Results for 'Mehmet Nuri Karda��'

707 found
Order:
 1.  14
  İş Birlikli Ve Geleneksel Grup Çalışmasının Dil Bilgisi Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi.Mehmet Nuri Kardaş - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):603-603.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yazma Kaygılarına ve Yazılı Anlatım Beceri.Mehmet Nuri Kardaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):475-475.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  İkinci Dili Türkçe Olan Çok Dilli Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Konuşma Kaygıları Ve Bu Kaygıl.Mehmet Nuri Kardaş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):541-541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi.Mehmet Nuri Kardaş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1781-1781.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Öğretmen Adaylarının İş Birlikli Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri.Mehmet Nuri Kardaş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):761-761.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):649-649.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  19
  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Herat Ekolü Tezkirelerinden XVI. Yüzyıl Şu'ara Tezkirelerine Şairlerle İlgili Bilgi Edinme Kaynaklar.Mehmet Nuri Çinarci - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):507-507.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Self-Efficacy Perception Levels of Prospective Teachers' Enrolled at Pedagogical Formation Course toward Web Pedagogical Content Knowledge.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:593-620.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):993-993.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Anatolian Teacher Training High School Students’ Views On The Effectiveness Of Teaching Practicum Activites And The Impact Of These Actıvities On Students’ Attitudes Toward Teaching Profession.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:337-366.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Ortaokul Öğrencilerinin Vatan Kavramına İlişkin Metaforik Algıları.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1409-1409.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Foreign Language Teaching in the Context of Constructivist Approach.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:443-454.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Affective Dimension in Education and Affective Learning.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1159-1177.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Mustafa Şem'î'nin Şerh-i Divan-ı Ş'hî Adlı Eserinde Yer Verdiği Alıntılar.Mehmet Nuri Çinarci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):191-191.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Ortaokullarda Sosyal Kulüp Etkinlikleri Kapsamında Yapılan Toplum Hizmeti Çalışmalarına İlişkin Öğre.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):495-495.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  An Assessment of Effectiveness of Writing Learning Domain in Elementary School Turkish Language Education Curruculum.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1135-1173.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Attitudes and Opinions Of Anatolian Teacher High School Students Toward Teaching Profession Courses.Nuri Gömleksi̇z Mehmet - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1229-1257.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Medya Okuryazarlığı Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci ve Yönetici Görüşleri.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Te’sir-i Tebrizi’s Treatise And His Turkish Poems.Mehmet Nuri Çinarci - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1245-1267.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  An Assessment of English Reading Skills of Preparatory Class Students.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:233-257.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  An Assessment Of Prospective Classroom Teachers’ Attitudes Toward Teaching Primary Reading And Writing Course.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:197-211.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi Kazanımları Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):555-555.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Sadıki-i Efşar’s Treatise In Tabriz National Library and His Turkish Poems.Mehmet Nuri Çinarci - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:813-835.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Students’ Perceptions Of The Realization Process Of Project And Performance Tasks Of Primary School Turkish Language Course.Nuri Gömleksi̇z Mehmet - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1320-1349.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Students’ Views on the Effectiveness of English Speaking Course in the School of Foreign Languages.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:495-513.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mehmet Ali Aynî'de dinî ve felsefî düşünce.Mehmet Fatih Kalin - 2018 - Yenişehir, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  20
  An Example of Ottoman Tafsir Literature: Tafsir in “Sharh al-Manẓumah” of Mehmet Shah Fan'rî.Mehmet ÇİÇEK - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1229-1244.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  16
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  25
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  56
  Al-Núri De Bagdad, Abû-L-Hasan. Moradas de los corazones.Andrés M. Guijarro Araque - 2000 - 'Ilu. Revista de Ciencias de Las Religiones 5:260.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  21 Impossible Things.Nury Vittachi - 2021 - London: WS Education.
  What if the moon disappeared when no one was looking at it? What if time worked differently for each of us? What if things you could touch were made out of ideas? What if a decision you made now changed history 10 billion years ago? What if experiments showed that another dimension exists? Quantum physics and relativity, two of the most important advances in modern science, are normally presented as a series of technical discoveries in 20th century Europe. Yet this (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  17
  Reşat Nuri Güntekinin Duygusal Romanlarında Anadolu.Beyhan Uygun Aytemi̇z - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):2115-2115.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Cartwright on explanation and idealization.Mehmet Elgin & Elliott Sober - 2002 - Erkenntnis 57 (3):441 - 450.
  Nancy Cartwright (1983, 1999) argues that (1) the fundamental laws of physics are true when and only when appropriate ceteris paribus modifiers are attached and that (2) ceteris paribus modifiers describe conditions that are almost never satisfied. She concludes that when the fundamental laws of physics are true, they don't apply in the real world, but only in highly idealized counterfactual situations. In this paper, we argue that (1) and (2) together with an assumption about contraposition entail the opposite conclusion (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 35.  28
  Some (critical) remarks on Priest's dialetheist reading of Nagarjuna.Goran Kardaš - 2015 - European Journal of Analytic Philosophy 11 (2):35--49.
  Graham Priest in collaboration with J. Garfield and Y. Deguchi (henceforth: DGP) wrote several articles and responses arguing that the Buddhist philosopher Nagarjuna was a dialetheist thinker, i.e. that he not just identified and exposed certain contradictions but that he embraced it. These contradictions, according to DGP, always occur ``at the limits of thought'' i.e. when a certain view at the same time transcends the limit (``transcendence'') and is within that limit (``closure''). In Nagarjuna's case, these limital contradictions arise at (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  15
  Analisis Kesejahteraan Psikologis Karyawan dan Kualitas Interaksi Bawahan Berdasarkan Kepribadian Atasan.Nuri Sadida & Nurindah Fitria - 2018 - Humanitas 15 (1):72.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  23
  The Problem of Alienation in the Works of Franz Kafka.Nuri Çiçek - 2015 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5 (1):141.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Plato's Parmenides reconsidered.Mehmet Tabak - 2015 - New York, NY: Palgrave-Macmillan.
  Plato's Parmenides is very commonly read as a turning-point in Plato's philosophical development. Most contemporary scholars agree with the view that Plato seriously criticizes his theory of Forms in this dialogue. According to some proponents of this view, Plato deemed these criticisms too damaging to his theory of Forms, and subsequently abandoned this theory. Other proponents of the serious-self-criticism view argue that, instead of abandoning his theory of Forms, Plato lays the foundations of a new and improved theory of Forms (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  21
  'Meclis-I Alî-I Umumî' (The Supreme Conseil-General) and the Transformation in the Ottoman Political Thought (1839-1876). [REVIEW]Mehmet Seyitdanlioglu - 2009 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 8 (23):107-123.
  As one of the most important episodes of change in the Ottoman Empire, the Tanzimat Era (1839-1876) was a phase when the state and its political and ideological formation witnessed structural transformation and reforms. During this period, privy councils were instituted at every level, as one of the basic changes in decision-making and the legislation process of the Ottoman State. Meclis-i Âlî-i Umûmî (the Supreme Council-General) is located at the top of the counsulting hierarchy of councils at the administrative piramid, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  18
  The Place of Wisdom In the Philosophy of Religion.Mehmet Önal - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 45:239-250.
  In this paper, I will try to make clear that aspect of wisdom which relates to the practical application of revealed commands through prophetic practices and traditions of the other founders of religions. Here, I also refer to the wisdom in the Qur’an and the Old and New Testaments of the Bible as examples of the use of this concept in religion. Although both philosophy and religion require using the form of wisdom within a holistic approach, in the course of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Osman Nuri Taşkent Öncülüğünde Bir Kıraat Eğitimi Kursu: Adapazarı D'rül-huff'zı.Nurullah Aydeni̇z - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:367-389.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Intrinsic Normativity of Law in Light of Kant`s Doctrine of Right.Mehmet Ruhi Demiray - 2016 - Con-Textos Kantianos 3:161-187.
  This paper claims that a particular interpretation of Kant`s legal-political philosophy, as it is presented in his Doctrine of Right, provides us with the much needed resolution to the question of the normativity of law, precisely because it brings in a perspective that avoids both positivism and ethicism. This particular interpretation follows a strategy of argumentation that I call the “argument for the intrinsic normativity of law”, i.e., the argument that law is defined and justified on its own grounds, without (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  85
  Why blame?Mehmet Gurdal, Joshua B. Miller & Aldo Rustichini - unknown
  We provide experimental evidence that subjects blame others based on events they are not responsible for. In our experiment an agent chooses between a lottery and a safe asset; payment from the chosen option goes to a principal who then decides how much to allocate between the agent and a third party. We observe widespread blame: regardless of their choice, agents are blamed by principals for the outcome of the lottery, an event they are not responsible for. We provide an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. A simple model of the classicalZitterbewegung: Photon wave function. [REVIEW]Nuri Ünal - 1997 - Foundations of Physics 27 (5):731-746.
  We propose a simple classical model of the zitterbewegung. In this model spin is proportional to the velocity of the particle, the component parallel top is constant and the orthogonal components are oscillating with2p frequency. The quantization of the system gives wave equations for spin,0, 1/2, 1, 3/2,…, etc. respectively. These equations are convenient for massless particles. The wave equation of the spin-1, massless free particle is equivalent to the Maxwell equations and the state functions have a probability interpretation and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Nightmares and Suicidally.Mehmet Yiicel Agargiin - 2007 - In D. Barrett & P. McNamara (eds.), The New Science of Dreaming. Praeger Publishers. pp. 187.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazak'rlık.Mehmet Vural - forthcoming - Felsefe Dünyasi (35).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Hilmi Ziya Ülken'in Varlık Felsefesi.Mehmet Vural - 2009 - Beyaz Kule.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  24
  Islamic Thought Through Protestant Eyes.Mehmet Karabela - 2021 - New York: Routledge.
  Early modern Protestant scholars closely engaged with Islamic thought in more ways than is usually recognized. Among Protestants, Lutheran scholars distinguished themselves as the most invested in the study of Islam and Muslim culture. Mehmet Karabela brings the neglected voices of post-Reformation theologians, primarily German Lutherans, into focus and reveals their rigorous engagement with Islamic thought. Inspired by a global history approach to religious thought, Islamic Thought Through Protestant Eyes offers new sources to broaden the conventional interpretation of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  36
  Modeling context with situations.Mehmet Surav & Varol Akman - 1995 - In P. Brezillon & S. Abu-Hakima (eds.), IJCAI-95 Workshop on Modeling Context in Knowledge Representation and Reasoning (Research Report 95/11). Paris: LAFORIA. pp. 145-156.
  The issue of context arises in assorted areas of Artificial Intelligence. Although its importance is realized by various researchers, there is not much work towards a useful formalization. In this paper, we will present a preliminary model (based on Situation Theory) and give examples to show the use of context in various fields, and the advantages gained by the acceptance of our proposal.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  The Relation Between Worldviews and Intergenerational Altruism in Turkey: An Empirical Approach.Mehmet Bulut, K. Ali Akkemik & Koray Göksal - 2016 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 15 (45):234-256.
  Intergenerational altruism is an important area of research to understand the impact of culture on economic outcomes. We hypothesize based on recent research about intergenerational altruism and tough love model that worldviews, religious beliefs, and people’s confidence about their worldviews affect intergenerational altruistic economic behaviour. We extend the research on the impact of worldviews on intergenerational altruism by focusing on Turkey. In the empirical analysis, we run probit regressions using data from a large national survey. We find that worldviews, religiosity, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 707