Results for 'Ming-He Wu'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Sum of Squares Approach for Nonlinear H∞ Control.Ai-Ping Pang, Zhen He, Ming-han Zhao, Guang-Xiong Wang, Qin-mu Wu & Ze-tao Li - 2018 - Complexity 2018:1-7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Advances in Processing, Mining, and Learning Complex Data: From Foundations to Real-World Applications.Jia Wu, Shirui Pan, Chuan Zhou, Gang Li, Wu He & Chengqi Zhang - 2018 - Complexity 2018:1-3.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  25
  CEO Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility: A Moderated Mediation Model.Long-Zeng Wu, Ho Kwong Kwan, Frederick Hong-kit Yim, Randy K. Chiu & Xiaogang He - 2015 - Journal of Business Ethics 130 (4):819-831.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 4.  10
  Does Perceiving the Poor as Warm and the Rich as Cold Enhance Perceived Social Justice? The Effects of Activating Compensatory Stereotypes on Justice Perception.Anguo Fu, Zaisheng Zhang, Wuming He, Zhaohong Lin, Na Wu, Guanghui Hou & Tianzeng Yao - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Current Change Rate Influences Sensorimotor Cortical Excitability During Neuromuscular Electrical Stimulation.Sheng-Long Jiang, Zhongpeng Wang, Weibo Yi, Feng He, Hongzhi Qi & Dong Ming - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 6.  10
  Hostile Attribution Bias and Negative Reciprocity Beliefs Exacerbate Incivility’s Effects on Interpersonal Deviance.Long-Zeng Wu, Haina Zhang, Randy K. Chiu, Ho Kwong Kwan & Xiaogang He - 2014 - Journal of Business Ethics 120 (2):189-199.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  3
  Verbal Creativity Is Correlated With the Dynamic Reconfiguration of Brain Networks in the Resting State.Qiuyang Feng, Li He, Wenjing Yang, Yao Zhang, Xinran Wu & Jiang Qiu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Interaction With Social Robots: Improving Gaze Toward Face but Not Necessarily Joint Attention in Children With Autism Spectrum Disorder.Wei Cao, Wenxu Song, Xinge Li, Sixiao Zheng, Ge Zhang, Yanting Wu, Sailing He, Huilin Zhu & Jiajia Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Neural Terminal Sliding-Mode Control for Uncertain Systems with Building Structure Vibration.Jianhui Wang, Wenli Chen, Zicong Chen, Yunchang Huang, Xing Huang, Wenqiang Wu, Biaotao He & Chunliang Zhang - 2019 - Complexity 2019:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  White-Matter Structural Connectivity in Relation to Humor Styles: An Exploratory Study.Ching-Lin Wu, Suyu Zhong, Yu-Chen Chan, Hsueh-Chih Chen & Yong He - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Lie Detection Using fNIRS Monitoring of Inhibition-Related Brain Regions Discriminates Infrequent but Not Frequent Liars.Fang Li, Huilin Zhu, Jie Xu, Qianqian Gao, Huan Guo, Shijing Wu, Xinge Li & Sailing He - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 12.  7
  Self-Adaptive K-Means Based on a Covering Algorithm.Yiwen Zhang, Yuanyuan Zhou, Xing Guo, Jintao Wu, Qiang He, Xiao Liu & Yun Yang - 2018 - Complexity 2018:1-16.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  Characterization of Hydrate-Bearing Sediments Recovered From the Shenhu Area of the South China Sea.Changling Liu, Qingguo Meng, Gaowei Hu, Chengfeng Li, Jinaye Sun, Xingliang He, Nengyou Wu, Shengxiong Yang & Jinqiang Liang - forthcoming - Interpretation: SEG:1-39.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Characterization of Hydrate-Bearing Sediments Recovered From the Shenhu Area of the South China Sea.Changling Liu, Qingguo Meng, Gaowei Hu, Chengfeng Li, Jianye Sun, Xingliang He, Nengyou Wu, Shengxiong Yang & Jinqiang Liang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):SM13-SM23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  An EEG-Based Mental Workload Estimator Trained on Working Memory Task Can Work Well Under Simulated Multi-Attribute Task.Yufeng Ke, Hongzhi Qi, Feng He, Shuang Liu, Xin Zhao, Peng Zhou, Lixin Zhang & Dong Ming - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 16.  2
  The Effect of Temporal Concept on the Automatic Activation of Spatial Representation: From Axis to Plane.Dexian He, Xianyou He, Siyan Lai, Shuang Wu, Juan Wan & Tingting Zhao - 2018 - Consciousness and Cognition 65:95-108.
 17.  5
  Characterisation of Case Depth in Induction-Hardened Medium Carbon Steels Based on Magnetic Minor Hysteresis Loop Measurement Technique.Cunfu He, Meng Yang, Xiucheng Liu, Xueqian Wang & Bin Wu - 2017 - Philosophical Magazine 97 (31):2829-2844.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  A Novel Efficiency Measure Model for Industrial Land Use Based on Subvector Data Envelope Analysis and Spatial Analysis Method.Wei Chen, Rui He & Qun Wu - 2017 - Complexity:1-11.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zhongguo She Hui de Zong Jiao Chuan Tong: Wu Shu Yu Lun Li de Dui Li He Gong Cun.Chun Wu - 2009 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Investigations on the Local Structures of Cu2+ at Various BaO Concentrations in 59B2O3–10K2O–ZnO–xBaO–1CuO Glasses.Jia-Rui Jin, Shao-Yi Wu, Jian Hong, Shi-Nan Liu, Min-Xian Song, Bao-Hua Teng & Ming-He Wu - 2017 - Philosophical Magazine 97 (31):2858-2870.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  33
  Adventures in Cross-Cultural Sensibilities: Some Recent Studies of Chinese and Comparative PhilosophyThe Art of RulershipThe Unity of Knowledge and Action: A Study in Wang Yang-Ming's Moral Psychology .The Uncertain Phoenix: Adventures in Post-Cultural SensibilityThe Tao and the Daimon: Segments of a Religious InquiryChuang Tzu: World Philosopher at Play.Julia Ching, Roger T. Ames, Anthony S. Cua, David L. Hall, Robert C. Neville & Kuang-Ming Wu - 1984 - Journal of the History of Ideas 45 (3):476.
 22. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wu Wei After Zhuangzi.Kuang-ming Wu - 2008 - In Zhongying Cheng & On Cho Ng (eds.), The Imperative of Understanding: Chinese Philosophy, Comparative Philosophy, and Onto-Hermeneutics: A Tribute Volume Dedicated to Professor Chung-Ying Cheng. Global Scholarly Publications.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wu Wei in Chuang Tzu as Life-Systematic.Kuang-Ming Wu - 2002 - International Journal of Transpersonal Studies 21:71-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao.Xingmin Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. He Yi San Dai Yi Xia You Luan Wu Zhi: Ming Yi Dai Fang Lu = Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince.Fansen Wang - 2011 - Da Kuai Wen Hua Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ming Dai Li Xue Xiang Xin Xue de Zhuan Xing: Wu Yubi He Chongren Xue Pai Yan Jiu = the Transition From Zhuli Theory to the Heart-Mind Theory in Ming Dynasty: On Wu Yubi and Chongren School.Jianfeng Zou - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  55
  Intellectual Movements Since the Teachings of Wang Yang-Ming: Parallel but Nonconcurrent Developments.Nelson I. Wu - 1973 - Philosophy East and West 23 (1/2):225-236.
 29.  13
  Application et développement du concept des « Lumières » occidentales dans l’histoire de la philosophie chinoise moderne à partir des études de Hou Wailu et Xiao Shafu sur la philosophie des dynasties Ming et Qing.Genyou Wu - 2015 - Rue Descartes 84 (1):20.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  When “He” Can Also Be “She”: An ERP Study of Reflexive Pronoun Resolution in Written Mandarin Chinese.Jui-Ju Su, Nicola Molinaro, Margaret Gillon-Dowens, Pei-Shu Tsai, Denise H. Wu & Manuel Carreiras - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. San Shi Gong Ming Chen Yu Tu.Guanghu He - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wu Shi Nian Lai de Zhongguo Zhe Xue.Lin He - 2012 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Duo Yuan Fan Shi Xia de Ming Qing Si Xiang Yan Jiu.Genyou Wu (ed.) - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Fa Jia Jian Shi: Fa, Shu, Shi He Er Wei Yi de Dong Fang Zheng Zhi Xue.Dexin Wu - 2008 - Chongqing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Hong Yang Chuan Tong Mei de Gou Jian He Xie She Hui: Yunnan Sheng Zhonghua Chuan Tong Dao de Yan Jiu Hui Lun Wen Ji.Song Wu & Xiongwu Wu (eds.) - 2005 - Yunnan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Jiao Xue Lun Li: Ru He Cheng Wei Yi Wei Cheng Gong Jiao Shi = the Ethics of Teaching: How Do We Become a Succesful Teacher?Minglong Wu - 2009 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Li Xue Shi Ye Zhong de Xunzi Ren Xue: Yi "Zhi Tong Tong Lei" Wei He Xin.Shuqin Wu - 2007 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Makesi de Zhe Xue Ge Ming Ji Qi Dang Dai Yi Yi: Cun Zai Lun Xin Jing Yu de Kai Qi.Xiaoming Wu - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ming Qing Zhe Xue Yu Zhongguo Xian Dai Zhe Xue Zhu Wen Ti.Genyou Wu - 2008 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. "Tian Ming: Zhi Wei Xing!": Pian du "Zhong Yong".Xiaoming Wu - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  23
  Anterior Cingulate Cortex-Related Connectivity in First-Episode Schizophrenia: A Spectral Dynamic Causal Modeling Study with Functional Magnetic Resonance Imaging.Long-Biao Cui, Jian Liu, Liu-Xian Wang, Chen Li, Yi-Bin Xi, Fan Guo, Hua-Ning Wang, Lin-Chuan Zhang, Wen-Ming Liu, Hong He, Ping Tian, Hong Yin & Hongbing Lu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
  Understanding the neural basis of schizophrenia (SZ) is important for shedding light on the neurobiological mechanisms underlying this mental disorder. Structural and functional alterations in the anterior cingulate cortex (ACC), dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), hippocampus, and medial prefrontal cortex (MPFC) have been implicated in the neurobiology of SZ. However, the effective connectivity among them in SZ remains unclear. The current study investigated how neuronal pathways involving these regions were affected in first-episode SZ using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Forty-nine patients (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  2
  Community-Based Randomized Intervention Trial for Periodontal Disease After 18-Month Follow-Up Keelung Community-Based Integrated Screening No. 4.Hongmin Lai, Yueh-Hsia Chiu, Ming-Te Lo, Chun-Liang Wu, Kai-Pei Chou, Jiiang-Huei Jeng & Tony H.-H. Chen - 2008 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4):507-512.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  Predictive Survival Model with Time‐Dependent Prognostic Factors: Development of Computer‐Aided SAS Macro Program.Li‐Sheng Chen, Ming‐Fang Yen, Hui‐Min Wu, Chao‐Sheng Liao, Der‐Ming Liou, Hsu‐Sung Kuo & Tony Hsiu‐Hsi Chen - 2005 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 11 (2):181-193.
 44.  1
  A 4-Year Longitudinal Study of the Sex-Creativity Relationship in Childhood, Adolescence, and Emerging Adulthood: Findings of Mean and Variability Analyses.Wu-Jing He - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  13
  Community‐Based Randomized Intervention Trial for Periodontal Disease After 18‐Month Follow‐Up [Keelung Community‐Based Integrated Screening (KCIS) No. 4]. [REVIEW]Hongmin Lai, Yueh‐Hsia Chiu, Ming‐Te Lo, Chun‐Liang Wu, Kai‐Pei Chou, Jiiang‐Huei Jeng & Tony H.‐H. Chen - 2008 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4):507-512.
 46.  16
  Perceptions of Chinese Biomedical Researchers Towards Academic Misconduct: A Comparison Between 2015 and 2010.Qing-Jiao Liao, Yuan-Yuan Zhang, Yu-Chen Fan, Ming-Hua Zheng, Yu Bai, Guy D. Eslick, Xing-Xiang He, Shi-Bing Zhang, Harry Hua-Xiang Xia & Hua He - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (2):629-645.
  Publications by Chinese researchers in scientific journals have dramatically increased over the past decade; however, academic misconduct also becomes more prevalent in the country. The aim of this prospective study was to understand the perceptions of Chinese biomedical researchers towards academic misconduct and the trend from 2010 to 2015. A questionnaire comprising 10 questions was designed and then validated by ten biomedical researchers in China. In the years 2010 and 2015, respectively, the questionnaire was sent as a survey to biomedical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47.  28
  On the "Logic" of Togetherness: A Cultural Hermeneutic.Kuang-ming Wu - 1998 - Brill.
  In five sections, this book describes cultural, personal, argumentative, religious and philosophical situations of togetherness, thus providing an imaginative ...
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 48.  25
  Connecting Patterns Inspire Link Prediction in Complex Networks.Ming-Yang Zhou, Hao Liao, Wen-Man Xiong, Xiang-Yang Wu & Zong-Wen Wei - 2017 - Complexity:1-12.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  2
  On the “Logic” of Togetherness. A Cultural Hermeneutic.Kuang-Ming Wu - 1998 - Filozofski Vestnik 19 (3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 50.  5
  Affective and Cognitive Empathy in Pre-Teachers With Strong or Weak Professional Identity: An ERP Study.Juncheng Zhu, Xin Qiang Wang, Xiaoxin He, Yuan-Yan Hu, Fuhong Li, Ming-Fan Liu & Baojuan Ye - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
1 — 50 / 1000