8 found
Order:
 1.  82
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Między Tomaszem a Sartrem? (Jerzy Gałkowski, Wolność i wartość. Z podstawowych zagadnień Jana Dunsa Szkota).Mikołaj Olszewski - 1994 - Etyka 27:241-245.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Wilhelm z Ware o ludzkich możliwościach poznania nieskończoności Boga.Mikołaj Olszewski - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (2):209-224.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  59
  Oratio de hominis dignitate = Mowa o godności człowieka.Giovanni Pico Della Mirandola, Zbigniew Nerczuk, Mikołaj Olszewski & Danilo Facca - 2010 - Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN.
  To początkowy fragment mowy O godności człowieka Pico della Mirandoli." Wstępem poprzedział Danilo Facca, przełożyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski. -/- This is an excerpt from the Polish translation of Pico della Mirandola's De dignitate hominis. The preface to the translation by Danilo Facca. Translation by Zbigniew Nerczuk and Mikołaj Olszewski.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Brief Notices.Mikołaj Olszewski - 2009 - Speculum 84 (1):242.
 6. Czy Rousseau czytał Senekę?Mikołaj Olszewski - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Hermeneutyka Orygenesa, czyli o początkach.Mikołaj Olszewski - 1992 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Narodziny i ewolucja pojęcia miłości Bożej.Mikołaj Olszewski - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 23 (3):137-154.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark