Results for 'Ming-Hua Zheng'

1000+ found
Order:
 1.  16
  Perceptions of Chinese Biomedical Researchers Towards Academic Misconduct: A Comparison Between 2015 and 2010.Qing-Jiao Liao, Yuan-Yuan Zhang, Yu-Chen Fan, Ming-Hua Zheng, Yu Bai, Guy D. Eslick, Xing-Xiang He, Shi-Bing Zhang, Harry Hua-Xiang Xia & Hua He - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (2):629-645.
  Publications by Chinese researchers in scientific journals have dramatically increased over the past decade; however, academic misconduct also becomes more prevalent in the country. The aim of this prospective study was to understand the perceptions of Chinese biomedical researchers towards academic misconduct and the trend from 2010 to 2015. A questionnaire comprising 10 questions was designed and then validated by ten biomedical researchers in China. In the years 2010 and 2015, respectively, the questionnaire was sent as a survey to biomedical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Du Weiming Xue Shu Wen Hua Sui Bi.Wei-Ming Tu & Wenlong Zheng - 1999
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ming Fen Zhi Dao: Cong Xunzi Kan Ru Jia Wen Hua Yu Min Zhu Zheng Dao Rong Tong de Ke Neng Xing.Zhaohua Chu - 2005 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sheng Ming Xin Yang Yu Wang Dao Zheng Zhi: Ru Jia Wen Hua de Xian Dai Jia Zhi.Qing Jiang - 2004 - Yang Zheng Tang Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Quan Qiu Zheng Yi Yu Wen Ming Dui Hua.Jilin Xu (ed.) - 2004 - Jiangsu Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua.Yingshi Yu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Han Chuan Fo Jiao Yin Ming Yan Jiu.Weihong Zheng - 2007 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Sheng Ming Yu Si Wang: Zhongguo Sheng Si Zhi Hui.Xiaojiang Zheng - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Si Xiang, Li Shi Yu Wen Hua Ping Lun.Hailin Zheng - 2010 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wan Ming Gai Guo Si Xiang Zhi Yan Jiu: Yi "Cai Gen Tan" , "Shen Yin Yu" , "Liao Fan Si Xun" , "Ren Pu" , "Qi Ke" Wei Li.Jiliang Zheng - 2012 - Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zhongguo de He Wen Hua Yi Shi.Han Zheng - 2005 - Xuelin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zong Jiao Si Chao Yu Dui Hua.Zhiming Zheng - 2006 - Da Yuan Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zong Jiao, Xu Shi, Shi Jue Xing: Dang Dai Wen Hua Zhong de Zhong Ji Guan Huai.Yinjun Zheng - 2013 - Fu Ren Xhu Fang.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhongguo Lun Li Mei Xue Shi Hua.Qinyong Zheng - 2006 - Fujian Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zhongguo Mei Xue Shi Hua.Qinyong Zheng - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  13
  Menin as a Hub Controlling Mixed Lineage Leukemia.Austin T. Thiel, Jing Huang, Ming Lei & Xianxin Hua - 2012 - Bioessays 34 (9):771-780.
 18.  17
  Vehicle Information Influence Degree Screening Method Based on GEP Optimized RBF Neural Network.Jingfeng Yang, Nanfeng Zhang, Ming Li, Yanwei Zheng, Li Wang, Yong Li, Ji Yang, Yifei Xiang & Lufeng Luo - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  3
  Vehicle Text Data Compression and Transmission Method Based on Maximum Entropy Neural Network and Optimized Huffman Encoding Algorithms.Jingfeng Yang, Zhenkun Zhang, Nanfeng Zhang, Ming Li, Yanwei Zheng, Li Wang, Yong Li, Ji Yang, Yifei Xiang & Yu Zhang - 2019 - Complexity 2019:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  The Establishment of Weak Ecological Microexpressions Recognition Test : An Extension on EMERT.Ming Yin, Liangchen Tian, Wei Hua, Jianxin Zhang & Dianzhi Liu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  17
  Tai Chi Chuan and Baduanjin Mind-Body Training Changes Resting-State Low-Frequency Fluctuations in the Frontal Lobe of Older Adults: A Resting-State fMRI Study.Jing Tao, Xiangli Chen, Jiao Liu, Natalia Egorova, Xiehua Xue, Weilin Liu, Guohua Zheng, Ming Li, Jinsong Wu, Kun Hu, Zengjian Wang, Lidian Chen & Jian Kong - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 22.  11
  Internet Search Alters Intra- and Inter-Regional Synchronization in the Temporal Gyrus.Xiaoyue Liu, Xiao Lin, Ming Zheng, Yanbo Hu, Yifan Wang, Lingxiao Wang, Xiaoxia Du & Guangheng Dong - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Du Weiming Wen Ji.Wei-Ming Tu, Qiyong Guo & Wenlong Zheng - 2002
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  13
  Not All Risks Are Created Equal: A Twin Study and Meta-Analyses of Risk Taking Across Seven Domains.X. T. Wang, Rui Zheng, Yan-Hua Xuan, Jie Chen & Shu Li - 2016 - Journal of Experimental Psychology: General 145 (11):1548-1560.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Crystallographic Study of Grain Refinement in Low and Medium Carbon Steels.Ming Li, Jianmin Li, Dong Qiu, Qing Zheng, Geoff Wang & Ming-Xing Zhang - 2016 - Philosophical Magazine 96 (15):1556-1578.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Applying Lean Six Sigma Methodology to Reduce Cesarean Section Rate.Ze-Ying Chai, Hua-Min Hu, Xiu-Ling Ren, Bao-Jin Zeng, Ling-Zhi Zheng & Feng Qi - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (3):562-566.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  The Hidden Opportunity Cost of Time Effect on Intertemporal Choice.Cui-Xia Zhao, Cheng-Ming Jiang, Lei Zhou, Shu Li, Li-Lin Rao & Rui Zheng - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Guo Cheng Yu Zheng Jiu: Huaitehai Zhe Xue Ji Qi Zong Jiao Wen Hua Yi Yun = Process and Salvation: Whitehead's Philosophy and its Implication in Religion and Culture.Ming Huang - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Yang Xian-Hua Philosophical Concern on the Theory of Labor-Value [J].Wang Yu-min Yang Xian Hua - 2002 - Modern Philosophy 4:006.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Fei Fa Zheng Ju Pai Chu Gui Ze.Xu Zheng - 2009 - Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xing Fa Zong Lun Zheng Yi Wen Ti Bi Jiao Yan Jiu =.Zeshan Zheng - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xiangshan Zheng Sshen Yu Tang Daihe Lao Ren Zhu Shu.Guanying Zheng - 2007 - Aomen Bo Wu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ju Chia Ch Uan T Ung Ti Hsien Tai Chuan Hua Tu Wei-Ming Hsin Ju Hsüeh Lun Chu Chi Yao.Wei-Ming Tu & Hua Yüeh - 1992
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Evaluations of Sung Dynasty Painters of Renown: Liu Taoch'un's Sung-Ch'ao Ming-Hua P'ing.Susan Bush, Liu Taoch'un & Charles Lachman - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (1):111.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zheng Zhi Wen Ming de Zheng Dang Xing: Zheng Zhi Lun Li Yu Zheng Zhi Wen Ming.Mucai Dai - 2004 - Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Du Weiming Wen Ming de Chong Tu Yu Dui Hua.Wei-Ming Tu, Hanmin Zhu & Yongming Xiao - 2001
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zheng Ju Zheng Ming Li Yan Jiu =.Ming Li - 2013 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  A Glossary of Dharmaraksa's Translation of the Lotus Sutra Zheng Fa Hua Jing Ci Dian.Paul W. Kroll & Seishi Karashima - 2002 - Journal of the American Oriental Society 122 (3):653.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  From Zheng He to Koxinga - The Development of the Armed Sea-Merchant Group of Late Ming Dynasty and Their Effort to Defend the Sea-Power.Zilai Zeng - 2015 - Asian Culture and History 7 (2).
 40. Min Shi Su Song Zheng Ming Fang Ai Yan Jiu =.Yuqian Bi - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Yi Zhong Qiu He: Dang Dai Xi Fang Duo Yuan Wen Hua Zhu Yi Zheng Zhi Si Xiang Yan Jiu = for Harmony Through Difference: Study on the Political Thoughts of Contemporary Multiculturalism in the West.Shiyin Chang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xiang Ji Jin Xian Dai Wen Hua Ming Ren.Xianchu Chen - 2011 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Wen Xue Yan Jiu de He Fa Hua Yi Zhong Xin Shi Yong Zhu Yi : Zheng Ti Hua He Jing Yan Zhu Yi Wen Xue Yu Wen Hua Yan Jiu Fang Fa.Steven Tèotèosy de Zepetnek & Ruiqi Ma - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zhonghua Wen Ming Yu He Xie She Hui: Shanghai Yan Huang Wen Hua Yan Jiu Hui 2005-2006 Nian Xue Shu Yan Tao Lun Wen Ji = Zhonghua Wenming Yu Hexie Shehui. [REVIEW]Ximan Ding (ed.) - 2007 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Zheng Ming Biao Zhun Wen Ti Yan Jiu.Shuchen Duan - 2007 - Ren Min Fa Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology.Housheng Duan - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zheng Ming Ping Jia Ying Xiang Yin Su Fen Xi =.Housheng Duan - 2009 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sheng Ming Li Hsiang Yü Wen Hua Lei Hsing Fang Tung-Mei Hsin Ju Hsüeh Lun Chu Chi Yao.Tung-mei Fang, Kuo-pao Chiang & Ya-Chou Chou - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ru Jia Lun Li Zheng Ming Ji: Yi "Qin Qin Hu Yin " Wei Zhong Xin = a Collection of Contention About Confucian Ethics.Qiyong Guo (ed.) - 2004 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Song Ming Ru Xue Yu Chang Jiang Wen Hua =.Qiyong Guo (ed.) - 2004 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000