Results for 'Metin Gurcan'

82 found
Order:
 1. Biomedical Imaging Ontologies: A Survey and Proposal for Future Work.Barry Smith, Sivaram Arabandi, Mathias Brochhausen, Michael Calhoun, Paolo Ciccarese, Scott Doyle, Bernard Gibaud, Ilya Goldberg, Charles E. Kahn Jr, James Overton, John Tomaszewski & Metin Gurcan - 2015 - Journal of Pathology Informatics 6 (37):37.
  Ontology is one strategy for promoting interoperability of heterogeneous data through consistent tagging. An ontology is a controlled structured vocabulary consisting of general terms (such as “cell” or “image” or “tissue” or “microscope”) that form the basis for such tagging. These terms are designed to represent the types of entities in the domain of reality that the ontology has been devised to capture; the terms are provided with logical defi nitions thereby also supporting reasoning over the tagged data. Aim: This (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Developing the Quantitative Histopathology Image Ontology : A Case Study Using the Hot Spot Detection Problem.Metin Gurcan, Tomaszewski N., Overton John, A. James, Scott Doyle, Alan Ruttenberg & Barry Smith - 2017 - Journal of Biomedical Informatics 66:129-135.
  Interoperability across data sets is a key challenge for quantitative histopathological imaging. There is a need for an ontology that can support effective merging of pathological image data with associated clinical and demographic data. To foster organized, cross-disciplinary, information-driven collaborations in the pathological imaging field, we propose to develop an ontology to represent imaging data and methods used in pathological imaging and analysis, and call it Quantitative Histopathological Imaging Ontology – QHIO. We apply QHIO to breast cancer hot-spot detection with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  Changes in Students’ Views About Nature of Scientific Inquiry at a Science Camp.G. Leblebicioglu, D. Metin, E. Capkinoglu, P. S. Cetin, E. Eroglu Dogan & R. Schwartz - 2017 - Science & Education 26 (7-9):889-917.
  Although nature of science and nature of scientific inquiry are related to each other, they are differentiated as NOS is being more related to the product of scientific inquiry which is scientific knowledge whereas NOSI is more related to the process of SI. Lederman et al. determined eight NOSI aspects for K-16 context. In this study, a science camp was conducted to teach scientific inquiry and NOSI to 24 6th and 7th graders. The core of the program was guided inquiry (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  10
  Atebetül Hakayık'taki Erdem Kavramı Bağlamında Kendisine Benzetilen Dil Birliklerinin Dilbilimsel De.İlknur Gürcan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):671-671.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Dr. Levent SEVİNÇOK, Dr. Yaşar KÜÇÜKARDALI, Dr. Çiğdem DEREBOY, Dr. Ferhan DEREBOY.Çevrimiçi Yayıncılık, Yayınlanmamış Makaleler, Tüm Metin, Genç Erkeklerde Madde Kullanımı, Sosyodemografik Özellikler & Psikiyatrik Tanılar - 2000 - Substance 11 (1):40-48.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Le Problème de Mahomet.Régis Blachère & Tanıtan: İsmail Metin - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):250-256.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Biyo-Tıp Etiği Ve Hukuk.Sevtap Metin - 2010 - Xii Levha.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  50
  Machiavel et son mystère. Un dialogue avec Metin Arditi.Giacomo Costa - 2000 - Studia Philosophica 59:241-250.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  27
  Sait Faik'in "Sinağrit Baba" Adlı Öyküsüne Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım.İbrahim Tosun - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1451-1451.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  22
  Reşat Nuri Güntekin'in "Aşk Mektupları" Adlı Öyküsüne Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım.Bekir GÖKÇE - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):725-725.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  15
  "Muhammed Hanefi Hazretleri Cengi" Tabut Savaşı Hik'yesi Motif Denemesi Ve Transkripsiyonlu Metin.Emrah GÜLÜM - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):301-301.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Almanca Öğretiminde Yazınsal Metin Çevir.Ayşe Uyanik - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1407-1422.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Ontolojik Metin Tahlili Ve Şeyh G'lib'in Bir Gazelinin Ontolojik Tahlili.Ulaş BİNGÖL - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):283-283.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Fuzuli’s Commentary According to Method of Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme of the Fırst Couplet of Ghazal “Yüceldün Kabrüm Ey Bîderdler Seng-I Mel'metden”.Mehmet Özdemi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1737-1750.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  7.Sınıf Öğrencilerinin Metin Yapılarına Göre Düşünceyi Geliştirme Yollarının İnc.Esra Nur Ti̇ryaki̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2193-2193.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri Üzerine Bir Ara.Nesrin SİS - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2025-2025.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  2015 Türkçe Öğretim Programının Metin Tür ve Tema Seçimi Bakımından Değerlendiri.Dursun ŞAHİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2095-2095.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazılı Metinler ile Metin Görsellerinin Uyumu.Oğuz Kamil Ercantürk - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):427-427.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Metin, Tür ve İşlev İlişkisinde: 'Palavr.Güneş Sezen - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1281-1286.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla'dan Derlenmiş Bir Efsane Ile Kurum.Sibel Turhan Tuna - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1347-1347.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Hik'ye Edici Metin Yapısı Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygılarına.Süleyman Erkam Sulak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):741-741.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Batı Kaynaklı Kategorik Yazınsal Argümanların Nesnellik Sorunu Ve Bunların Bazı Metin Türlerindeki K.Selim Somuncu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):915-915.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  İngilizce Kiplerin Türkçe Metin İçinde Örtük Öğretimi: Türkçe Yöntemi.Ercan Tomaki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):823-823.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  5. Ve 6. İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Önü Ve Sonu Soruları.Gülden TÜM - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):731-731.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Erken Dönem Eş‘Ariyye’de Dakîku’L-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  25
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - unknown - In VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI. İstanbul, Türkiye:
  It is possible to talk about dominant concepts in modern political definitions. Among these concepts; power, violence, hierarchy, security and resource allocation are the prominent ones. For many, politics is how power and authority is distributed and used. When politics is defined in relation to pure power, violence appears to be one of the effective means of politics. Even, with a further extent, violence is seen as an expression of power. As said by C. W. Mills’ “politics is a struggle (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Poli̇s yöneti̇mi̇nde çağdaş bi̇r yaklaşim: Örgüt geli̇şti̇rme.Metin Karadağ - forthcoming - Polis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  6
  Ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve di̇ndarlik i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne ampi̇ri̇k bi̇r araştirma.Ayşe Şentepe & Metin Güven - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):27-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  22
  Akrasia and Conflict in the Nicomachean Ethics.Mehmet Metin Erginel - 2016 - British Journal for the History of Philosophy 24 (4):573-593.
  ABSTRACTIn Nicomachean Ethics VII, Aristotle offers an account of akrasia that purports to salvage the kernel of truth in the Socratic paradox that people act against what is best only through ignorance. Despite Aristotle’s apparent confidence in having identified the sense in which Socrates was right about akrasia, we are left puzzling over Aristotle’s own account, and the extent to which he agrees with Socrates. The most fundamental interpretive question concerns the sense in which Aristotle takes the akratic to be (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  45
  David Hume’un Kozmolojik Argüman Eleştirisi.Soner Soysal - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (1):77-96.
  David Hume’un Doğal Din Üzerine Diyaloglar kitabı, başlığının da ima ettiği gibi, vahiy metinlerine başvurmadan Tanrı’nın varlığına ve niteliklerine ulaşılıp ulaşılamayacağını araştıran bir metindir. Metin boyunca, felsefe tarihinde de gördüğümüz, iki ana yaklaşımı temsil eden iki temel argüman sunulur. Bunlardan ilki, a priori yaklaşımı temsil eden kozmolojik argümandır. Diğeri ise, a posteriori yaklaşımı temsi eden zeki tasarım argümanıdır. Bu yazıda, Hume’un, diyalogdaki Philo karakteri üzerinden ortaya koyduğu, kozmolojik argümana yönelik eleştirileri ele alınıp, böyle bir argümanın neden Tanrı’nın varlığı ve (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Organic/Inorganic Interfaced Field-Effect Transistor Properties with a Novel Organic Semiconducting Material.Ahmet Demir, Alparslan Atahan, Sadık Bağcı, Metin Aslan & M. Saif Islam - 2016 - Philosophical Magazine 96 (3):274-285.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  12
  Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i.Oğuz Yilmaz - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1051-1116.
  İslamî ilimlerin eğitim-öğretiminde şiir kullanımının Türk İslam Edebiyatında bir geleneği temsil ettiği söylenebilir. Nitekim ta‘lîm için siyer, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. İslamî ilimlerin konularına dair mensûr olduğu gibi manzûm eserler de telif edilmiştir. Bu durum ise Türk Edebiyatında el-esmâü’l-hüsnâ, siyer, kırk hadîs, akâidnâme gibi bazı manzûm türlerin doğmasını sağlamıştır. Bilinebilen eser sayısı itibariyle Türkçe manzûm tecvîdler de bu türler arasına girmeye aday niteliktedir. Bu bağlamda çalışma; Türkçe manzûm tecvîd müelliflerinden biri olan Şeyhî’nin hayatını ve “Nazmu’l-Ehem fî İlmi’t-Tecvîdi’l-Elzem” adlı eserini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Savaş ve bariş durumu: Nedenler, i̇stençler ve benli̇kler üzeri̇nden bi̇r tartişma.Metin Yasa - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:6-12.
  İnsan çok yönlü bir varlıktır ve onun bu çok yönlü oluşu bir açıdan özünde taşıdığı çift kutupların etkin uzantılarıyla açıklanabilir. Doğrusu, çift kutuplu insanda nedenler üzerinden işleyen faktörlerden biri benlik diğeri ise istençtir. İnsanı tanıma girişimlerinde etkin olan benlik ve istenç faktörleri, kişilik çözümlemesi yapan psikologlarca, sıklıkla gündeme getirilir. Benlik ve istenç, içinde insanlığı derinden etkileyen iki deneyim türü olarak savaş ve barışın da bulunduğu pek çok durumu yönlendiren özlere sahiptir. İnsanın çok yönlü oluşu söz konusu edildiğinde, onda, benlikleri harekete (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  23
  Kötülük Problemine Felsefi Ve Kelamî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım.Metin Özdemir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):65-84.
  Kötülük meselesi, hem felsefenin hem de teolojinin ortak problemidir. Filozoflar ve teologlar bu konuda kendi din anlayışlarına, paradigmalarına ve metodolojilerine uygun bir teodise / ilahi adalet savunusu geliştirmişlerdir. Onlar dünyadaki kötülük olgusunu kendi yaratılış teorilerine uygun olarak izah etmeye ve anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu nedenle her iki taraf da hem metafizik hem de ahlaki kötülük konusunda ciddi ayrılıklar göstermektedirler. Filozoflar, tabii kötülük konusunda, kurgusal varsayımlara dayalı sudur nazariyesine bağlı kaldıklarından rasyonellikten uzaklaşmış; ancak ahlaki kötülükler konusunda son derece rasyonel bir yol izlemişlerdir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  25
  Inflation and Late Time Acceleration Designed by Stueckelberg Massive Photon.Özgür Akarsu, Metin Arık & Nihan Katırcı - 2017 - Foundations of Physics 47 (6):769-796.
  We present a mini review of the Stueckelberg mechanism, which was proposed to make the abelian gauge theories massive as an alternative to Higgs mechanism, within the framework of Minkowski as well as curved spacetimes. The higher the scale the tighter the bounds on the photon mass, which might be gained via the Stueckelberg mechanism, may be signalling that even an extremely small mass of the photon which cannot be measured directly could have far reaching effects in cosmology. We present (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  20
  "Halk İnancı" Kavramının Sınırları Ve Sınırlılıkları Üzerine Bir İnceleme.Metin Eren - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):857-857.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  13
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - forthcoming - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Rhuthmos, Ritim ve Politika.Zafer Aracagök - forthcoming - Rhuthmos.
  Bu metin 11 Haziran 2020'de ArtDog İstanbul dergisinde yayınlanmıştır. Zafer Aracagök'e burada yeniden üretmemize izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Homeros'un Odysseus'un gemisinin Siren'lerin karanlık ve büyüleyici darboğazından geçişini tasvir ettiği zamanlardan bu güne birçok sanatçı, yazar ve düşünür bu sahneyi ele almış, Adorno ve Horkheimer'ın Aydınlanma'nın Diyalektiği ve Franz Kafka'nın “Siren'lerin Sessizliği” adlı öyküsü en dikkat çekici yorumlar arasında yerlerini almışlardır. İki çalışma - Philosophie – Nouvel article.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Thèses de doctorat soutenues en 2018.No Author - 2019 - Methodos. Savoirs Et Textes 19.
  Metin Bağrıaçık, Pharasiot Greek: word order and clause structure Thèse soutenue le 22 janvier 2018 à l’Université de Gand. Composition du jury Lieven Danckaert, Chargé de recherche, CNRS, co-directeur de thèse Mark Janse, Professeur, Universiteit Gent, co-directeur de thèse Liliane Haegeman, Professeur, Universiteit Gent, co-directrice de thèse Adam Ledgeway, Professeur, University of Cambridge Ianthi-Maria Tsimpli, Professeur, University of Cambridge, Anne Breitbarth, Professeur, Universit...
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  İslam Düşüncesinde Bazı Mucize Telakkileri.Metin Pay - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  11
  Etik Nedir.Metin Aydın - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (34):171-171.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  12
  Religion and Government in the World of Islam: Proceedings of the Colloquium Held at Tel Aviv University, 3-5 June 1979.I. Metin Kunt, Joel L. Kraemer & Ilai Alon - 1986 - Journal of the American Oriental Society 106 (3):584.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Gi̇ri̇ş [heidegger ve karşilaştirmali felsefe üzeri̇ne]1.Graham Parkes, Çev Engin Yurt & Dil Yolunda - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:0-0.
  Burada çevirisi sunulan metin Graham Parkes‘ın editörlüğünü yaptığı ―Heidegger and Asian Thought‖ isimli derleme çalışmanın Giriş kısmı için yazdığı metindir. Spesifik olarak Heidegger ve Asya düşüncesi arasındaki etkileşimi ve daha genel olarak da felsefede bir alt dal olarak karşılaştırmalı felsefenin yapısını inceleyip ortaya koyan bu yazı her iki alanda da araştırma yapan kişiler için temel bir yönerge özelliği taşıması açısından önemlidir.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  Structural and Electronic Properties of InNxP1-Xalloy in Full Range.Metin Aslan, A. H. Reshak, Battal G. Yalcin, Sadik Bagci & Mehmet Ustundag - 2016 - Philosophical Magazine 96 (10):991-1005.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Antep Amerikan Hastanesi Ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi.Metin Aksoy - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):23-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 82