Results for 'Mesleki Tükenmişlik'

11 found
Order:
 1. Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Din Görevlilerinde Mesleki Doyum ile Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi.A. Y. Mustafa Fatih - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):231-254.
  Bu çalışmada din görevlilerinin mesleki doyumu ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çeşitli kurum çalışanları örnekleminde, yapılan çalışmalar örgütsel adalet ile mesleki doyum arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Fakat din görevlileri ile ilgili olarak örgütsel adalet ile mesleki doyum arasındaki bir ilişkiyi konu edinen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan işten memnuniyet duymak anlamına gelen mesleki doyum çalışanın iş verimini artırmaktadır. Bununla ilişkili olarak da çalışanın, kurumu tarafından çalışanlara adil davranıldığına ilişkin algısı mesleki doyumunu etkilemektedir. Bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Değişime Karşı Dirençleri İle Ö.Süleyman DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):929-929.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi.Gökhan ÇELİK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):217-217.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Gazetecilik Etiğinin Meslekî Sınırları: Profesyonellik, Piyasa Ve Sorumluluk.Oğuzhan Taş - 2012 - İletişim.
  Journalism; journalistic ethics; Turkey.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Topluluğu Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İn.Fatma Kalkan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):847-847.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dünyada Öğretmen Yetiştirme Programları Ve Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Uygulamaları.İlkay Abazaoğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  7
  Türkiye'de 1950 ve 1980 Yılları Arasında Süreli Yayınlara Yansıyan Mesleki ve Teknik Öğretimle İlgil.Mustafa GÜÇLÜ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):363-363.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  30
  Pedagojik Formasyon Alan Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlikleri.Ebru Temi̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2165-2165.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  22
  Almanca, Fransızca Ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıl.Hasan Atmaca - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):67-67.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  16
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):417-417.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark