Order:
 1.  14
  Mental Misrepresentation in Non-Human Psychopathology.Krystyna Bielecka & Mira Marcinów - 2017 - Biosemiotics 10 (2):195-210.
  In this paper, we defend a representational approach to at least some kinds of non-human psychopathology. Mentally-ill non-human minds, in particular in delusions, obsessive-compulsive disorders and similar cognitive states, are traditionally understood in purely behavioral terms. In contrast, we argue that non-human mental psychopathology should be at least sometimes not only ascribed contentful mental representation but also understood as really having these states. To defend this view, we appeal to the interactivist account of mental representation, which is a kind of (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Bartłomiej Dobroczyński, Spór o filozoficzne podstawy XIX-wiecznej psychiatrii polskiej na przykładzie polemiki Henryka Struvego ze środowiskiem lekarskim.Mira Marcinów - 2009 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Szalony literat, niedzielny obłąkany czy genialny grafoman? Problematyka folie litteraire w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku.Mira Marcinów - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  W artykule przedstawiona została problematyka fous littéraires - „szalonych literatów”, których twórczość poddawana jest we Francji systematycznym badaniom, począwszy od dzieła Charlesa Nodiera z 1835 roku, aż po czasy współczesne. Zagadnienie to, pomimo wciąż rosnącego zainteresowania w literaturze światowej, jest u nas zupełnie nieznane. Tekst ma na celu wprowadzenie nowej perspektywy badań nad kulturowym statusem twórcy poprzez uwzględnienie miejsca, jakie w relacji: „twórca genialny” – „twórca szalony” zajmuje fou littéraire. Omówione zostaną również wyniki badań nad polskimi „szalonymi literatami” przełomu XIX (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark