Results for 'Mehmet Ayg��n'

1000+ found
Order:
 1. Work Values of Turkish and American University Students.Z. Karakitapo─ ƒlu Ayg├╝ N., M. Arslan & S. G.├╝ ney - 2008 - Journal of Business Ethics 80 (2):205.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  17
  Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Şiirlerini Konu Alan Yazıları Üzerine Bir Değerle.İsmet Şanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):567-567.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  42
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. İmam Eş’Ari̇’Ni̇n İman Ri̇salesi̇.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  İslam Düşünce Tarihinin en büyük ekolu olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikrilerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkati çekenlerden biri de iman konusundaki görüşleri oluşturmaktadır. Ona has iman görüşü İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Mehmet Fennî Ve Tuhfetü'l-İhv'n İsimli Şükûfe-N'mesi.Fatih Sona - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):923-923.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Ayın Yarılması Meselesine Dair Tefsirlerdeki Yorum Farklılıkları.Mehmet Salmazzem - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):859-884.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  25
  Kur'an'ın Kur'an İle Tefsirinde Yeni Yaklaşımlar: Mehmet Okuyan Örneği.Ahmet Abay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Turkish Contributions to Philosophical Culture.Mehmet Aydın - 1986 - Türk Tarih Kurumu Basımevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  14
  Mehmet Kaplan and Anatolianism.Ümmühan Bi̇lgi̇n Topçu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1985-1993.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  22
  İki Dillilik Olgusu Ve Almanya'daki Türklerin İki Dilli Eğitim Sorunu.Mehmet Yalçın Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1641-1641.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun Büyük Göz Öyküsünde'Aşkın Gösteren' Ve 'Aşkın Gösterilen' Kavramlarının F.Cafer ŞEN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):647-647.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Psikoeğitsel Müdahale Programının Okul Öncesi Çocukların Saldırgan Da.Mehmet Boyaci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):573-573.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  25
  Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Kaygısı İle Öğretme Stilleri Tercihleri.Mehmet Hayri Sari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1953-1953.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Sınıf Yönetimi Sürecinde İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri.Mehmet ŞAHİN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):799-799.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Sınıf Öğretmenlerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Süreç Temelli Yazma Modeli O.Mehmet Aşikcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):255-255.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  32
  Walter G. Andrews and Mehmet Kalpakli, The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2005. Pp. Xiii, 426; Black-and-White Figures. [REVIEW]Robert Dankoff - 2006 - Speculum 81 (2):471-472.
 22.  18
  Cüveynî’ye Göre Kıy'sın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-.Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:233-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Sinan Paşa'nın Tazarru'n'me'sinin Vatikan Nüshası.Mehmet Gümüşkiliç - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):449-449.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Nietzschede Decadence Kavramının Soykütüğü.Mehmet Türkan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1537-1565.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  Saray Kadınları'nın Osmanlı Devlet Yönetiminde Çeşitli İşlevleri.Mehmet TAŞ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):1293-1293.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  İsa’nın Doğumu-İkonografi İlişkisi Üzerine.Mehmet Alparslan KÜÇÜK - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  15
  Okul Öncesi Ortamında Sıfat Fiil Kullanımının İncelenmesi.Mehmet BİRGÜN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):269-269.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  15
  Yazma Gelişim Dosyası Uygulamasının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrenciler.Mehmet Yildirim - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):827-827.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  A Rare Condition Presented with Small Hand: Silver Russell Syndrome [SRS] Case Report and Brief Literature Review.Mehmet N. Muhsin E. - 2015 - Journal of Clinical Research and Bioethics 6 (3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları.Mehmet Yapici - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1421-1421.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Paul F. knitter’i̇n di̇nler Arasi di̇yalog anlayişi.Mehmet Şükrü Özkan - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (34):51-51.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nin Kuruluşu Ve Elazığ'ın Maden İlçesine Getirdikleri.Mehmet ÇEVİK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):27-27.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Hafız Kemal Batanay’ın Besteli Mevlidi.Mehmet Öncel - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  Kur'an'ın Işığında Fuzûlî.Mehmet Ünal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  7
  Türkiye'nin Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir.Mehmet IŞIK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):461-461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  26
  18. Yüzyıl İstanbul Ahk'm Defterlerine Göre İstanbul Tarım Sisteminin Tasnifi.Mehmet Burak Bulutteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):195-195.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Üniversite Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretimsel Davranışlarına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İn.Mehmet ŞAHİN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):499-499.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  İbnü'n-Nahvî ve el-Kasîdetü'l-Münferice'si.Mehmet Sadi Çögenli̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):75-75.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  11
  Osmanlı Tömbeki Piyasasının Tekelleştirilmesi: Boykot ve Protesto.Mehmet Kiliç - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):589-589.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  İsmail YILDIRIMın Özgeçmişi.Mehmet KÖÇER - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):I-I.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  İbrahim Paşa'nın Konya'yı İşgali Esnasında Mehmet Said Hemdem Çelebi'nin Tutumu.Serdar Ösen - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):219-219.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  7
  Mustafa ÖNER , Türkçe Yazıları, İstanbul, Kesit Yayınları, Yayın no:35, s.480 Isbn: 978-605-4117-64-2.Mehmet Gürlek - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:967-971.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  CHP İktidarının Son Döneminde Samsun Alaçam Halkevinde Okuma-Yazma Seferberliği.Mehmet KÖÇER - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):631-631.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  Şemî Şemullahın Şerh-i tuhfetül-Ahr'r'da İzlediği Şerh Metodu.Mehmet Halil Erzen - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):255-255.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  Yalın Üretim Sistemleri Ve Çevresel Yönetimde Yenilikçi Yaklaşım: Teknolojik Yön.Mehmet Şahin GÖK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):113-113.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  12
  Anasınıfı Ve İlkokul Birinci Sınıfa Devam Eden Çocukların Sosyal Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi.Mehmet Akif İNCİ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):545-545.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  Coğrafya Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):235-235.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  The Oak Tree As a Symbol of the Uniqueness, Firend and Shelter in the Story of "Kendi Mezarını Kazan Adam/ A Man Digging His Own Grave".Mehmet GÜNEŞ - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1415-1422.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):917-917.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000