Results for 'Mladen Pavi��i��'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Mladen Labus, Umjetnost I Društvo: Ontološki I Socio-Antropološki Te-Melji Suvremene Umjetnosti, Institut Za Društvena Istra® Ivanja, Biblio-Teka “Znanost I Društvo”, Zagreb 2001, 260 Str. [REVIEW]Petar Šegedin - 2003 - Prolegomena 2:2.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mladen Labus: Umjetnost I Drustvo (Art and Society).T. Valentic - 2002 - Synthesis Philosophica 17 (2):435-436.
 3.  4
  Filozofija i život. Filozofska i socio-kulturna antropologija Nikole Skledara.Mladen Labus - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):205-214.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  40
  Više je ipak bolje: Epistemički interesi i prirodne vrste (eng. The more the merrier: Epistemic interests and natural kinds).Mladen Bošnjak & Zdenka Brzović - 2021 - Prolegomena: Journal of Philosophy 20 (2):235-259.
  In this paper, we focus on the propensity toward identifying natural kinds with successful scientific categories in contemporary discussions of natural kinds within the philosophy of science. Success in this case is understood as the fulfillment of epistemic interests or goals in a given field of scientific research. The prevailing view is that, in order to have a theory of natural kinds that successfully captures current scientific practice, the relevant epistemic interests are the current interests of scientists working in a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Znanost i religija u okviru čistoga uma.Mladen Živković - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):835-855.
  Iako opsežan, ovaj članak ima skromnu svrhu: sažeto i što je moguće jasnije iznijeti osnovne Kantove teze za promišljanje odnosa znanosti i religije, te pozvati na pomnjivo iščitavanje njegova opusa, kako bi u promišljanje odnosa znanosti i religije išli s Kantom, a ne mimo njega. Kantov opus nudi intrigantne povode da ga se pokuša isčitavati s ovoga stanovišta. Polazište je dano rezultatima Kritike čistoga uma. U njoj treba potražiti odgovore na pitanja: Kako je moguća priroda, iskustvo, spoznaja prirode i sama (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Recenzije I Prikazi.Matej Sušnik, Mladen Labus, Višnja Grabovac, Predrag Finci & Sandra Radenović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):183-197.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  Mladen Labus: Umjetnost I Društvo.Nives Delija - 2003 - Prolegomena 2 (2):236-241.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Evanđeoska perspektiva jedinstva i doprinos Protestanskog evanđeoskog vijeća zajedništvu kršćana u Hrvatskoj.Mladen Jovanović - 2008 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 2 (1):77-87.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  Einsteinova sinkronizacija i konvencionalnost istovremenosti.Mladen Domazet - 2006 - Prolegomena 5 (1):53-64.
  Unatoč naslovu koji pokriva iznimno opširno područje, članak se usredotočuje na blisko pitanje da li Specijalna teorija relativnosti nužno zagovara ukidanje ontološke razlike između prošlih i budućih događaja, između prošlosti i budućnosti općenito. Izraženo žargonom koji uvodi Stein: jesmo li u okviru STR prinuđeni birati isključivo između ‘solipsizma’ i ‘determinizma’? Posebice će biti riječi o ulozi koju konvencionalnost istovremenosti u STR ima u pokušaju odgovora na ovo pitanje. Standardni argumenti pozivaju se na relativnost istovremenosti, tvrdnju da STR negira postojanje univerzalne (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Bohrova filozofija i izmjene temelja fizikalnog jezika.Mladen Domazet - 2004 - Prolegomena 3 (2):135-149.
  Od samih početaka razvoja kvantne mehanike javlja se potreba metafizičkog razgraničenja “makro” svijeta opisanog “svakodnevnim jezikom” i “mikro” svijeta kojim se bavi formalizam teorije . U tekstu se raspravlja o potrebi pomirenja ovako umjetno razgraničenih svjetova, uz pregled najvažnijih pravaca tumačenja formalizma teorije. Posebno se izlaže Bohrovo “kopenhaško” tumačenje i problemi koje pred njega postavlja EPR misaoni eksperiment. Pregledom Bohrovih odgovora na dani eksperiment, pokazuje se da njegovo tumačenje traži više od ograničenja svakodnevne deskriptivne metafizike pri opisu pojava na mikro-nivou. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  20
  Objašnjenje fundamentalnih materijalnih predmeta i “tijela koja nas okružuju” temeljeno na zakonu.Mladen Domazet - 2011 - Prolegomena 10 (1):67-85.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Boris Hennig Supstancija, Stvarnost I Odjelitost.Mladen Domazet - 2008 - Prolegomena 7 (1):1.
  Descartes’ derivation of the primary qualities of matter and their role in explaining observed physical phenomena are briefly reviewed. The lesson drawn from Descartes’ methodology of explanation is that we ought to aim to reduce complex phenomena to simple unifying principles and conceptual primitives. Three proposed solutions to the apparent paradoxes in contemporary quantum physics are briefly compared with lessons taken from Descartes. It is argued that further research in this field should provide criteria for selecting modifications to the standard (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Frederick Pavy (1829–1911) and His Opposition to the Glycogenic Theory of Claude Bernard.Robert Tattersall - 1997 - Annals of Science 54 (4):361-374.
  For more than 50 years the Guy's Hospital physician Frederick Pavy attempted to discredit the theory of his erstwhile teacher, Claude Bernard, that liver glycogen was broken down to supply sugar to the systemic circulation. His opposition was driven by his clinical perceptions and was based on two assumptions: the first was that the kidney was a simple filter through which small molecules would diffuse, so that sugar had to be prevented from reaching the systemic circulation. For Pavy, the liver (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Ankica Čakardić, Dražen Zetić, Marko Tokić, Drago Šimundža, Srećko Pulig, Mladen Planinc, Snježan Hasnaš, Tonči Valentić, Darija Zrilić, Maja Profaca & Krunoslav Nikodem - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):199-229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  A Combined Argument: Beyond Wallerstein?Mladen Medved - 2018 - Historical Materialism 26 (3):125-142.
  InHow the West Came to Rule, Alexander Anievas and Kerem Nişancıoğlu offer an alternative to both Political Marxism and world-systems analysis by going beyond the nation-state as the unit of analysis in the former and the marginalisation of articulation and combination between modes of production in the latter. Their account also gives more room to non-European actors neglected in other interpretations of the rise of the West. However, I argue that their argument is much closer toWSAand that their critique of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Uprizarjanje konceptov: spisi o umetnosti.Mladen Dolar - 2019 - Ljubljana: Maska.
  Teater -- Ime -- Glas -- Komadi -- Slovenske reči -- Vizualno -- Was ist Kunst -- Koda.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Ontologijski prilaz umjetnosti U djelu Ivana fochta.Mladen Labus - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):901-912.
  Rasprava tematizira osnovne značajke ontologijskog prilaza umjetnosti u djelu Ivana Fochta, jednog od naših najvećih estetičara i ontologa umjetnosti. Problematskog je karaktera i obuhvaća četiri bitne teme njegova mišljenja: Istina i biće umjetnosti uvodi u središnju Fochtovu ˝pred-postavljenost˝, njegov ontologijski prosedê, pitanjem: Što je to biće umjetnosti?; Moderna umjetnost kao ontološki problem raspravlja problematiziranje ontoloških pitanja moderne umjetnosti i njezin promijenjeni status u bitku suvremenog svijeta: umjetnost više nije ˝Schein˝ nego ˝Sein˝ i spoznaje smisao bitka tako što ga pravi; Bit (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  64
  Mimesis and Ideology - From Plato to Althusser.Mladen Dolar - 2015 - Filozofija I Društvo 26 (1):156-178.
  The moment one imitates something, it sticks, it marks the imitator, there is no innocent imitation. Imitation necessarily affects the one who imitates, for better or for worse, and the making of a simple copy of something necessarily affects the original. This is perhaps the briefest way to describe Plato?s concerns about the nature of mimesis in the Republic. The purpose of this paper is to give a brief account of looking at the mysterious magic powers of mimesis and of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  21
  The Owl of Minerva From Dusk Till Dawn, or, Two Shades of Gray.Mladen Dolar - 2015 - Filozofija I Društvo 26 (4):875-890.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Od metafizike do fizike svjetla.Mladen Živković & Berislav Živković - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (3):559-570.
  Za svjetlo možemo reći da je istinski razbuđivač mišljenja , kako u metafizici tako u prirodnoj filozofiji i znanosti. Želimo ukazati na posebnost Petrića kao onoga mislioca s kojim je dokončana epoha od antike nasljeđene metafizike svjetla i koji otvara put za novovjekovnu fiziku svjetla, naročito u djelu Panaugia, ali ne samo u njemu. Nakon Petrića uslijedila su brojna uzbudljiva znanstvena otkrića koja su rezultirala dubokim uvidima u narav svjetla, u geometriji, a posebice u fizikalnoj optici: svjetlo se širi konačnom (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  20
  Feeling in Private: Rationality of Emotions and Social Conditioning.Mladen Domazet - 2008 - Croatian Journal of Philosophy 8 (1):129-140.
  It can be assumed that if any part of our mental life is innate it could in principle be developed in private, i.e. is not of necessity a social product. According to the argument in de Sousa (1980), emotions can be subjected to rationality assessments, making them a part, albeit special (borderline), of our ‘rational life’. Contribution of emotions to the conduct of ‘rational life’ is important, as the characteristics of belief and action most commonly associated with rationality do not (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  A Law-Constitutive Explanation of Fundamental Material Objects and “Bodies That Surround Us”.Mladen Domazet - 2011 - Prolegomena 10 (1):67-85.
  What becomes of our clearest theories of explanation, when faced with the unpalatable quantum phenomena that seem to undermine the direct conceptual connection between the fundamental material entities and the self-standing material objects of everyday parlance? The general explanatory theory advocates unification of explanatory concepts with everyday discourse, identification of essentially similar characteristics between direct experience and the hypothesised explanatory ontology, and a conceptualisation of phenomena in terms of objects enduring causally regulated change. On the other hand quantum theory feeds (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Cogito and the Unconscious.Slavoj Zizek (ed.) - 1998
  The Cartesian cogito—the principle articulated by Descartes that "I think, therefore I am"—is often hailed as the precursor of modern science. At the same time, the cogito's agent, the ego, is sometimes feared as the agency of manipulative domination responsible for all present woes, from patriarchal oppression to ecological catastrophes. Without psychoanalyzing philosophy, _Cogito and the Unconscious_ explores the vicissitudes of the cogito and shows that psychoanalyses can render visible a constitutive madness within modern philosophy, the point at which "I (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  4
  Cogito and the Unconscious: Sic 2.Slavoj Zizek (ed.) - 1998 - Duke University Press.
  The Cartesian cogito—the principle articulated by Descartes that "I think, therefore I am"—is often hailed as the precursor of modern science. At the same time, the cogito's agent, the ego, is sometimes feared as the agency of manipulative domination responsible for all present woes, from patriarchal oppression to ecological catastrophes. Without psychoanalyzing philosophy, _Cogito and the Unconscious_ explores the vicissitudes of the cogito and shows that psychoanalyses can render visible a constitutive madness within modern philosophy, the point at which "I (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Īḍāḥ al-manṭiq al-qadīm fī matn al-Tahdhīb lil-Saʻd wa-sharḥihi lil-Khabīṣī.ʻAbd al-Mutaʻāl Ṣaʻīdī - 2022 - [Cairo?]: al-Maktabah al-Azharīyah lil-Turāth.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Marg dar falsafah-ʼi Sārtr.Vaḥīd Munājātī - 2020 - [Tihrān]: Naqd-i Farhang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Nomologicheskie Struktury Nauchnykh Teoriæi.M. S. Burgin & V. I. Kuzneëtìsov - 1993
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Istorii i razkazvachi: filosofii︠a︡, pravo, literatura: spet︠s︡ialno izdanie za i︠u︡bilei︠a︡ na profesor Stilii︠a︡n Ĭotov.Stilii︠a︡n Ĭotov, Aleksandŭr Kŭnev, Antoaneta Koleva, Valentin Kalinov & Stoi︠a︡n Stavru (eds.) - 2020 - Sofii︠a︡: Izdatelska kŭshta - Kritika i Khumanizŭm.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Hiram-i hastī: taʼammulī Hīdigarī dar naẓargāh-i Ibn Sīnā va ṭalāyahʹdārān-i ʻirfān-i Khurāsān.Mujtabá Iʻtimādīʹniyā - 2019 - [Tihrān]: Nashr-i Ānʹsū.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Khalvat-i fikr.Aḥmad Samīʻī - 2019 - Tihrān: Hirmis.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. ŽIžEk's Jokes.Slavoj ŽI.žek & Momus - 2014 - MIT Press.
  Žižek as comedian: jokes in the service of philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Idei︠a︡ svobody, pravo, moralʹ: klassicheskai︠a︡ i postklassicheskai︠a︡ filosofii︠a︡ prava: monografii︠a︡.S. I. Zakhart︠s︡ev (ed.) - 2020 - Moskva: Izdatelʹstvo "I︠U︡rlitinform".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Reformat︠s︡ii︠a︡ i revoli︠u︡t︠s︡ii︠a︡: dokladi ot ednoimennata konferent︠s︡ii︠a︡ na katedra Istorii︠a︡ na filosofii︠a︡ta kŭm Filosofski fakultet na Sofiĭski universitet "Sveti Kliment Okhridski" provedena na 17 i 18 noemvri 2017 godina. [REVIEW]Stilii︠a︡n Ĭotov (ed.) - 2017 - Sofii︠a︡: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Okhridski".
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Rose and Pear Breeding in Nineteenth-Century France: The Practice and Science of Diversity.Cristiana Oghina-Pavie - 2015 - In Sharon Kingsland & Denise Phillips (eds.), New Perspectives on the History of Life Sciences and Agriculture. Springer Verlag.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Space, Time, Myth, and Morals: A Selection of Jao Tsung-I’s Studies on Cosmological Thought in Early China and Beyond.Tsung-I. Jao - 2022 - Brill.
 36. Transformation and Tradition in the Sciences Essays in Honor of I. Bernard Cohen.I. Bernard Cohen & Everett Mendelsohn - 1984
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Danilo Pejović – ein Lehrer des Denkens.Mladen Živković - 2019 - Filozofska Istrazivanja 39 (2):393-414.
  Pejović verkörpert in seiner Person das ursprüngliche philosophische Ethos und die Gelehrsamkeit. Die Stärke seines Denkens spiegelt sich in der verfeinerten Analyse des Themas wider. Sein literarisches Talent ist klar und er fühlt sich wie ein Virtuose und ein Künstler von Worten und Stil, der stellenweise poetisch ist. Er spricht leicht über die schwierigsten Themen der Philosophie. Er besitzt einen klaren, lehrreichen und enthusiastisch angemessenen, verfeinerten und raffinierten Ausdruck, der über alle unsere philosophischen Autoren hinausgeht. Dies wird bereits in den (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Xavier Pavie, Exercices Spirituels. Leçons de la Philosophie Antique_ Et Jean-François Balaudé, _Le Savoir-Vivre Philosophique. Empédocle, Socrate, Platon.Daniel Desroches - 2014 - PhaenEx 9 (1):161-179.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sangsŏ Sabyŏnnok" Ŭi T'ŭkching.Yi Hŭi-jae - 2020 - In Hyŏng-ch'an Kim (ed.), Pak Se-dang Sabyŏnnok yŏn'gu. T'aehaksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. I︠A︡zykovye kartiny bytii︠a︡.V. I. Karasik - 2020 - Moskva: Gosudarstvennyĭ institut russkogo i︠a︡zyka im. A.S. Pushkina.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Maʻnāʹshināsī-i vāzhagān-i akhlāqī dar Qurʼān-i Karīm.ʻAlī Rafīʻī - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Konstantin Leontiev i Balkanite.I︠U︡lii︠a︡ Zlatkova - 2020 - Sofii︠a︡: Izdateltvo "Avangard Prima".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Razmišljanja o statici podgrade mlaznim betonom.Mladen Hudec - forthcoming - Colloquy.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Chelovek i mir skvozʹ prizmu i︠a︡zyka: filosofskie razdumʹi︠a︡: 49 teoriĭ, obrashchennykh k zdravomu smyslu.M. I︠A︡ Blokh - 2020 - Moskva: Izdatelʹstvo Prometeĭ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Exempla i estructures exemplars en el primer llibre del Fèlix.J. -A. Ysern I. Lagarda - 1999 - Studia Lulliana 39 (95):25-54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  13
  Do Business Schools Influence Students’ Awareness of Social Issues? Evidence From Two of Chile’s Leading MBA Programs.Mladen Koljatic & Monica Silva - 2015 - Journal of Business Ethics 131 (3):595-604.
  This study explores the role that business schools have in developing favorable attitudes toward business involvement in corporate social responsibility. Two cohorts of incoming students from two internationally accredited MBA programs in Chile and two cohorts of graduating students from the same institutions were compared in terms of their attitudes toward the role of business in alleviating social ills and the role they assigned to business schools in preparing managers to effectively address social issues. The attitudes expressed by graduates of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  19
  Why I Believe.Why I. Believe In God - 2007 - In John Perry, Michael Bratman & John Martin Fischer (eds.), Introduction to Philosophy: Classical and Contemporary Readings. Oxford University Press.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. "Svet vo tʹme" i "S nami Bog": neizvestnye knigi S.L. Franka.H. I︠E︡ Ali︠a︡i︠e︡v - 2021 - Moskva: Modest Kolerov.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. al-Iʻtidāl al-fikrī wa-atharuhu fī ḥimāyat al-basharīyah: dirāsah taʼṣīlīyah fī ḍawʼ al-nuṣūṣ al-sharʻīyah.Bū ʻAṣṣāb & Saʻīd ibn Aḥmad - 2021 - al-Qāhirah: Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Tarjamah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Metaontologii︠a︡ i ontologii︠a︡ v analiticheskoĭ filosofii XX-XXI vekov.Natalʹi︠a︡ Aleksandrovna Blokhina - 2021 - Moskva: Kanon-Pli︠u︡s.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000