15 found
Order:
 1.  2
  Granice obowiązku.Henryk Jankowski, Krystyna Starczewska, Andrzej Grzegorczyk, Marian Przełęcki, Mieczysław Michalik, Halina Promieńska, Stanisław Zapaśnik, Jacek Hołówka & Jan Szmyd - 1979 - Etyka 17:209-253.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  20
  Speakers: Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita, Mieczysław Michalik, Andrzej Grzegorczyk, Zdzisław Augustynek, and Jerzy Ładyka.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita & Mieczysław Michalik - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Etyka i moralistyka (Henryk Jankowski, Giełda wartości).Mieczysław Michalik - 1973 - Etyka 12:177-179.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Etyka w „Woprosach fiłosofii”.Mieczysław Michalik - 1969 - Etyka 5:188-196.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Legalność i słuszność (Henryk Jankowski, Prawo i moralność).Mieczysław Michalik - 1969 - Etyka 4:172-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  O problemach moralnych naszej epoki (A.F. Szyszkin, K.A. Szwarcman, XX wiek i moralnyje cennosti czełowieczestwa).Mieczysław Michalik - 1969 - Etyka 5:151-155.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O więź etyki z moralistyką (Henryk Jankowski, Szkice z etyki).Mieczysław Michalik - 1966 - Etyka 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Poznanie - wartościowanie - zmiana świata.Mieczysław Michalik - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Section.Mieczysław Michalik - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):31-37.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Uwagi w sprawie «kodeksów» etyki zawodowej.Mieczysław Michalik - 1966 - Etyka 1:169-189.
  The question of professional ethics is one of outstanding significance today „ the author thinks, linking as it does theoretical moral considerations with constructive social didactic practice. Drawing attention to the recently observable efforts to determine moral obligations for various professional groups, the author discerns three controversial problems, namely, – the problem of the sense and nature of moral didactics, the essence of professional ethics, and, the utility of moral codes.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Właściwości etyki marksistowskiej (Marek Fritzhand, O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej).Mieczysław Michalik - 1977 - Etyka 15:219-224.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wspólnoty i wspólnotowość (tezy do szerszych rozważań).Mieczysław Michalik - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wiedza o faktach i uzasadnianie wartości (Marek Fritzhand, Wartości a fakty).Mieczysław Michalik - 1984 - Etyka 21:177-182.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zagadnienie wojny w etyce.Mieczysław Michalik - 1968 - Etyka 3:115-145.
  The article deals with the moral aspect of war. The writer points out the actual danger of total war and its consequences, as well as the reflection of this danger in social consciousness and in the development of the pacifistic movement. Further he emphasizes the importance of the ethical reflection relating to the phenomenon of war. This reflection has a long tradition and may be found both in philosophic and moral literature and in letters. Nowadays the social-political literature and the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Moralność i polityka.Jerzy Wiatr, Zygmunt Ziembiński, Tadeusz Jaroszewski, Wiesław Lang, Jarosław Ładosz, Henryk Jankowski, Mieczysław Michalik, Halina Maślińska, Romuald Jezierski, Jan Strzelecki, Alicja Glińska, Jan Malanowski, Maria Ossowska & Marek Fritzhand - 1972 - Etyka 10:7-59.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark