Results for 'Ming-Hua Huang'

999 found
Order:
 1.  18
  Menin as a Hub Controlling Mixed Lineage Leukemia.Austin T. Thiel, Jing Huang, Ming Lei & Xianxin Hua - 2012 - Bioessays 34 (9):771-780.
 2. Xin Ke Ji Ge Ming Yu Zhongguo Xian Dai Hua.Shunji Huang - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  30
  Multiple Neural Networks Malfunction in Primary Blepharospasm: An Independent Components Analysis.Xiao-Feng Huang, Meng-Ru Zhu, Ping Shan, Chen-Hui Pei, Zhan-Hua Liang, Hui-Ling Zhou, Ming-Fei Ni, Yan-Wei Miao, Guo-Qing Xu, Bing-Wei Zhang & Ya-Yin Luo - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 4.  26
  Association of Doctor Specialty with Diabetic Patient Risk of Hospitalization Due to Diabetic Ketoacidosis: A National Population‐Based Study in Taiwan.Chih-Ching Liu, Kai-Ren Chen, Hua-Fen Chen, Shiu-Li Huang, Chu-Chieh Chen, Ming-Der Lee, Ming-Chung Ko & Chung-Yi Li - 2011 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 17 (1):150-155.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Guo Cheng Yu Zheng Jiu: Huaitehai Zhe Xue Ji Qi Zong Jiao Wen Hua Yi Yun = Process and Salvation: Whitehead's Philosophy and its Implication in Religion and Culture.Ming Huang - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Pai T o K Un Ching Hsin Ju Hsüeh Yü Chung-Kuo Cheng Chih Wen Hua Ti Yen Chin.Thomas A. Metzger, Tung-lan Huang, Hua Kao, Tzu-K. O. Mo & Shih-an Yen - 1995
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  40
  From the "Alternative School of Principles" to the Lay Buddhism: On the Conceptual Features of Modern Consciousness-Only School From the Perspective of the Evolution of Thought During the Ming and Qing Dynasties.Zhiqiang Zhang & Deyuan Huang - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (1):64 - 87.
  The best representatives of the self-reflection of xinxue 心学 (the School of Mind) and its development during the Ming and Qing Dynasties are the three masters from the late Ming Dynasty. The overall tendency is to shake off the internal constraints of the School of Mind by studying the Confucian classics and history. During the Qing Dynasty, Dai Zhen had attempted to set up a theoretical system based on Confucian classics and history, offering a theoretical foundation for a new academic (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zhonghua Wen Ming Yu He Xie She Hui: Shanghai Yan Huang Wen Hua Yan Jiu Hui 2005-2006 Nian Xue Shu Yan Tao Lun Wen Ji = Zhonghua Wenming Yu Hexie Shehui. [REVIEW]Ximan Ding (ed.) - 2007 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Essentials of Neo-Confucianism Eight Major Philosophers of the Song and Ming Periods.Siu-chi Huang - 1999
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 10. You "Ming" Er "Dao": Xian Qin Zhu Zi Shi Jiang.Kejian Huang - 2006 - Xian Zhuang Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  19
  The History of the Ming Dynasty and Today's World.Ray Huang - 1986 - Chinese Studies in History 19 (4):3-36.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cong Li Xue Dao Lun Li Xue: Qing Mo Min Chu Dao de Yi Shi de Zhuan Hua = From Virtue to Morality: The Transformation of Moral Consciousness During the Late Qing and Early Republic Era.Jinxing Huang - 2013 - Yun Chen Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dao Jia, Dao Jiao Yu Min Su Wen Hua Yan Jiu.Dazhi Huang (ed.) - 2008 - Ba Fang Wen Hua Chuang Zuo Shi.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dong Ya Wen Hua Jiao Liu Zhong de Ru Jia Jing Dian Yu Li Nian: Hu Dong, Zhuan Hua Yu Rong He.Junjie Huang - 2010 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Guang Hua Wen Cun: "Fu Dan Xue Bao" (She Hui Ke Xue Ban) Fu Kan 30 Zhou Nian Lun Wen Jing Xuan.Songjie Huang, Xiaogang Lü & Guifa Zhou (eds.) - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Gui Ling: Lun Zhongguo Hua Guan Li Si Xiang = Guiling.Dongtao Huang (ed.) - 2008 - Zhongguo Jing Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Guo Xue Yu Ru Dao Shi Wen Hua Fa Wei.Zhao Huang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jian Ming Luo Ji Xue.Shiping Huang (ed.) - 2005 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
 19. Li Shi Shi Jian Yu Dang Dai Wen Ti: Makesi Zhu Yi Wen Hua Li Lun Yan Jiu.Lizhi Huang - 2004 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Lun Zhongguo Zhe Xue Yu Wen Hua.Zhenhua Huang - 2008 - Shi Ying Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ming Dai Xin Xue Zong Shi: Chen Xianzhang.Mingtong Huang - 2005 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ming Zi.Junjie Huang - 2006 - Dong da Tu Shu Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Makesi Zhu Yi Wen Hua Zhe Xue Yu Xian Dai Xing =.Lizhi Huang & Chunmei Zhang (eds.) - 2006 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Quan Mou Wen Hua Pi Pan.Yanglue Huang (ed.) - 2008 - Shenzhen Bao Ye Ji Tuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Quan Qiu Hua Shi Dai de Zong Jiao =.Yong Huang - 2011 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Quan Qiu Hua Shi Dai de Lun Li =.Yong Huang - 2011 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =.Yongjun Huang - 2010 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ren Shi Shen Mo: Sheng Ming Jiao Yu.Zhengjie Huang & Huizhen Jiang (eds.) - 2010 - Gaoxiong Fu Wen Tu Shu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wei Shi Zhi An: Yan Fu Yu Jin Dai Zhongguo de Wen Hua Zhuan Xing.Kewu Huang - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wang Yangming an Dun Sheng Ming de Zhi Hui.Mingcheng Huang - 2008 - Yuan Shen Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xing Fa Xue Yu Xian Fa Xue de Dui Hua.Jingping Huang & Dayuan Han (eds.) - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zhongguo Jin Dai Si Xiang Wen Hua Shi Tan Lun =.Shunli Huang - 2005 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zhongguo Wai Yu Jiao Yu: Li Jie Yu Dui Hua: Sheng Tai Zhe Xue Shi Yu = China's Foreign Language Education:Understanding and Dialogue: From the Perspective of Ecological Philosophy.Yuanzhen Huang - 2010 - Fujian Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zhe Xue Zheng Ming Yu Fan Si.Chunsheng Huang, Weimin Shi & Gede Liu - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhu Zi Bai Jia Xing Qi de Qian Zou: Chun Qiu Shi Qi de Si Xiang Wen Hua.Kaiguo Huang - 2004 - Ba Shu Shu She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Er Shi Shi Ji Xi Fang Zhe Xue de Fen Hua Yu Hui Tong: Qing Zhu Xia Jisong Xian Sheng Ba Shi Hua Dan Wen Ji.Xuequan Pang, Dachun Yang & Huaxin Huang (eds.) - 2005 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  94
  The Relationship Among Ethical Climate Types, Facets of Job Satisfaction, and the Three Components of Organizational Commitment: A Study of Nurses in Taiwan.Ming-Tien Tsai & Chun-Chen Huang - 2008 - Journal of Business Ethics 80 (3):565-581.
  The high turnover of nurses has become a global problem. Several studies have proposed that nurses' perceptions of the ethical climate of their organization are related to higher job satisfaction and organizational commitment, and thus lead to lower turnover. However, there is limited empirical evidence supporting a relationship between different types of ethical climate within organizations and facets of job satisfaction. Furthermore, no published studies have investigated the impact of different types of ethical climate on the three components of organizational (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 38.  13
  Characterizing Software Stability Via Change Propagation Simulation.Weifeng Pan, Haibo Jiang, Hua Ming, Chunlai Chai, Bi Chen & Hao Li - 2019 - Complexity 2019:1-17.
  Software stability means the resistance to the amplification of changes in software. It has become one of the most important attributes that affect maintenance cost. To control the maintenance cost, many approaches have been proposed to measure software stability. However, it is still a very difficult task to evaluate the software stability especially when software becomes very large and complex. In this paper, we propose to characterize software stability via change propagation simulation. First, we propose a class coupling network to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  22
  Gene Section.Ming-Fen Lee & Chun-Yin Huang - forthcoming - Http://Atlasgeneticsoncology. Org.
 40.  9
  Structural Properties, Phase Stability, Elastic Properties and Electronic Structures of Cu–Ti Intermetallics.Shuai Chen, Yong-Hua Duan, Bo Huang & Wen-Cheng Hu - 2015 - Philosophical Magazine 95 (32):3535-3553.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  41
  Who’s Afraid of Perfectionist Moral Enhancement? A Reply to Sparrow.Pei-Hua Huang - forthcoming - Bioethics.
  Robert Sparrow recently argues that state-driven moral bioenhancement is morally prob- lematic because it inevitably invites moral perfectionism. While sharing Sparrow’s worry about state-driven moral bioenhancement, I argue that his anti-perfectionism argument is too strong to offer useful normative guidance. That is, if we reject state-driven moral bio- enhancement because it cannot remain neutral between different conceptions of the good, we might have to conclude that all forms of moral enhancement program ought not be made compulsory, including the least controversial (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Climate Change, Cooperation and Moral Bioenhancement.Toby Handfield, Pei-hua Huang & Robert Mark Simpson - 2016 - Journal of Medical Ethics 42 (2):742-747.
  The human faculty of moral judgment is not well suited to address problems, like climate change, that are global in scope and remote in time. Advocates of ‘moral bioenhancement’ have proposed that we should investigate the use of medical technologies to make human beings more trusting and altruistic, and hence more willing to cooperate in efforts to mitigate the impacts of climate change. We survey recent accounts of the proximate and ultimate causes of human cooperation in order to assess the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43.  60
  Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence From Taiwan. [REVIEW]Cheng-Li Huang & Fan-Hua Kung - 2010 - Journal of Business Ethics 96 (3):435 - 451.
  This article investigates stakeholder expectations associated with corporate environmental disclosure. Several articles have studied the effect that stakeholder pressure has on environmental disclosing strategies. In this article, we extend previous research to an examination of the influence of external, internal, and intermediary stakeholder groups or constituencies in turn to clarify the demands of multiple stakeholders as to firms' disclosure of sufficient and adequate environmental information. The sample comprised Taiwanese firms listed on the Taiwan Stock Exchange. Our results show that the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 44.  20
  Book Review: Clean Hands? Philosophical Lessons From Scrupulosity by Jesse S. Summers and Walter Sinnott-Armstrong. [REVIEW]Pei-Hua Huang - forthcoming - Journal of Applied Philosophy.
 45. Authenticity, Autonomy, and Enhancement.Pei-hua Huang - 2015 - Dilemata 19.
  This paper aims to provide a clarification of the long debate on whether enhancement will or will not diminish authenticity. It focuses particularly on accounts provided by Carl Elliott and David DeGrazia. Three clarifications will be presented here. First, most discussants only criticise Elliott’s identity argument and neglect that his conservative position in the use of enhancement can be understood as a concern over social coercion. Second, Elliott’s and DeGrazia’s views can, not only co-exist, but even converge together as an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  28
  Biomedical Moral Enhancement in the Face of Moral Particularism.Pei-Hua Huang & Peter Shiu-Hwa Tsu - 2018 - Royal Institute of Philosophy Supplement 83:189-208.
  Biomedical moral enhancement, or BME for short, aims to improve people’s moral behaviors through augmenting, via biomedical means, their virtuous dispositions such as sympathy, honesty, courage, or generosity. Recently, it has been challenged, on particularist grounds, however, that the manifestations of the virtuous dispositions can be morally wrong. For instance, being generous in terrorist financing is one such case. If so, biomedical moral enhancement, by enhancing people’s virtues, might turn out to be counterproductive in terms of people’s moral behaviors. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  11
  Biomedical Moral Enhancement in the Face of Moral Particularism – Addendum.Pei-Hua Huang & Peter Shiu-Hwa Tsu - 2019 - Royal Institute of Philosophy Supplement 85:271.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  95
  Do Discrete Emotions Exist?Yang-Ming Huang, Maria Gendron & Lisa Feldman Barrett - 2009 - Philosophical Psychology 22 (4):427-437.
  In various guises (usually referred to as the “basic emotion” or “discrete emotion” approach), scientists and philosophers have long argued that certain categories of emotion are natural kinds. In a recent paper, Colombetti (2009) proposed yet another natural kind account, and in so doing, characterized and critiqued psychological constructionist approaches to emotion, including our own Conceptual Act Model. In this commentary, we briefly address three topics raised by Columbetti. First, we correct several common misperceptions about the discrete emotion approach to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  16
  Moral Enhancement, Self-Governance, and Resistance.Pei-Hua Huang - 2018 - Journal of Medicine and Philosophy 43 (5):547-567.
  John Harris recently argues that the moral bioenhancement proposed by Persson and Savulescu can damage moral agency by depriving the recipients of their freedom to fall (freedom to make wrongful choices) and therefore should not be pursued. The link Harris makes between moral agency and the freedom to fall, however, implies that all forms of moral enhancement, including moral education, that aim to make the enhancement recipients less likely to “fall” are detrimental to moral agency. In this paper, I present (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  12
  Are Physicians on the Same Page About Do-Not-Resuscitate? To Examine Individual Physicians’ Influence on Do-Not-Resuscitate Decision-Making: A Retrospective and Observational Study.Yen-Yuan Chen, Melany Su, Shu-Chien Huang, Tzong-Shinn Chu, Ming-Tsan Lin, Yu-Chun Chiu & Kuan-Han Lin - 2019 - BMC Medical Ethics 20 (1):1-13.
  Individual physicians and physician-associated factors may influence patients’/surrogates’ autonomous decision-making, thus influencing the practice of do-not-resuscitate orders. The objective of this study was to examine the influence of individual attending physicians on signing a DNR order. This study was conducted in closed model, surgical intensive care units in a university-affiliated teaching hospital located in Northern Taiwan. The medical records of patients, admitted to the surgical intensive care units for the first time between June 1, 2011 and December 31, 2013 were (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999