Order:
 1. Charakter i podstawy \"metanauki\" Ludwiga Wittgensteina.Michał Stelmach - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (187):75-86.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Heuristic Potential of Antoni Kępiński’s Information Metabolism Model and Data Smog.Michał Stelmach - 2020 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 63 (1):121-139.
  In this paper I present the explanatory potential of Antoni Kępiński’s model of information metabolism in the question of data smog. Kępiński’s model is not well known and the bibliography concerning the model of information metabolism is still rather poor. In the article I present the model as a good heuristics for explaining information exchange between the system and the environment. The particular aim of my deliberations is to use the model of information metabolism to discuss the pathological, although common (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Wittgenstein a pojęcie a priori.Michał Stelmach - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):481-502.
  Przedmiotem artykułu jest Wittgensteina wersja klasycznego dylematu filozoficznego: analityczne--syntetyczne, a priori-a posteriori. Problem powyższy sytuuje się w perspektywie wpływów filozofii Kanta. Filozofia Wittgensteina rozważana jest tutaj jako wariant transcendentalizmu, dokładnie mówiąc, transcendentalizm językowy. Wittgenstein twierdzi, że „co można pokazać, tego nie można powiedzieć”, przedmiotem artykułu są więc nie tylko tautologie, sprzeczności oraz zdania sensowne, ale również aprioryczne prawdy, które „usiłują powiedzieć to, co można tylko pokazać”, tak zwana „logika odwzorowania”.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark