18 found
Order:
 1.  20
  The Unity of the Divided Mind. Some Remarks on Universalism in Connection with the Book by Eugeniusz Górski.Mieczysław Jagłowski - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (3-5):179-186.
  Under the influence of today’s post-modern human sciences and their relativistic, skepticism-imbued theories the universalism idea, until recently the philosophical driving-force behind efforts to build a global human community based on universal principles of rationality, has lost much of its attractiveness to pluralism. However, despite the recognition that human rationality expresses itself in many different ways, strivings towards a universal human community have by no means ceased. Some take the form of political projects, others are more spontaneous and take place (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  28
  The Idea of Europe in the Modern Spanish Philosophy.Mieczysław Jagłowski - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (6-7):59-72.
  During the last thirty three years which elapsed from General Franco’s death there disappeared cleared divisions into two camps which saw relationships between Spain and Europe as well as Europe itself from disparate perspectives. For the sake of social peace and normalizing the political situation which ensued after the fascist coup on 18 July 1936 and which continued till the death of caudillo in 1975, or even a bit longer till funding the new constitution in 1978, the Spanish left behind (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Democratie a l\'espagnole.Mieczysław Jagłowski - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Granice sceptycznej imaginacji.Mieczysław Jagłowski - 2006 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Juliana Mariasa krytyka kultury masowej.Mieczysław Jagłowski - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O \\\"Naukach Humanistycznych\\\".Mieczysław Jagłowski - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O pozadziejowym warunku bycia w historii.Mieczysław Jagłowski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O związku ciała z duchem i moralnością.Mieczysław Jagłowski - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Poiesis czy creatio? Rzecz o dwóch drogach metafizyki (A. Bastek: \\\"Mit homo creatora. Rzecz o złudzeniach nowożytnego humanizmu\\\").Mieczysław Jagłowski - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pamięć i utopia (E. Gładkowska: \"Zrozumieć czas\").Mieczysław Jagłowski - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Schody do nieba. Filozofia jako umiłowanie miłości (rec. M. Żelazny, \\\"Podpatrzyć niebo. Esej z filozofii idei\\\").Mieczysław Jagłowski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Szkoła Madrycka.Mieczysław Jagłowski - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Spór o filozofię Ortegi y Gasseta.Mieczysław Jagłowski - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tradycje kulturowe a sztuka współczesna (B. Kowalska - \"Sztuka w poszukiwaniu mediów\", Warszawa 1985).Mieczysław Jagłowski - 1987 - Studia Filozoficzne 261 (8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Xavier Zubiri (1898-1983) i horyzonty jego filozofii.Mieczysław Jagłowski - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zagadnienie poznania radykalnego w filozofii szkoły madryckiej.Mieczysław Jagłowski - 2003 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Między Złotym a Srebrnym Wiekiem kultury hiszpańskiej.Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.) - 2008 - Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Instytut Kulturoznawstwa OWIiZ im. T. Kotarbińskiego.
  Osiemnastu autorów, uczestniczących w tym przedsięwzięciu, zamierzało zaprezentować panoramę intelektualną epok, główne osiągnięcia, ale także dylematy znacznie wykraczające poza omawiany okres, posiadające odniesienia jak najbardziej aktualne.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  27
  Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej.Filozofia-literatura-mistyka.Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.) - 2006 - Instytut Cervantesa, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie.
  Z recenzji prof. Barbary Stawickiej-Pireckiej: Układ artykułów, przebieg granic tematycznych, zasięg problemowy proponowanych tekstów składają się na logiczną, ciekawą i różnorodną mapę tez i koncepcji, stanowiących niejako osnowę wiążącą Stary Kontynent z Nowym Światem, myśl głównych przedstawicieli filozofii hiszpańskiej – Unamuna i Ortegi y Gasseta – z „wędrującą”, wielokulturową świadomością bytu Marii Zambrano, złożone konteksty problematyki socjologicznej Peru w świetle nowelistyki Alfreda Bryce`a Echeniquego z polityczną utopią wybitnego meksykańskiego poety i eseisty – Octavio Paza. Filozoficzny wymiar dzieła literackiego w poszukiwaniu (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark