24 found
Order:
 1.  3
  Rozprawka Józefa Bychowca o Kancie.Milena Marciniak & Mirosław Żelazny - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):9-14.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Referat Piotra Chmielowskiego \"Najdawniejsze wiadomości o E. Kancie w piśmiennictwie naszem\".Mirosław Żelazny - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  7
  Wielkość estetyczna w filozofii Kanta.Mirosław Żelazny - 2018 - Sztuka I Filozofia 53 (2):29-35.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Das Problem der Sitten im Licht der slavischen Sprachen.Mirosław Żelazny - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):59-67.
  Problem moralności w świetle języków słowiańskich.Artykuł jest próbą odpowiedzi na stawiane często pytanie: czy istnieje różnica między pojęciami Moral i Sitte. Na ogół odpowiada się, że pojęcia te są przez Kanta używane synonimicznie, oddanie różnicy miedzy nimi – jeśli miałaby być podkreślona – sprawia trudności tłumaczom dzieł Kanta. Ważnych intuicji dotyczących sposobu oddawania niuansów kantowskiej terminologii w języku polskim dostarczają pisma Krzysztofa Celestyn Mrongowiusza, ucznia Kanta i autora zbiorów notatek z wykładów Kanta o moralności, tłumacza i pisarza.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Bibliografia polskich przekładów prac Immanuela Kanta.Mirosław Żelazny - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):89-94.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Stosunek Salomona Majmona do filozofii Kanta.Mirosław Żelazny - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):121-135.
  The article familiarizes us with Salomon Maimon, a self-taught philosopher of Jewish descent, and with his attitude to the scientific views of Immanuel Kant. Although Maimon depicted himself as a follower of Kant, the reality contradicts this picture. The conclusions drawn in the article are based on Maimon’s letters and his manuscript of A Dialogue between Kant and One of His Students discovered only recently. The abovementioned correspondence with Kant clearly shows Maimon’s position in relation to the views of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Die Zusammenarbeit zwischen Toruń und Marburg/O współpracy toruńsko-marburskiej.Mirosław Żelazny - 2008 - Filo-Sofija 8 (8).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Karl Jaspers w Bazylei.Mirosław Żelazny - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):161-166.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Adam Grzeliński, \"Kategorie 'podmiotu' i 'przedmiotu' w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej\", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ss. 452.Mirosław Żelazny - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Die Zusammenarbeit zwischen Toruń und Marburg.Mirosław Żelazny - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):7-7.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Estetyka Filozoficzna.Mirosław Żelazny - 2009 - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Egipscy Robinsonowie.Mirosław Żelazny - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. J. Rolewski, \\\"Język, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii późnego Husserla\\\", Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.Mirosław Żelazny - 2001 - Filo-Sofija 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kant i Polska.Mirosław Żelazny - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kant i rozbiory Polski.Mirosław Żelazny - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 52 (4):111-124.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Konflikt pana i niewolnika w filozofii Hegla.Mirosław Żelazny - 2009 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. List Józefa Bychowca O wojnie i przeznaczeniu żołnierza (Ein Brief von Józef Bychowiec Über den Krieg und die Bestimmung des Soldaten, Übersetzung R. Michalski) w opracowaniu M. Żelaznego i R. Michalskiego. [REVIEW]Mirosław Żelazny & Rafał Michalski - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):255-277.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Śmierć Boga w filozofii Fryderyka Nietzschego.Mirosław Żelazny - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):135-146.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Nietzsche "ten Wielki Wzgardziciel".Mirosław Żelazny - 2007 - Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. O współpracy toruńsko-marburskiej.Mirosław Żelazny - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):8-8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Podpatrzyć Niebo: Esej Z Filozofii Idei.Mirosław Żelazny - 2008 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Problem podmiotu-noumenu w filozofii I. Kanta.Mirosław Żelazny - 1987 - Studia Filozoficzne 256 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pojęcie znaku egzystencji i szyfru transcendencji w filozofii Jaspersa (próba komentarza).Mirosław Żelazny - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zbigniew Stawrowski, \"Prawo naturalne a ład polityczny\", Wydawnictwo Instytutu Myśli Józefa Tischnera, Kraków-Warszawa 2006, ss. 467.Mirosław Żelazny - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark