Results for 'Mladen Petrove��ki'

811 found
Order:
 1.  4
  Interpasivnost.Mladen Dolar - 1997 - Filozofski Vestnik 18 (3).
  Tekst razvija idejo interpasivnosti, novega koncepta, oblikovanega po modelu interaktivnosti in ki pokriva vrsto pojavov, v katerih subjekt delegira svojo pasivnost in užitek na drugo osebo ali stvar. Izhodišče je tekst, ki gaje leta 1874 napisal Villiers de 1'Isle-Adam in ki nemara lahko velja za rojstno mesto te ideje. Ta tekst razvija pojem la claque, in predlaga njegovo razširitev, tako da bi ga pretvorili v mehanični aparat. Pričujoči tekst skuša pokazati, daje ta claque mogoče vzeti za vzorec za delovanje želje (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Onkraj Interpelacije.Mladen Dolar - 1988 - Filozofski Vestnik 9 (1).
  Avtor skuša pokazati nezadostnost Althusserjevega pojma interpelacije in zagovarja psihoanalitični koncept subjekta. Ta subjekt vznika natanko tam, kjer interpelacija spodleti in temelji na delu ireduktibilne eksteriornosti v samem jedru konstruirane interiornosti, je ostanek, ki ne more preiti v simbolni red in ki je ne-zamisljiv znotraj althusserjanske perspektive. Avtor ilustrira svoje stališče z več zgledi, ki segajo od melodramatskih zapletov do funkcioniranja transfera v psihoanalizi in od heglovskega pojma duha do »stalinističnega načina subjektivacije«, in zaključuje, da je vsaka ideologija nemožno prizadevanje, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Kant in konec razsvetljenstva.Mladen Dolar - 1987 - Filozofski Vestnik 8 (1).
  Izhajajoč iz dveh slavnih Kantovih tekstov skuša pričujoči spis pokazati na notranjo zvezo med avtonomijo uma in subjektivno svobodo na eni strani ter nujnim pokoravanjem arbitrarni avtoriteti na drugi. V Kantovem načrtu za organizacijo Univerze se ta povezanost kaže kot delitev na zgornje in spodnje fakultete, pri čemer se morajo prve podrejati samovoljnim ukazom zunanje oblasti, druga pa naj se ravna le po načelih uma. Obe plati spadata skupaj v skladu s Kantovim paradoksnim stališčem, da samo omejitev osvobaja, medtem ko (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Ki̇tap tanitimi Immanuel, Kant, (2021), fakültelerin çatışması, (çev. Mevlüt albayrak), ankara: Fol yayınları.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 36:61-63.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Mukchŏm Ki Se-Ch'un Sŏnsaeng Kwa Hamkke Hanŭn Sirhak Sasang.Se-ch'un Ki - 2012 - Pai Puksŭ.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mukchŏm Ki Se-Ch'un Sŏnsaeng Kwa Hamkke Hanŭn Sŏngnihak Kaeron.Se-ch'un Ki - 2007 - Pai Puksŭ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Interview with Janos Kis.J. Kis - 1995 - Constellations 2 (1):12-20.
 9.  23
  A Combined Argument: Beyond Wallerstein?Mladen Medved - 2018 - Historical Materialism 26 (3):125-142.
  InHow the West Came to Rule, Alexander Anievas and Kerem Nişancıoğlu offer an alternative to both Political Marxism and world-systems analysis by going beyond the nation-state as the unit of analysis in the former and the marginalisation of articulation and combination between modes of production in the latter. Their account also gives more room to non-European actors neglected in other interpretations of the rise of the West. However, I argue that their argument is much closer toWSAand that their critique of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  14
  Work Engagement in Serbia: Psychometric Properties of the Serbian Version of the Utrecht Work Engagement Scale.Ivana B. Petrović, Milica Vukelić & Svetlana Čizmić - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  30
  Response by Kun-Ki Kang: A Buddhist Response To.Kun-ki Kang - 1996 - Buddhist-Christian Studies 16:185-187.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Studies of Converting That Didactic Prosaically Works in Classical Turkish Literature to Poetry and S'dıkî’s Example of Akaid-N'me Written in Verse.Ferdi Ki̇remi̇tçi̇ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1501-1539.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  Više je ipak bolje: Epistemički interesi i prirodne vrste (eng. The more the merrier: Epistemic interests and natural kinds).Mladen Bošnjak & Zdenka Brzović - 2021 - Prolegomena: Journal of Philosophy 20 (2):235-259.
  In this paper, we focus on the propensity toward identifying natural kinds with successful scientific categories in contemporary discussions of natural kinds within the philosophy of science. Success in this case is understood as the fulfillment of epistemic interests or goals in a given field of scientific research. The prevailing view is that, in order to have a theory of natural kinds that successfully captures current scientific practice, the relevant epistemic interests are the current interests of scientists working in a (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  A Voice and Nothing More.Mladen Dolar - 2006 - MIT Press.
  Plutarch tells the story of a man who plucked a nightingale and finding but little to eat exclaimed: "You are just a voice and nothing more." Plucking the feathers of meaning that cover the voice, dismantling the body from which the voice seems to emanate, resisting the Sirens' song of fascination with the voice, concentrating on "the voice and nothing more": this is the difficult task that philosopher Mladen Dolar relentlessly pursues in this seminal work.The voice did not figure (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 15.  12
  Do Business Schools Influence Students’ Awareness of Social Issues? Evidence From Two of Chile’s Leading MBA Programs.Mladen Koljatic & Monica Silva - 2015 - Journal of Business Ethics 131 (3):595-604.
  This study explores the role that business schools have in developing favorable attitudes toward business involvement in corporate social responsibility. Two cohorts of incoming students from two internationally accredited MBA programs in Chile and two cohorts of graduating students from the same institutions were compared in terms of their attitudes toward the role of business in alleviating social ills and the role they assigned to business schools in preparing managers to effectively address social issues. The attitudes expressed by graduates of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  18
  Mladen Labus: Umjetnost I Društvo.Nives Delija - 2003 - Prolegomena 2 (2):236-241.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Razmišljanja o statici podgrade mlaznim betonom.Mladen Hudec - forthcoming - Colloquy.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Unconsented Acknowledgments as a Form of Authorship Abuse: What Can Be Done About It?Mladen Koljatic - 2020 - Research Ethics 17 (2):127-134.
  Unwelcome or unconsented acknowledgments is an unethical practice seldom addressed. It constitutes a form of authorship abuse perpetrated in the acknowledgments section of published research, where the victim is credited as having made a contribution to the paper, without having given their consent, and often without having seen a draft of the paper. The acknowledgment may be written in such a way as to imply endorsement of the study’s data and conclusions. Through a real-life case, this paper explores the issue (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  18
  Alternative Concepts of God: Essays on the Metaphysics of the Divine. Edited by Andrei A. Buckareff and Yujin Nagasawa. Oxford: Oxford University Press, 2016. 299 Pp. US $74.00. [REVIEW]Mladen Turk - 2017 - Zygon 52 (1):279-281.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  8
  Gajo Petrovic’s Praxis.Bozidar Jaksic - 2007 - Filozofija I Društvo 18 (2):73-98.
  The author?s approach is based on three premises: 1. that Gajo Petrovic?s Praxis was an outstanding phenomenon in Croatian, Yugoslav and European culture, a challenge of freedom in a repressive society; 2. that there has never been such a thing as "Praxis group", "philosophers of practice" or "Praxis philosophers" with a unified philosophical and socio-theoretical orientation; and 3. that political and ideological attacks on Praxis were part of the repressive system that targeted every instance of cultural and scientific dissent. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  74
  A Professor’s Moral Thinking at the Abstract Level Versus The Professor’s Moral Thinking in the Real Life Situation.Mladen Pečujlija, Ilija Ćosić & Velibor Ivanišević - 2011 - Science and Engineering Ethics 17 (2):299-320.
  We conducted an on-line survey to investigate the professor’s idea of “morality” and then to compare their moral thinking at the abstract level with their moral thinking in the real life situations by sampling 257 professors from the University of Novi Sad. We constructed questionnaire based on related theoretical ethical concepts. Our results show (after we performed exploratory factor analysis) that the professor’s idea of “morality” consists of the three moral thinking patterns which are simultaneously activated during the process of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  12
  Bisimulations Between Generalized Veltman Models and Veltman Models.Mladen Vuković - 2008 - Mathematical Logic Quarterly 54 (4):368-373.
  Interpretability logic is an extension of provability logic. Veltman models and generalized Veltman models are two semantics for interpretability logic. We consider a connection between Veltman semantics and generalized Veltman semantics. We prove that for a complete image-finite generalized Veltman modelW there is a Veltman model W ′ that is bisimular to W.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  15
  Mladen Vuković, Matematička logika.Sandro Skansi - 2011 - Prolegomena 10 (1):138-141.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  17
  Foundations of ArtScience: Formulating the Problem.Francis Heylighen & Katarina Petrović - 2021 - Foundations of Science 26 (2):225-244.
  While art and science still functioned side-by-side during the Renaissance, their methods and perspectives diverged during the nineteenth century, creating a still enduring separation between the "two cultures". Recently, artists and scientists again collaborate more frequently, as promoted most radically by the ArtScience movement. This approach aims at a true synthesis between the intuitive, imaginative methods of art and the rational, rule-governed methods of science. To prepare the grounds for a theoretical synthesis, this paper surveys the fundamental commonalities and differences (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  90
  Personality and Blood Types Revisited: Case of Morality.Mladen Pecujlija, Gordana Misic-Pavkov & Maja Popovic - 2015 - Neuroethics 8 (2):171-176.
  Although a large body of research exists concerning connections between personality traits and blood types, no studies can be found within the literature on the links between morality and one’s blood type. We have conducted research examining whether blood type has any impact on the degree to which moral foundations, according to Haidt, are observable in an individual. Our study focused on 240 adult male and female subjects, with an average age of 43.47 years; each group was based on the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  43
  Cartesian Primary Qualities in Light of Some Contemporary Physical Explanations.Mladen Domazet - 2008 - Prolegomena 7 (1):21-35.
  Descartes’ derivation of the primary qualities of matter and their role in explaining observed physical phenomena are briefly reviewed. The lesson drawn from Descartes’ methodology of explanation is that we ought to aim to reduce complex phenomena to simple unifying principles and conceptual primitives. Three proposed solutions to the apparent paradoxes in contemporary quantum physics (primarily associated with the notion of entanglement) are briefly compared with lessons taken from Descartes. It is argued that further research in this field should provide (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  26
  Vesselin Petrov, Ontological Landscapes.Bogdan Rusu - 2011 - Chromatikon 7:223-226.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Vesselin Petrov, Ontological Landscapes.Bogdan Rusu - 2011 - Chromatikon 7:223-226.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  The Principles of Interpretability.Mladen Vuković - 1999 - Notre Dame Journal of Formal Logic 40 (2):227-235.
  A generalized Veltman semantics developed by de Jongh is used to investigate correspondences between several extensions of intepretability logic . In this paper we present some new results on independences.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Openness of the School as a Human Social Community and Multicultural Development.Zorica Stanisavljević-Petrović - forthcoming - Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. The Politics of Inside/Out: Queer Theory, Poststructuralism, and a Sociological Approach to Sexuality.Ki Namaste - 1994 - Sociological Theory 12 (2):220-231.
  This paper outlines the main tenets of poststructuralism and considers how they are applied by practitioners of queer theory. Drawing on both Michel Foucault and Jacques Derrida, queer theory explores the ways in which homosexual subjectivity is at once produced and excluded within culture, both inside and outside its borders. This approach is contrasted with more sociological studies of sexuality (labeling theory, social constructionism). Whereas queer theory investigates the relations between heterosexuality and homosexuality, sociologists tend to examine homosexual identities and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32.  13
  Ontological Approach to Art in the Work of Ivan Focht.Mladen Labus - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):901-912.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  19
  Moral Thinking Vs. Moral Acting or Moral Thinking and Moral Acting.Mladen Pecujlija - 2012 - International Journal of Ethics 8 (3).
 34.  10
  Ontologijski prilaz umjetnosti U djelu Ivana fochta.Mladen Labus - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):901-912.
  Rasprava tematizira osnovne značajke ontologijskog prilaza umjetnosti u djelu Ivana Fochta, jednog od naših najvećih estetičara i ontologa umjetnosti. Problematskog je karaktera i obuhvaća četiri bitne teme njegova mišljenja: Istina i biće umjetnosti uvodi u središnju Fochtovu ˝pred-postavljenost˝, njegov ontologijski prosedê, pitanjem: Što je to biće umjetnosti?; Moderna umjetnost kao ontološki problem raspravlja problematiziranje ontoloških pitanja moderne umjetnosti i njezin promijenjeni status u bitku suvremenog svijeta: umjetnost više nije ˝Schein˝ nego ˝Sein˝ i spoznaje smisao bitka tako što ga pravi; Bit (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  42
  Simmering in the Soviet Pot: Language Heterogeneity in Early Soviet Socio-Linguistics.Mladen Uhlik - 2008 - Studies in East European Thought 60 (4):285-293.
  At the beginning of the ’30s—the period of lively debates on the relation between language and society—one of the main issues in linguistics was language heterogeneity. On the example of the texts by Boris Larin, Georgij Danilov and Lev Jakubinskij we shall compare two attitudes about unity and division of a language. If the studies by Larin and Danilov in various ways establish divisions in society and language at the end of the ’20s, in the ’30s there is a marked (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  51
  Naturalistic Foundations of the Idea of the Holy: Darwinian Roots of Rudolf Otto's Theology.Mladen Turk - 2013 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 12 (35):248-263.
  The very influential theoretical concepts proposed by Rudolf Otto in his 1917 classic The Idea of the Holy are often seen as examples of properly religious content that cannot be approached by any other means except religious. This conclusion is challenged by closer readings of Otto’s writings on naturalism and religion where he, despite of being at times critical of some versions of naturalism, expresses his thorough commitment to naturalist ic explanations. Otto’s views are presented as compatible with recent cognitive-scientific (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mladen Labus: Umjetnost I Drustvo (Art and Society).T. Valentic - 2002 - Synthesis Philosophica 17 (2):435-436.
 38.  3
  John Petrov Plamenatz.IsaiahHG Berlin - 2014 - In Personal Impressions: Third Edition. Princeton University Press. pp. 177-186.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  Philosophy and Life. Philosophical and Socio-Cultural Anthropology of Nikola Skledar.Mladen Labus - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):205-214.
 40.  15
  An Orthodox Christian Reflection: Genetic Enhancement Must Not Be the Creation Primacy Problem Between Man and God.Pecujlija Mladen & Cosic Đorde - 2010 - American Journal of Bioethics 10 (4):78-80.
 41. Tyche, Clinamen, Den.Mladen Dolar - 2013 - Continental Philosophy Review 46 (2):223-239.
  The paper takes as the starting point a dense and notorious quote by Lacan where he takes up in a single gesture three concepts of ancient philosophy, tyche, clinamen and den. The contention is that all three aim at the status of the object, although by different means and in different philosophical contexts, and the paper tries to spell out some crucial points concerning each. Tyche, usually translated as chance and put into an opposition with automaton, requires a reading of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42.  21
  Hennessy–Milner Theorem for Interpretability Logic.Mladen Vukovic - 2005 - Bulletin of the Section of Logic 34 (4):195-201.
 43.  4
  Filozofija i život. Filozofska i socio-kulturna antropologija Nikole Skledara.Mladen Labus - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):205-214.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Interpretability Logic and Generalized Veltman Models.Mladen Vukovic - 2000 - Bulletin of Symbolic Logic 6:131.
 45.  12
  A Note on Semantics of the Interpretability Logic IL (KW1).Mladen Vukovic - 2003 - Bulletin of the Section of Logic 32 (3):109-115.
 46.  6
  Unified Quantum Logic.Mladen Pavičić - 1989 - Foundations of Physics 19 (8):999-1016.
  Unified quantum logic based on unified operations of implication is formulated as an axiomatic calculus. Soundness and completeness are demonstrated using standard algebraic techniques. An embedding of quantum logic into a new modal system is carried out and discussed.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Priority of the Affections Over the Emotions: Gustafson, Aquinas, and an Edwardsean Critique.Ki Joo Choi - 2018 - Journal of the Society of Christian Ethics 38 (1):113-129.
  The association of emotions as kinds of affections is not unusual. This essay, however, considers whether the tight association between affections and emotions is conceptually satisfactory and advantageous. Does an emphasis on the boundedness of affections and emotions inadvertently mask their distinctive natures? In turning to Gustafson, Aquinas, and, ultimately, Edwards, I propose that, while affections are not emotionless, noticing their differences can reveal the limitations of the emotions for moral deliberation and draw greater attention to the moral significance of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  21
  The Undiscovered Dewey: Religion, Morality, and the Ethos of Democracy.Mladen Turk - 2011 - American Journal of Theology and Philosophy 32 (2):193-196.
  The underlying thesis of this book is that "the undiscovered Dewey" is ascertained only by understanding the significance of Charles Darwin's theory of evolution for Dewey's philosophy and for his concept of inquiry. Rogers argues that we must realize the importance of Dewey's Darwinian commitments in order to understand how for Dewey there is a fundamental uncertainty and openness that characterizes the growth of "our natural and social horizons" (11). Routinely, Rogers argues, scholars tend to misunderstand or underestimate Darwin's importance (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Some Notes on Correspondence Theory of the System IL.Mladen Vuković - 2006 - Bulletin of Symbolic Logic 12 (2):0022-4812.
 50.  30
  “Meaningful Educational Opportunity” May Not Be Equality of Educational Opportunity [Essay Review of the Book Moving Every Child Ahead: From NCLB Hype to Meaningful Educational Opportunity].Amanda Cassity & John Petrovic - 2010 - Educational Studies: A Jrnl of the American Educ. Studies Assoc 46 (1):116-128.
  (2010). “Meaningful Educational Opportunity” May Not be Equality of Educational Opportunity [Essay Review of the Book Moving Every Child Ahead: From NCLB Hype to Meaningful Educational Opportunity] Educational Studies: Vol. 46, No. 1, pp. 116-128.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 811