, Muḥammad ibn ʻAlī, Shams al-Dīn & ʻAbd al-Amīr (eds.) - 1984 - Bayrūt, Lubnān: Dār Iqraʼ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Türkiye'de din felsefesi: Mehmet S. Aydın onuruna Türkiye'de din felsefesinin gelişimi sempozyumu.Rahim Acar & Nesrin Bağcı Erciyas (eds.) - 2019 - Ankara: Elis Yayınları.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  44
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. ʻIrfān-i istidlālī dar sharḥ-i Tamhīd al-qavāʻid-i Ṣāʼin al-Dīn ʻAlī Muḥammad al-Turkah =.Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad - 2014 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān. Edited by Ḥasan Muʻallimī, Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh Turkah, Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad.
  Turkah, Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh, active 14th century. Qawāʻid al-tawḥīd. - Criticism and interpretation ; Turkah Iṣfahānī, ʻAlī ibn Muḥammad, 1368 or 1369-1431 or 143; Tamhīd al-qawāʻid - Criticism and interpretation ; Sufism - Early works to.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Guftimān-i rawshangar: darʹbārah-ʼi andīshahʹhā-yi bunyādīn.ʻAlī Zīnatī, Iḥsān Ṭabarī, ʻAbd al-Karīm Surūsh, Farrukh Nigahdār, Miṣbāḥ Yazdī & Muḥammad Taqī (eds.) - 2000 - Qum: Muʼassasah-i Āmūzishī va Pizhūhishī-i Imām Khumaynī.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (1):341-363.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  2
  Naqsh va ḥuqūq-i kārkunān dar sāzmānʹhā az dīdgāh-i Imām ʻAlī.ʻAṭṭārān Ṭūsī & ʻAlī Aṣghar - 2005 - Qum: Būstān-i Kitāb-i Qum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. OSMANLI AİLE HUKUKU, Yazar, Mehmet Akif Aydın (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 284 sayfa, ISBN: 978-975-8740-55-0.Yusuf Balta - 2022 - Atebe 8:351-359.
  Yazar bu eserde, Osmanlı Aile Hukuku’nun kaynağını, uygulama örneklerini ve dönüşüm serüvenini, farklı şehirlerdeki mahkeme sicillerinden hareketle ele almaktadır. İslam aile hukukunun, özel de Hanefî mezhebinin Osmanlı imparatorluğundaki pratik uygulamalarının sicillere yansıyan somut tarafının örneklerini aksettirmektedir. Genel itibariyle fıkıh kaynaklarındaki görüşlerle uygulamanın problemsizdir. Ancak, bazı ihtilaflı konularda Hanefî mezhebine ait furû kaynaklardaki görüşler uygulamada sıkıntıya sebep olmuştur. Devlet erki, sıkıntılı durumları bertaraf etmek için Şeyhülislam’ın talebiyle kanunnâme, adâletnâme ve fermanlarla devreye girerek çare aradığı açıklanmıştır. İslam Aile Hukuku’nun uygulamasıyla ilgili olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  13
  The Relation Between Worldviews and Intergenerational Altruism in Turkey: An Empirical Approach.Mehmet Bulut, K. Ali Akkemik & Koray Göksal - 2016 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 15 (45):234-256.
  Intergenerational altruism is an important area of research to understand the impact of culture on economic outcomes. We hypothesize based on recent research about intergenerational altruism and tough love model that worldviews, religious beliefs, and people’s confidence about their worldviews affect intergenerational altruistic economic behaviour. We extend the research on the impact of worldviews on intergenerational altruism by focusing on Turkey. In the empirical analysis, we run probit regressions using data from a large national survey. We find that worldviews, religiosity, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ashāʻirah va āzādī-i insān: barʹrasī va taḥlīl-i naẓarīyah-i kasb va taṭavvur-i ān.ʻAlī Qadrdān Qarāmalikī - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb. Edited by Abū al-Faz̤l Ṭarīqahʹdār & Muḥammad Riz̤ā Munṣifī.
  Asharites and human freedom with a study on occasionalism; religious aspects of Islam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi called D'st'n-ı Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Gunāhān-i zabān az naẓar-i Qurʻān va ʻitrat.Muḥammad ʻAlī Ṣafarī Zarāfshān - 1982 - [Mashhad]: M.Ṣ Zarāfshān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  20
  Kelime Gruplarının Türkiye Kamuoyundaki Yansımaları.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1949-1949.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. al-Muʻtazilah fursān ʻilm al-kilām: uṣūl al-falsafah al-Islāmīyah.ʻIṣām al-Dīn Muḥammad ʻAlī - 1997 - [al-Iskandarīyah]: Munshaʼat al-Maʻārif bi-al-Iskandarīyah.
  Falsafat wa-ḥayāt Abī Hāshim al-Jubbāʼī wa-madrasatuh -- al-Tawallud ʻinda al-Muʻtazilah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Nabī al-insān: istrātījīyāt zarʻ al-azminah fī fikr al-Imām ʻAlī.ʻAlī Saʻdī - 2019 - Dimashq: Tammūz Dīmūzī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Mvattakī maññʻ sū naññʻʺ, suiʹ, Sū toʻ koṅʻʺ maññʻ sū naññʻʺ.Muihammadʻ ʼAlī Hūcuiṅʻnʻ - 1999 - [Rangoon: [S.N.].
  Qualities of an ideal human character, according to Islam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  Adaptation of the Spiritual Health and Life-Orientation Measure to Turkish Culture.Ali Baltaci & Mehmet Kamil Coşkun - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (1):415-439.
  The aim of this study is to develop a valid and reliable measurement tool for determining students' spiritual health and life orientation. For this purpose, the Spiritual Health and Life-Orientation Measure (SHALOM) inventory developed by Fisher (2010) is adapted to Turkish. The adaptation study was carried out on 1591 high school students in three study groups studying in Ankara and Muş. The original English measure consisting of four dimensions and twenty items was translated into Turkish, factor analysis, validity and reliability (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Az Hamadān tā ṣalīb: rivāyat-i taḥlīlī-i zindagī va andīshah-yi ʻAyn al-Quz̤āt Hamadānī.Muṣṭafá ʻAlīʹpūr - 2001 - Tihrān: Tīrgān.
 50.  4
  Ab initiostructural parameters and transition pressures of GaNxAs1−xdilute alloys.S. Zerroug, F. Ali Sahraoui & N. Bouarissa - 2009 - Philosophical Magazine 89 (20):1611-1619.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000