Results for 'Min Shi'

1000+ found
Order:
 1. Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi.Chunli Shi - 2010 - Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zhongguo Gu Dai de Zhi Si Xiang Yu Wen Shi Wen Xue.Hong Min - 2006 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  External Noise and External Signal Induced Transition of Gene Switch and Coherence Resonance in the Genetic Regulatory System.Chu-Sheng Huang, Tao Dong, Min Luo & Jian-Cheng Shi - 2017 - Acta Biotheoretica 65 (2):135-150.
  The transition of gene switch induced by external noises and external signals is investigated in the genetic regulatory system. Results show that the state-to-state transition of (...) gene switch as well as resonant behaviors, such as the explicit coherence resonance, implicit coherence resonance and control parameter coherence biresonance, can appear when noises are injected into the genetic regulatory system. The ECR is increased with the increase of the control parameter value when starting from the supercritical Hopf bifurcation parameter point, and there exists a critical control parameter value for the occurrence of ECR. However, the ICR is decreased as the control parameter value is increased when starting from the subcritical Hopf bifurcation point. In particular, the coherence of ECR is higher and more sensitive to noise than that of ICR. When an external signal is introduced into the system, the enhancement or suppression of the CPCBR and the number of peaks strongly depend on the frequency and amplitude of the external signal. Furthermore, the gene regulation system can selectively enhance or decrease the noise-induced oscillation signals at preferred frequency and amplitude of an external signal. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Misconduct and Misbehavior Related to Authorship Disagreements in Collaborative Science.Elise Smith, Bryn Williams-Jones, Zubin Master, Vincent Larivière, Cassidy R. Sugimoto, Adèle Paul-Hus, Min Shi & David B. Resnik - forthcoming - Science and Engineering Ethics:1-27.
  Scientific authorship serves to identify and acknowledge individuals whocontribute significantlyto published research. However, specific authorship norms and practices often differ within and across disciplines, labs, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  6
  ResearchersPerceptions of Ethical Authorship Distribution in Collaborative Research Teams.Elise Smith, Bryn Williams-Jones, Zubin Master, Vincent Larivière, Cassidy R. Sugimoto, Adèle Paul-Hus, Min Shi, Elena Diller, Katie Caudle & David B. Resnik - forthcoming - Science and Engineering Ethics:1-28.
  Authorship is commonly used as the basis for the measurement of research productivity. It influences career progression and rewards, making it a valued commodity in a competitive (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Aberrant Topological Patterns of Structural Cortical Networks in Psychogenic Erectile Dysfunction.Lu Zhao, Min Guan, Xiaobo Zhu, Sherif Karama, Budhachandra Khundrakpam, Meiyun Wang, Minghao Dong, Wei Qin, Jie Tian, Alan C. Evans & Dapeng Shi - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 7.  8
  Perceiving Verbal and Vocal Emotions in a Second Language.Chua Shi Min & Annett Schirmer - 2011 - Cognition and Emotion 25 (8):1376-1392.
 8. Fei Chang Shi Sheng: Kongzi He Ta de di Zi Men.Yuzhi Shi - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin.Chunxie Shi - 2012 - Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Wen Hua de Li Shi Yan Jin =.Guangquan Shi - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ru Feng Hua Yu Run Yi Yu: Ru Jia Wen Hua Yu Shi Jie.Zhonglian Shi - 2011 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Shehui Kexue Zhishi Xinlun.Zhiyu Shi - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Social Science Knowledge Re-Examined: Ten Lectures From the Perspective of Cultural Studies.Zhiyu Shi - 2005 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. 20 Shi Ji 90 Nian Dai Yi Hou de Sheng Tai She Hui Zhu Yi.Qinghao Shi - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Shi Jun Wen Cun.Jun Shi - 2006 - Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Shi Jie Yan Guang Zhong de Kongzi.Zhonglian Shi - 2011 - Xianggang Zhong He Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xian Xiang Xue Yu Gu Dian Zhe Xue de Quan Shi Wen Ti.Chaoying Shi - 2012 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Yi Duan Si Xiang de Bei Hou: Zhongguo Gu Dai Wen Hua Si Xiang Shi Zha Ji.Liang Shi - 2009 - Zhongguo Zhi Gong Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yi Shu Zhe Xue Yu Mei Xue de Quan Shi Wen Ti =.Chaoying Shi - 2006 - Ren Ben Zi Ran Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zhongguo Quan Shi.Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) - 2011 - Zhongguo Shu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji.Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Min Shi Su Song Zheng Ming Fang Ai Yan Jiu =.Yuqian Bi - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology.Housheng Duan - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Min Shi Zheng Ju Fa Xue de Ren Shi Lun Yu Jia Zhi Lun Ji Chu =.Yongan Liao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Min Shi Si Fa Jie Shi Yan Jiu.Lili Ma - 2012 - Ren Min Fa Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Gong Min Shi Dian: Yi Ge Gong Wu Yuan de Xue Xi Sui Bi.Jinhan Sun - 2008 - Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
 29. Min Shi Su Song Zheng Ju Zhi du Yan Jiu.Wenju Wu - 2012 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Min Shi Zheng Ju Shou Ji Zhi du Yan Jiu =.Han Xiao - 2010 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Min Shi Su Song Zheng Ju Yuan Li Yan Jiu.Yongquan Zhang - 2005 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49[REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Xi Chao You Dong Feng: Wan Qing Min Chu Si Xiang, Zong Jiao Yu Xue Shu Shi Jiang.Zhaoguang Ge - 2006 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Cong Li Xue Dao Lun Li Xue: Qing Mo Min Chu Dao de Yi Shi de Zhuan Hua = From Virtue to Morality: The Transformation of Moral Consciousness During the Late Qing and Early Republic Era.Jinxing Huang - 2013 - Yun Chen Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhongguo Min Ben Si Xiang Shi.Yaoji Jin - 2008 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Min Zu Xing Yu Shi Dai Xing: Xian Dai Xin Ru Xue Yu Hou Xian Dai Zhu Yi Bi Jiao Yan Jiu.Xianghai Li - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Chu Wei Zhi Si:: Ming Ru Yan Jun de Min Jian Hua Si Xiang Yu Shi Jian.Xiaoying Ma - 2007 - Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Shi Min She Hui Yu Fa de Nei Zai Luo Ji: Makesi de Si Xiang Ji Qi Shi Dai Yi Yi = Inherent Logic Relationship Between Civil Society and Law ; Study on Marx's Idea and It's Current Meaning.Guorong Qin - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Wen Shi Cong Gao: Shang Gu Si Xiang, Min Su Yu Gu Wen Zi Xue Shi.Xigui Qiu - 2012 - Shanghai Yuan Dong Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Xin Shi Qi Ren Min Jing Cha Dao de Xiu Yang.Jinyu Sun - 2007 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Xian Qin Ru Xue Shi Yu Xia de Zhonghua Min Zu Jing Shen Yan Jiu.Mingyan Tang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhonghua Min Zu Dao de Sheng Huo Shi Yan Jiu.Kailin Tang (ed.) - 2008 - Jin Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zheng Zhi Fa Zhan Yu Min Zhu Zhuan Xing: Bi Jiao Zheng Zhi Li Lun de Jian Shi Yu Pi Pan.Wencheng Wu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. She Hui Li Xing de Sheng Cheng Yu Pei Yu: Zhongguo Shi Min She Hui de Jia Zhi Li Xiang Yu Shi Jian Luo Ji.Zushe Yuan - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping.Keping Yu - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Dang Dai Zhongguo Gong Min Dao de Jian She: Guo Jia Lun Li Yu Shi Min She Hui Lun Li de Shi Jiao.Boying Zhang - 2007 - Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhongguo Gong Min Shen Mei Xin Li Shi Zheng Yan Jiu =.Lingli Zhao & Hong Wang (eds.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zhongguo Mei Xue Si Xiang Shi.Min Yu - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhongguo Mei Xue Shi Zi Liao Xuan Bian =.Min Yu (ed.) - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji.Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) - 2010 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000