Search results for 'Mirosław Majewski' (try it on Scholar)

176 found
Order:
 1.  12
  Mirosław Majewski (1987). Elementary Extensions of Topological Models in Ltlanguage. Studia Logica 46 (3):255-264.
  In this paper we define the relation t of elementary extension of topological models in the language L t and show a Back and Forth criterion for t. We introduce some new operations on partial homeomorphisms preserving Back and Forth properties. Some properties of t are proved by the Back and Forth technique.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  10
  L. Frazier, M. CarMinati, A. Cook, H. Majewski & K. Rayner (2006). Semantic Evaluation of Syntactic Structure: Evidence From Eye Movements. Cognition 99 (2):B53-B62.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 3.  25
  Tomasz Majewski (2003). Baudrillard i onto-(teo)-logia. Estetyka I Krytyka 4 (4):53-62.
 4. Kent Bach, Chris Barker, Kai von Fintel, Lyn Frazier, James Isaacs, Angelika Kratzer, Bill Ladusaw, Helen Majewski, Line Mikkelsen & Barbara Partee (2007). 12.1 Direct Compositionality Beyond the Sentence Level. In Chris Barker & Pauline I. Jacobson (eds.), Direct Compositionality. Oxford University Press. pp. 405.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Zbigniew Majewski (1970). Blaski i cienie mechanicyzmu ( Adam Synowiecki , Problem mechanicyzmu w naukach przyrodniczych, Wyd. Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków 1969, s.178). [REVIEW] Człowiek I Światopogląd 2 (11):137-141.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Zbigniew Majewski (1970). Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? ( Eric Lionel Mascall, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, PAX, 1968 r.). Człowiek I Światopogląd 1 (6):146-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Tomasz Majewski (2001). Frozen Time Versus Total Temporalization - Two Extremes of Boredom. Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 3:245-252.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Tomasz Majewski & Agnieszka Rejniak-Majewska (forthcoming). \"Herbariu czystych zewnętrzności\": Siegfried Kracauer, Busby Berkeley, Sherrie Levine. Estetyka I Krytyka 15 (15/16):64-87.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. M. Majewski (1985). La logique des noms et la logique des propositions dans le traité de Boèce. Studia Philosophiae Christianae 21 (1):55-77.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Zbigniew Majewski (1988). Mechanika klasyczna a zasada determinizmu. Studia Filozoficzne 276 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Erazm Majewski (1924). Nauka o cywilizacji, Warszawa 1924. Kwartalnik Filozoficzny 2 (3):385-391.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Zbigniew Majewski (1970). O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej. Człowiek I Światopogląd 1 (4):30-45.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Tomasz Majewski (2003). Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu. Sztuka I Filozofia 22:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Zbigniew Majewski (1969). Rzecz o filozofii nauk przyrodniczych ( L.Błażenow, K.Morozow, M.Słucki, Filozofia nauk przyrodniczych, Warszawa 1969) l. [REVIEW] Człowiek I Światopogląd 2 (10):123-128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Zbigniew Majewski (1970). Rzecz o przyczynowosci w fizyce ( Bolesław Józef Gawecki, Zagadnienie przyczynowości w fizyce, Istytut Wydawniczy PAX, 1969). Człowiek I Światopogląd 2 (10):115-120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Marcin Majewski (2008). Syndrom uprzedmiotowienia narodowego Polaków (dylematy upodmiotowienia polskiego społeczeństwa). Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Tomasz Majewski & Agnieszka Rejniak-Majewska (2007). The (Post) Modern Politics of Ornament: Kracauer, Berkeley and Sherrie Levine. Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 9:67-88.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Wyczesany Miroslaw & Ferdek Magdalena (2015). EEG Functional Connectivity is Associated with the Valence of Experienced Affective States. Frontiers in Human Neuroscience 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Robert Piotrowski (2007). Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  13
  Simon Gardner (1994). The Importance of Majewski. Oxford Journal of Legal Studies 14 (2):279-286.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  3
  Stanisław Kozyr-Kowalski (1975). Mirosław Nowaczyk, Filozofia a Historia Religii We Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy Between 1873 and 1973). [REVIEW] Dialectics and Humanism 2 (4):169-172.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  2
  J. C. Smith (1981). Majewski Down Under. Oxford Journal of Legal Studies 1 (1):127-130.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  3
  L. R. Crim (1994). The Importance of Majewski. Oxford Journal of Legal Studies 14 (2).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  4
  Andrzej Walicki (1990). Miroslaw Dzielski 1941–1989. Critical Review 4 (1-2):295-297.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Dawid Kolasa (2008). Mirosław Żelazny, \"Kant dla początkujących\", Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 130. Filo-Sofija 8 (1(8)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Jan Krasicki (2012). Ontologia i literatura [Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa]. Studia Philosophica Wratislaviensia:181-192.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Andrzej Kucner (2007). Zrozumieć Nietzschego (Mirosław Żelazny, \"Nietzsche \"Ten wielki wzgardziciel\"\"). Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Tania Lombrozo, Susan Carey, Joana Cholin, Willem Jm Levelt, Niels O. Schiller, Rebecca J. Woods & Teresa Wilcox (2006). Lyn Frazier, Maria Nella Carminati, Anne E. Cook, Helen Majewski and Keith Rayner (University of Massachusetts) Semantic Evaluation of Syntactic Structure: Evidence From Eye Movements, B53–B62 Andrea Weber (Saarland University), Martine Grice (University of Cologne) and Matthew W. Crocker (Saarland University). [REVIEW] Cognition 99:385-387.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Jacek Migasiński (2000). O specyfice doświadczenia religijnego (Mirosław Piróg, Psyche i symbol). Etyka 33.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Karla R. Poppera (1990). 136 mirosław niewiadomski. Zagadnienia Naukoznawstwa 26:135.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Tomasz Siwiec (2007). Mirosław Żelazny, \"Nietzsche. Ten wielki wzgardziciel\", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, ss. 226. Filo-Sofija 7 (1(7)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Henryk Swienko (1970). Rozwój jako komponent dziejów religii (Mirosław Nowaczyk. Ewolucjonizm w religioznawstwie, Warszawa 1969, s.109-133). Człowiek I Światopogląd 1 (1):118-123.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Piotr Szumlewicz (2001). Hegel – transcendentalna epistemologia i dialektyczna ontologia (Mirosław Żelazny, Heglowska filozofia ducha). Etyka 34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. A. E. Taylor (1912). MAJEWSKI, E. DE-La Théorie de l'Homme, Etc. [REVIEW] Mind 21:593.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Dariusz Łukasiewicz (2004). Thomas G. Weinandy OFMCap, \"Czy Bóg cierpi\", przeł. Józef Majewski, W drodze, Kraków 2003, ss. 528. Filo-Sofija 4 (1(4)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  22
  Miroslaw Szatkowski (2005). Semantic Analysis of Some Variants of Anderson-Like Ontological Proofs. Studia Logica 79 (3):317-355.
  The aim of this paper is to prove strong completeness theorems for several Anderson-like variants of Gödels theory wrt. classes of modal structures, in which: (i). 1st order terms order receive only rigid extensions in the constant objectual 1st order domain; (ii). 2nd order terms receive non-rigid extensions in preselected world-relative objectual domains of 2nd order and rigid intensions in the constant conceptual 2nd order domain.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  4
  Mirosław Twardowski (2016). O roli filozofii biologii w edukacji biologicznej. Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 60:145-164.
  Recenzja książki: The Philosophy of Biology. A Companion for Educators, Kostas Kampourakis, Springer, Dordrecht 2013, ss. 762.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  27
  Mirosław Twardowski (2009). „Biosystemizm\" M. Mahnera i M. Bungego. Roczniki Filozoficzne 57 (1):277-298.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  24
  Mirosław Tyl (2010). Maurycy Straszewski–filozofia dziejów filozofii w poszukiwaniu praw i zasad rozwoju filozofii. Principia 53:217-237.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  3
  Miroslaw Szatkowski (2007). Contingent Modal Semantics for Some Variants of Anderson-Like Ontological Proofs. Journal of Applied Non-Classical Logics 17 (1):91-114.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 41.  15
  Mirosław Szatkowski (1986). Some Model-Theoretic Results for the Relevant Logic with Quantification. Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 32 (19-24):355-363.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  14
  Mirosław Kutyłowski (1986). Restricted Collection and Comprehension Schemata in Weak Set Theories. Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 32 (35-36):545-549.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  12
  Miroslaw Rogala (2011). The Virtual and the Vivid: Reframing the Issues in Interactive Arts. Technoetic Arts 8 (3):299-309.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  13
  Mark Brady, Williamson M. Evers, David Henderson & John Majewski Be (2006). The Politically Incorrect Guide to American History. By Thomas E. Woods, Jr. Washington: Regnery, 2004. Journal of Libertarian Studies 20 (2):65-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  13
  Mirosław Zabierowski (2010). The Explanation of Enders' Doubts About an Analysis of Newton's Dynamics. Apeiron 17:173-182.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  13
  Mirosław Zabierowski (2010). Planck's Hypothesis, Sommerfeld's Fine Structure, Dirac's Relations, Causality, and Metrological Standards. Apeiron 17 (2):92.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  12
  Mirosław Szatkowski (1987). Model Existence Theorem in Superrelevant Predicate Logics. Archive for Mathematical Logic 26 (1):111-121.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  12
  Miros law Majewski (1978). On Some Matrix of the Birkhoff and V. Neumann Quantum Logic. Bulletin of the Section of Logic 7 (3):133-136.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  15
  Mirosław Kiwka (2007). Doświadczenie mistyczne w ujęciu konstruktywistycznego kontekstualizmu Stevena T. Katza. Roczniki Filozoficzne 55 (1):159-188.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  1
  Mirosław Kofta & Grzegorz Sędek (1989). Repeated Failure: A Source of Helplessness or a Factor Irrelevant to its Emergence? Journal of Experimental Psychology: General 118 (1):3-12.
1 — 50 / 176