14 found
Order:
 1.  5
  A Law-Constitutive Explanation of Fundamental Material Objects and “Bodies That Surround Us”.Mladen Domazet - 2011 - Prolegomena 10 (1):67-85.
  What becomes of our clearest theories of explanation, when faced with the unpalatable quantum phenomena that seem to undermine the direct conceptual connection between the fundamental material entities and the self-standing material objects of everyday parlance? The general explanatory theory advocates unification of explanatory concepts with everyday discourse, identification of essentially similar characteristics between direct experience and the hypothesised explanatory ontology, and a conceptualisation of phenomena in terms of objects enduring causally regulated change. On the other hand quantum theory feeds (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Bohrova filozofija i izmjene temelja fizikalnog jezika.Mladen Domazet - 2004 - Prolegomena 3 (2):135-149.
  Od samih početaka razvoja kvantne mehanike javlja se potreba metafizičkog razgraničenja “makro” svijeta opisanog “svakodnevnim jezikom” i “mikro” svijeta kojim se bavi formalizam teorije . U tekstu se raspravlja o potrebi pomirenja ovako umjetno razgraničenih svjetova, uz pregled najvažnijih pravaca tumačenja formalizma teorije. Posebno se izlaže Bohrovo “kopenhaško” tumačenje i problemi koje pred njega postavlja EPR misaoni eksperiment. Pregledom Bohrovih odgovora na dani eksperiment, pokazuje se da njegovo tumačenje traži više od ograničenja svakodnevne deskriptivne metafizike pri opisu pojava na mikro-nivou. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Boris Hennig Supstancija, Stvarnost I Odjelitost.Mladen Domazet - 2008 - Prolegomena 7:1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Bohr's Philosophy and Changes of Physical Language Foundations.Mladen Domazet - 2004 - Prolegomena 3 (2):135-149.
 5.  43
  Cartesian Primary Qualities in Light of Some Contemporary Physical Explanations.Mladen Domazet - 2008 - Prolegomena 7 (1):21-35.
  Descartes’ derivation of the primary qualities of matter and their role in explaining observed physical phenomena are briefly reviewed. The lesson drawn from Descartes’ methodology of explanation is that we ought to aim to reduce complex phenomena to simple unifying principles and conceptual primitives. Three proposed solutions to the apparent paradoxes in contemporary quantum physics (primarily associated with the notion of entanglement) are briefly compared with lessons taken from Descartes. It is argued that further research in this field should provide (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Einstein Synchronisation and the Conventionality of Simultaneity.Mladen Domazet - 2006 - Prolegomena 5 (1):53-64.
 7.  14
  Einsteinova sinkronizacija i konvencionalnost istovremenosti.Mladen Domazet - 2006 - Prolegomena 5 (1):53-64.
  Unatoč naslovu koji pokriva iznimno opširno područje, članak se usredotočuje na blisko pitanje da li Specijalna teorija relativnosti nužno zagovara ukidanje ontološke razlike između prošlih i budućih događaja, između prošlosti i budućnosti općenito. Izraženo žargonom koji uvodi Stein: jesmo li u okviru STR prinuđeni birati isključivo između ‘solipsizma’ i ‘determinizma’? Posebice će biti riječi o ulozi koju konvencionalnost istovremenosti u STR ima u pokušaju odgovora na ovo pitanje. Standardni argumenti pozivaju se na relativnost istovremenosti, tvrdnju da STR negira postojanje univerzalne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  20
  Feeling in Private.Mladen Domazet - 2008 - Croatian Journal of Philosophy 8 (1):129-140.
  It can be assumed that if any part of our mental life is innate it could in principle be developed in private, i.e. is not of necessity a social product. According to the argument in de Sousa (1980), emotions can be subjected to rationality assessments, making them a part, albeit special (borderline), of our ‘rational life’. Contribution of emotions to the conduct of ‘rational life’ is important, as the characteristics of belief and action most commonly associated with rationality do not (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Filozofija znanosti na djelu.Mladen Domazet - 2006 - Prolegomena 5 (2):221-245.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  32
  Knowledge and its Limits.Mladen Domazet - 2003 - Croatian Journal of Philosophy 3 (1):93-98.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Kartezijanske primarne kvalitete u svjetlu nekih suvremenih fizikalnih objašnjenja.Mladen Domazet - 2008 - Prolegomena 7 (1):21-35.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Objašnjenje fundamentalnih materijalnih predmeta i “tijela koja nas okružuju” temeljeno na zakonu.Mladen Domazet - 2011 - Prolegomena 10 (1):67-85.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Philosophy of Science in Action.Mladen Domazet - 2006 - Prolegomena 5 (2):221-245.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Timothy Williamson, Knowledge and its Limits.Mladen Domazet - 2003 - Croatian Journal of Philosophy 7:93-98.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark