Results for 'Mira Z��ller'

1000+ found
Order:
 1. Wydarzenie intelektualne z Essen.Mira Montana Czarnawska - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 31 (3):222-224.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Szalony literat, niedzielny obłąkany czy genialny grafoman? Problematyka folie litteraire w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku.Mira Marcinów - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  W artykule przedstawiona została problematyka fous littéraires - „szalonych literatów”, których twórczość poddawana jest we Francji systematycznym badaniom, począwszy od dzieła Charlesa Nodiera z 1835 roku, aż po czasy współczesne. Zagadnienie to, pomimo wciąż rosnącego zainteresowania w literaturze światowej, jest u nas zupełnie nieznane. Tekst ma na celu wprowadzenie nowej perspektywy badań nad kulturowym statusem twórcy poprzez uwzględnienie miejsca, jakie w relacji: „twórca genialny” – „twórca szalony” zajmuje fou littéraire. Omówione zostaną również wyniki badań nad polskimi „szalonymi literatami” przełomu XIX (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Meşş'îlik’ten Devralınan Miras: Ekberî Gelenekte Umûr-ı Külliye Kavramının Mahiyeti ve Kapsamı.Yasin Apaydin - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1043-1072.
  İbn Arabî’nin Fusûsü’l-hikem’in Âdem Fassı’nda yer verdiği umûr-ı külliye kavramı, Fusûs şârihleri tarafından muhtelif şekillerde alımlanmıştır. Kimi sufîler bu kavramı küllilere kimisi de zihnî varlık tartışmalarına hasretmek suretiyle ele alma taraftarı olmuştur. Yakın dönemde yapılan araştırmalar bunun izinden giderek söz konusu kavramla külliler tartışması arasında irtibat kurmaya çalışmaktadır. Biz bu çalışmamızda, Meşşâî felsefe geleneğinde metafiziğin ilm-i küllî kısmının temel meselelerine karşılık gelen umûr-ı âmme kavramı ile Fusûs’da yer alan umûr-ı külliye arasında bir irtibatın imkânını sorgulayacağız. Bunu yaparken özellikle ilk şârih (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  1
  The Evaluation of Current Sharecropping Practices on Hazelnut Orchards Within the Framework of the Musaqat Agreement in Hanafi School.Salih Ülev, Mervan Selçuk & Nazan Li̇la - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:1-27.
  Tarımsal üretim pek çok ekonomide olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir paya sahiptir. Özellikle fındık, çay ve yaş meyvelerin üretimi yakın tarihe kadar bilinçsizce gerçekleştirilse de günümüzde üretim imkânlarının gelişmesi sayesinde az maliyetle yüksek verim alınabilmektedir. Fakat başta miras yoluyla arazilerin bölünmesi, köyden şehre göç olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı ya tarım arazileri sahipleri tarafından terk edilmekte ya da yarıcılığa verilmek suretiyle işlenmeye devam edilmektedir. Halk arasında yarıcılık olarak bilinen bu ortaklıkların temeli, fıkıhtaki müzâraa ve müsâkāt ortaklıklarına dayanmaktadır. Bu çalışmanın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. لماذا لم يتشيّع المصريون تحت الحكم الفاطمي؟.Ramy Mahmoud - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):663-707.
  Fatımi tarihi, Mısır'daki İslam tarihinin ana dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu dönemlerde Fatımi Halifesi el-Muiz Lidinillah ve lideri Cevher es-Sıkıllî tarafından yönetilen önemli şahsiyetler vardır. Fatımilerin ilk kuluçka merkezi olması için Kahire şehrini inşa eden ve Fatımi halifesi el-Muiz'in gelişine hazırlayan odur. Aynı şey el-Ezher Camii için de geçerlidir. El-Ezher Camii, kuruluşundan bugüne kadar, tarihi süreç boyunca İslam dünyasında küresel bir ün kazanmıştır. Buna camiler, okullar ve sokaklar gibi Eski Kahire'ye dağılmış birçok Fatımi anıtını ekleyin, tüm bunlar genel olarak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Der Begriff des Anderen im Orthodoxen Christentum als integrierender Faktor für ein Zusammenleben im ehemaligen Jugoslawien.Jelena Jablanov-Maksimovic - 2013 - Filozofija I Društvo 24 (1):359-378.
  Die vorliegende Arbeit besch?ftigt sich mit dem Begriff des Anderen/N?chsten/Bruders im Orthodoxen Christentum sowie im Rahmen von verschiedenen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskursen, wie z. B. zwischenmenschliche Beziehungen, interreligi?ser Dialog oder der Dialog?ber die Vergangenheit in die Post-Konflikt-Periode auf dem Balkan. Die?berlegungen der Autorin basieren dabei auf einer Er?rterung des Ph?nomens von Nicht-Akzeptanz des Anderen und des Andersartigen bzw. auf einer Analyse der Angst vor dem Anderen/Andersartigen und des Hasses ihm gegen?ber. Von solchen negativen Einstellungen und Gef?hlen sind im betreffenden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sprava Z 10. medzinarodnej konferencie O prave a jazyku.Z. Vedeckeho - 2006 - Filozofia 61 (6-10):770.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  61
  Things Fall Apart: J. G. A. Pocock, Hannah Arendt, and the Politics of Time*: Mira L. Siegelberg.Mira L. Siegelberg - 2013 - Modern Intellectual History 10 (1):109-134.
  This article reconstructs J. G. A. Pocock's debt to Hannah Arendt's political philosophy in The Machiavellian Moment and argues that her presentation of classical politics in The Human Condition and her account of the secular nature of American foundation in On Revolution were important sources for Pocock's analysis of American liberal insecurity. However, a contextualization of The Machiavellian Moment within Pocock's immediate intellectual and professional milieu indicates that he placed himself in critical relation to Arendt's civic republican theory and located (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  25
  Z kręgu wspomnień. J.Ż - 1984 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Postrehy Z lovane.Z. Vedeckeho Zivota - 2006 - Filozofia 61 (6-10):890.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  43
  Working with Research Integrity—Guidance for Research Performing Organisations: The Bonn PRINTEGER Statement.Mira Zöller, Hub Zwart, Knut Vie, Krista Varantola, Marta Tazewell, Margit Sutrop, Thomas Saretzki, Sarah Rijcke, Barend Meulen, Inge Lerouge, Matthias Kaiser, Jacques Janssen, Ingrid Jacobsen, Serge Horbach, Bert Heinrichs, Gloria Fuster, Carlo Casonato, Henriette Bout, Giles Birchley, Sharon Bailey, Frank Anthun & Ellen-Marie Forsberg - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (4):1023-1034.
  This document presents the Bonn PRINTEGER Consensus Statement: Working with Research Integrity—Guidance for research performing organisations. The aim of the statement is to complement existing instruments by focusing specifically on institutional responsibilities for strengthening integrity. It takes into account the daily challenges and organisational contexts of most researchers. The statement intends to make research integrity challenges recognisable from the work-floor perspective, providing concrete advice on organisational measures to strengthen integrity. The statement, which was concluded February 7th 2018, provides guidance on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 13. Catherine Z. Elgin.Catherine Z. Elgin - 1998 - In Alcoff Linda (ed.), Epistemology: The Big Questions. Blackwell. pp. 26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Accessing Noun-Phrase Antecedents.Mira Ariel - 1990 - Routledge.
  Introduction Introducing Accessibility theory 0.1 On the role of context Utterances cannot be processed and interpreted on their own. ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   48 citations  
 15.  30
  Robert Ginsberg, J.Z. Hubert, Philemon A. Peonides, Dinal V. Picotti C.Robert Ginsberg, J. Z. Hubert, Philemon A. Peonides & Dinal V. Picotti C. - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:613-613.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  16
  Soma Hızır Bey Camii Duvar Resimleri Üzerine Bir Değerlendirme.Dilek Karaazi̇z Şener - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):715-715.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  27
  The Theory of Relativity.Christian Møller - 1972 - Oxford, Clarendon Press.
 18. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Osman Nuri Taşkent Öncülüğünde Bir Kıraat Eğitimi Kursu: Adapazarı D'rül-Huff'zı.Nurullah Aydeni̇z - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:367-389.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Kant's Tribunal of Reason: Legal Metaphor and Normativity in the Critique of Pure Reason.Sofie Møller - 2020 - Cambridge University Press.
  Kant's Critique of Pure Reason, his main work of theoretical philosophy, frequently uses metaphors from law. In this first book-length study in English of Kant's legal metaphors and their role in the first Critique, Sofie Møller shows that they are central to Kant's account of reason. Through an analysis of the legal metaphors in their entirety, she demonstrates that Kant conceives of reason as having a structure mirroring that of a legal system in a natural right framework. Her study shows (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  58
  Invariance, Interpretation, and Motivation.Thomas Møller-Nielsen - 2017 - Philosophy of Science 84 (5):1253-1264.
  In this article I assess the Invariance Principle, which states that only quantities that are invariant under the symmetries of our theories are physically real. I argue, contrary to current orthodoxy, that the variance of a quantity under a theory’s symmetries is not a sufficient basis for interpreting that theory as being uncommitted to the reality of that quantity. Rather, I argue, the variance of a quantity under symmetries only ever serves as a motivation to refrain from any commitment to (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 22. The Logic of Small Samples in Interview-Based Qualitative Research.Mira Crouch & Heather McKenzie - 2006 - Social Science Information 45 (4):483-499.
  In a qualitative framework, research based on interviews often seeks to penetrate social life beyond appearance and manifest meanings. This requires the researcher to be immersed in the research field, to establish continuing, fruitful relationships with respondents and through theoretical contemplation to address the research problem in depth. Therefore a small number of cases will facilitate the researcher’s close association with the respondents, and enhance the validity of fine-grained, in-depth inquiry in naturalistic settings. Epistemologically prior to these considerations, however, is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 23.  58
  Dislocating the Soul: D. Z. PHILLIPS.D. Z. Phillips - 1995 - Religious Studies 31 (4):447-462.
  Many analyses of belief in the soul ignore the soul in the words. Dislocations of concepts occur when words are divorced from their normal implications. The ‘soul’ is sometimes the dislocated utterer of such words. Pictures, including pictures of the soul leaving the body, may mislead us by suggesting applications which they, in fact, do not have. But pictures of the soul may enter people's lives as desires for a temporal eternity. Contrasting conceptions of immortality and eternal life depend on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  20
  Motivating Dualities.James Read & Thomas Møller-Nielsen - 2020 - Synthese 197 (1):263-291.
  There exists a common view that for theories related by a ‘duality’, dual models typically may be taken ab initio to represent the same physical state of affairs, i.e. to correspond to the same possible world. We question this view, by drawing a parallel with the distinction between ‘interpretational’ and ‘motivational’ approaches to symmetries.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 25.  40
  Reply to a Comment by S.N. Semenov and M.E. Schimpf on ‘Role of the Velocity Frame of Reference in Thermodiffusion in Liquid Mixtures’,Philosophical Magazinevol. 92, 705 , by M. Eslamian, C.G. Jian and M.Z. Saghir. [REVIEW]M. Eslamian & M. Z. Saghir - 2012 - Philosophical Magazine 92 (35):4392-4394.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  23
  Kierkegaard: First Existentialist or Last Kantian?: R. Z. FRIEDMAN.R. Z. Friedman - 1982 - Religious Studies 18 (2):159-170.
  Kierkegaard's leap of faith is one of the most thoroughly explored topics in modern philosophy. What can yet another inquiry into this notion hope to achieve? A number of significant things, I think, of both historical and systematic value. The main contention of this paper is that the leap of faith, often associated with the emergence of existentialism, is Kierkegaard's response to a problem which is essentially Kantian in origin and structure. Kierkegaard wants to accomodate both the Kantian interpretation of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Family Environment Variables as Predictors of School Absenteeism Severity at Multiple Levels: Ensemble and Classification and Regression Tree Analysis.Mirae J. Fornander & Christopher A. Kearney - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Filozof i sztuka (\"Stefan Morawski - szkic do portretu. Materiały z okazji jubileuszu 60-lecia\", pod red. T. Porady, Łódź 1984. [REVIEW]S. Z. - 1988 - Studia Filozoficzne 268 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  33
  Redundant Epistemic Symmetries.James Read & Thomas Møller-Nielsen - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 70:88-97.
 30.  14
  Goal Preferences, Affect, Activity Patterns and Health Outcomes in Women With Fibromyalgia.Maria-Angeles Pastor-Mira, Sofía López-Roig, Fermín Martínez-Zaragoza, Eva León, Ester Abad, Ana Lledó & Cecilia Peñacoba - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  2
  Introducing Religion: Essays in Honor of Jonathan Z. Smith.Jonathan Z. Smith, Willi Braun & Russell T. McCutcheon (eds.) - 2008 - Equinox.
  COMPARING LAW COMPARING RELIGION -- THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION AND ITS CULTURED DESPISERS -- INTRODUCING RELIGION -- Index of Authors.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  43
  Words in the Brain's Language. PulvermÜ & Friedemann Ller - 1999 - Behavioral and Brain Sciences 22 (2):253-279.
 33.  1
  Diverse Families, Desirable Schools: Public Montessori in the Era of School Choice.Mira Debs - 2019 - Harvard Education Press.
  _In _Diverse Families, Desirable Schools_, Mira Debs offers a richly detailed study of public Montessori schools, which make up the largest group of progressive schools in the public sector._ As public Montessori schools expand rapidly as alternatives to traditional public schools, the story of these schools, Debs points out, is a microcosm of the broader conflicts around public school choice. Drawing on historical research, interviews with public Montessori educators, and ethnographic case studies, Debs explores the forces that pull intentionally (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  48
  Non-Domination's Role in the Theorizing of Global Justice.Mira Bachvarova - 2013 - Journal of Global Ethics 9 (2):173 - 185.
  What role should the political ideal of non-domination play in theorizing global justice? The importance of this ideal is defended most prominently in neo-republican political thought where non-domination embodies a conception of political freedom and serves as the foundational ideal of state citizenship [Pettit, Philip. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press; Laborde, Cecile. 2008. Critical Republicanism. Oxford, New York: Oxford University Press]. It has been argued, however, that these theories can be extended to the global (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35.  44
  Multicultural Accommodation and the Ideal of Non-Domination.Mira Bachvarova - 2013 - Critical Review of International Social and Political Philosophy (6):1-22.
 36.  53
  On Giving Practice its Due – a Reply: D. Z. PHILLIPS.D. Z. Phillips - 1995 - Religious Studies 31 (1):121-127.
 37.  15
  Is There a Relation Between EEG-Slow Waves and Memory Dysfunction in Epilepsy? A Critical Appraisal.Yvonne Hã¶Ller & Eugen Trinka - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 38.  6
  Cholinergic Potentiation Improves Perceptual-Cognitive Training of Healthy Young Adults in Three Dimensional Multiple Object Tracking.Mira Chamoun, Frédéric Huppé-Gourgues, Isabelle Legault, Pedro Rosa-Neto, Daniela Dumbrava, Jocelyn Faubert & Elvire Vaucher - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 39.  23
  Why I Am Not a Feminist: Some Remarks on the Problem of Gender Identity in the United States and Poland.Mira Marody - 1993 - Social Research: An International Quarterly 60:853-864.
 40.  30
  Visual Expectations Change Subjective Experience Without Changing Performance.Lau Møller Andersen, Morten Overgaard & Frank Tong - 2019 - Consciousness and Cognition 71:59-69.
 41.  35
  The Cipher of the Zodiac: Jed Z. Buchwald and Diane Greco Josefowicz: The Zodiac of Paris: How an Improbable Controversy Over an Ancient Egyptian Artifact Provoked a Modern Debate Between Religion and Science. Princeton: Princeton University Press, 2010, Vi+428pp, $35.00, £24.95 HB.Robert Fox, Charles C. Gillispie, Theresa Levitt, David Aubin, Jed Z. Buchwald & Diane Greco Josefowicz - 2012 - Metascience 21 (3):509-530.
  The cipher of the zodiac Content Type Journal Article Category Book Symposium Pages 1-22 DOI 10.1007/s11016-012-9674-1 Authors Robert Fox, Faculty of History, Oxford University, George Street, Oxford, OX1 2RL UK Charles C. Gillispie, Program in History of Science, Department of History, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA Theresa Levitt, Department of History, University of Mississippi, 310 Bishop Hall, University, MS 38677, USA David Aubin, Institut de Mathématiques de Jussieu, Histoire des sciences mathématique, UPMC - case postale 247, 4, place Jussieu, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Original Vowel Lenghts In Kırgız Turkish.Ali̇mova Cıldız - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:28-40.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  22
  Empirical Data on Benefits Children Experience in Clinical Research.Mira Staphorst & Suzanne van de Vathorst - 2015 - American Journal of Bioethics 15 (11):20-21.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  12
  Recruitment Problems and the Shortage of Junior Corporate Farm Managers in Germany: The Role of Gender-Specific Assessments and Life Aspirations.Mira Lehberger & Norbert Hirschauer - 2016 - Agriculture and Human Values 33 (3):611-624.
  Replacements for corporate farm managers are increasingly hard to find. At the same time, there is a large pool of potential managers that has been hardly tapped into: young female professionals. Focusing on the supply side of the labor market for farm managers, we investigate how gender-specific life aspirations impact occupational intention. To explain gender-specific occupational intention, we operationalize two conceptual frameworks: a behavioral economic conceptualization that focuses on the material and non-material cost and benefits associated with occupational choice, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Ethical Dilemmas of Multinational Enterprise: An Historical Perspective.Mira Wilinns - forthcoming - Ethics and the Multinational Enterprise: Proceedings of the 6th National Conference on Business Ethics, October 10 and 11, 1985.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  36
  Rāṭhauṛī Mīrā: Two Neglected Rāṭhauṛ Connections of Mīrā—Jaimal Meṛtīyo and Nāgrīdās. [REVIEW]Heidi R. M. Pauwels - 2010 - International Journal of Hindu Studies 14 (2-3):177-200.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  63
  On Knowing and Seeing: Groundwork for a New Empiricism[REVIEW]Mira Magdalena Sickinger - 2021 - Grazer Philosophische Studien 98 (4):495–502.
  This is a discussion note on Michael Ayers’ Knowing and Seeing. Groundwork for a New Empiricism.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Modality Switching in Landmark-Based Wayfinding.Mira Schwarz & Kai Hamburger - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study investigates switching costs in landmark-based wayfinding using olfactory and visual landmark information. It has already been demonstrated that there seem to be no switching costs, in terms of correct route decisions, when switching between acoustically and visually presented landmarks. Olfaction, on the other hand, is not extensively focused on in landmark-based wayfinding thus far, especially with respect to modality switching. The goal of this work is to empirically test and compare visual and olfactory landmark information with regard to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  32
  Cannabis Use and the Spirit of Sport: A Response to Mike McNamee.Ivan Waddington & Verner Møller - 2014 - Asian Bioethics Review 6 (3):246-258.
1 — 50 / 1000