Results for 'Mehmet Kayhan Kurtuldu'

586 found
Order:
 1.  9
  Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisans Programı Başarılarının Mezun Olunan Lise Türü.Mehmet Kayhan Kurtuldu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):425-425.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Infants Differentially Update Their Internal Models of a Dynamic Environment.E. Kayhan, S. Hunnius, J. X. O'Reilly & H. Bekkering - 2019 - Cognition 186:139-146.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  A Critical Evaluation Of Uyghur Epics Studies In China.Abdulhekim Mehmet - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1541-1564.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ayers on Substances.Naci Mehmet - 2002 - Facta Philosophica 4 (1):105-19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Şiirleri'nde Ses Bilgisel ve Biçimbirimsel Yinelemeler.Hatice Kayhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):301-301.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  An Assessment of Medical Ethics Education.Nesrin Cobanoglu & Zeynep Kayhan - 2006 - Nursing Ethics 13 (5):558-561.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Fazlurrahmanın Müsteşriklerin Kur'nın Bazı Ana Konularıyla İlgili Anlayışlarına Getirdiği Eleştiri.Mustafa Kayhan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):587-587.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Muhammed Esedin Kur'n Mesajıında Bazı Ayet Ve Kavramlara Yaptığı Birey Ve Top.Mustafa Kayhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):401-401.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Persian Poets in Turkish Palaces During the Seljuk Period.Hüseyin Kayhan - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1477-1485.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  26
  Book Review "Habib Ahmed, Mehmet Asutay, and Rodney Wilson (Eds.), Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risk ". [REVIEW]Bashar H. Malkawi - 2015 - Review of Middle East Studies 49:59-60.
  Islamic Banking and Financial Crisis, edited by Habib Ahmed, Mehmet Asutay, and Rodney Wilson, definitely has merit. The book comes at a time when conventional financial institutions face stress and, in many instances, utter failure as a result of the 2008 global financial crisis. While the book is not designed primarily as a retrospective, it does offer an opportunity for reflection.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  An Example of Ottoman Tafsir Literature: Tafsir in “Sharh Al-Manẓumah” of Mehmet Shah Fan'rî.Mehmet ÇİÇEK - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1229-1244.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  24
  Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif ve İslamcılık.Emin Oba - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):563-563.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Klasik İslam Düşüncesinde Atomculuk Eleştirileri [Criticisms of Atomism in Classical Islamic Tought], Mehmet Bulğen.Zeynep Şeker - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):190-196.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  21
  Kur'an'ın Kur'an İle Tefsirinde Yeni Yaklaşımlar: Mehmet Okuyan Örneği.Ahmet Abay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):1-1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Klasik İsl'm Düşüncesinde Atomculuk Eleştirileri, Mehmet Bulğen.Zeynep Şeker - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):201-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  17
  Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun Büyük Göz Öyküsünde'Aşkın Gösteren' Ve 'Aşkın Gösterilen' Kavramlarının F.Cafer ŞEN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):647-647.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  29
  Walter G. Andrews and Mehmet Kalpakli, The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2005. Pp. Xiii, 426; Black-and-White Figures. [REVIEW]Robert Dankoff - 2006 - Speculum 81 (2):471-472.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Şiirlerini Konu Alan Yazıları Üzerine Bir Değerle.İsmet Şanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):567-567.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Nathaniel Hawthorne'un Kızıl Damga Ve Mehmet Rauf'un Eylül Adlı Romanlarında Ame.Bülent Cercis Tanritanir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):975-975.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  El-Cahız'dan Manastırlı Mehmet Rıfat'a: Arap Çeviri Kuramcıları İle Osmanlı Mütercimleri Arasındaki.Cemal Demi̇rci̇oğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):739-739.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  16
  İki Milli Şair: Mehmet Âkif Ersoy-Mirza Muhammed Taki Melikü'ş-şuara Bahar.Yeşim IŞIK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):683-683.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  15
  An Imagologist Approach To Mehmet Enisi Yalkı's Travelbook "Alman Ruhu".Yılmaz Daşcioğlu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:315-328.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  Metinlerarasılık Ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Bülbül Mazmunu Ve Mehmet Akif Ersoy'un Bülbü.Hayriye Durkaya - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):847-847.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  15
  Türk Ressam Feyhaman Duran İmzalı Fatih Sultan Mehmet Portesinin Pigment Ve Bağlayıcı Analizi (Ressa.Gülder Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):429-429.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  References Of Mehmet Kaplan.Şeyma Büyükkavas Kuran - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:245-262.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  14
  On Dokuzuncu Yüzyıl Bursa'sında Yenilikçi Bir Yazar: Celal Paşazade Mehmet Rıfat Efendi.Muammer Hardal - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):513-513.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  A Shortened Copy of Mir’at-I Şi’R Written by Enderunlu Mehmet Akif.Seda Uysal Bozaslan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2531-2568.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  14
  AKKUŞ, Mehmet-TATCI, Mustafa . Hüseyin Vass'f Gerçeği Gösteren Ayna (Mir''.ÖZTÜRK Selçuk - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):609-609.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Zeyni̇zade Mehmet hazik’in terbi̇ye i̇si̇mli̇ eseri̇ni̇n “ahlak terbi̇yesi̇” bölümünün günümüz türkçesi̇ne aktarim ve tetki̇ki̇.Hasan Meydan - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (30):203-203.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  Existence Perspectives Of An Individual Under Daily Blockage In The Short Short Stories Of Mehmet Harmancı.Mutlu Deveci̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:2907-2921.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Mehmet Ozan Aşik.Aykan Erdemir - 2010 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 9 (25):111-132.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  12
  The Fesahat Section Of Mec'miü’L-Edeb Of Manastırlı Mehmet Rıfat.Esra Onur - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:418-427.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  10
  Dāyirihā-Yi Mīnā-Ī: Pajūhash-Ī Dar Tārikh-I Kayhān Shināsī Dar Tamaddun-I Islāmī [Enamel Circles: A Survey of the History of Cosmology in Islamic Civilization], Amir Mohammad Gamini.Kaveh Niazi - 2017 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 3 (2):135-137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  Mehmet Kaplan and Anatolianism.Ümmühan Bi̇lgi̇n Topçu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1985-1993.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Through Sezai Karakoç’s Perspective: Yunus Emre, Mehmet Âkif, Mevl'na.Murat Turna - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2025-2042.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  18
  Mehmet Şiray , Performance and Performativity . Reviewed By.Anna Kawalec - 2010 - Philosophy in Review 30 (6):434-437.
 38.  4
  The Rise of Political Islam in Turkey: Urban Poverty, Grassroots Activism and Islamic Fundamentalism By Kayhan Delibas.Feroz Ahmad - 2019 - Journal of Islamic Studies 30 (2):264-265.
  The Rise of Political Islam in Turkey: Urban Poverty, Grassroots Activism and Islamic Fundamentalism By DelibasKayhan, xvi + 344 pp. Price HB £68.00. EAN 978–1780765655.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Doğu Türkistan Bağımsızlık Davasının Lideri Mehmet Emin Buğra Hareketinin Dinsel.Nur Ahmet Kurban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):147-147.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Gül Bahçesinden Mektuplar-Mür'sel't, Hüseyin Vass'f, Hazırlayan: Mehmet Akkuş, İ.Muhammet Akif Ti̇yek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):613-613.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  Mehmet Fennî Ve Tuhfetü'l-İhv'n İsimli Şükûfe-N'mesi.Fatih Sona - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):923-923.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Hedef Kitlesi Çocuk Olan Mehmet Âkif Ersoy Biyografilerinin Değerler Eğitimi Açı.Fahri Temi̇zyürek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2175-2175.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  9
  AKKUŞ, Mehmet YILMAZ Ali, Osm'nz'de Hüseyin Vass'f, Sefîne-I Evliy'. Kitabevi Y.Murat Vanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):617-617.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  İl'hiz'de Mehmet Emin V'sık And Literary Quality.İncinur ATİK GÜRBÜZ - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:432-444.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Cypriot Poet Kaytaz-Z'de Mehmet N'zım Efendi's Stanzas.H. Dilek Bati̇slam - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:59-68.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Ahmet Atill' Şentürk Armağanı , Ahmet Kartal-Mehmet Mahur Tulum , Akademik Kitaplar Yayın.Bilge Karga - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1099-1099.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Mehmet Onal, The Story Of The Longest Century I A Theoretical Approach To NewTurkish Literature I, Akcag Publications, Ankara-2005, 306 P. [REVIEW]Murat Parlakpinar - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2189-2195.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Mehmet Akifin Safahat Adlı Eserinde Ahlaksızlık Eleştirileri.Haydar Bayatli - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):331-331.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Türk Şiirinde Felsefe: Mehmet Akif'in Fazilet Şiiri.Ahmet Kavlak - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1319-1319.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  EDITOR: Doç. Dr. Mehmet ÖNAL.Lütfen Seçiniz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2041.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 586