Results for 'Muhammet Ali Teki��n'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Türk Tesbih Sanatı Üzerine Notlar.Kemal Hakan Teki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):1009-1009.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sözlüklerinin Belirlenmesine Yönelik.Seyfi Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2151-2151.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Harmony Between the Poet and the Composer.Hatice Selen Teki̇n - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:329-354.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  37
  Geleneksel Dönemden Post-Modern Döneme Beden Anlayışının Değişimi.Ferhat Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Amr Osman. The Ẓāhirī Madhhab (3rd/9th–10th/16th Century): A Textualist Theory of Islamic Law.Muhammet Ali Acar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):232-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  Osmanlı'da Fıkıh Ve Hukuk.Muhammet Ali Acar - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  An Observation To The Vocabulary Of Uzbek.Teki̇n Feridun - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:608-618.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Bosna'da Bir Türk Geleneği "Sevdaluk".Cemile Teki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):507-507.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Based On The Idea Of A Common Language, A Comparison Between Turkish And Uzbek Literary Terms With Respect To Termınology Unity Or Commonness.Feridun Teki̇n - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:922-932.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Chagatay Literature Of The Period Khanates.Feridun Teki̇n - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1843-1850.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  On A Misinterpreted Word In The Old Turkic Inscriptions.Teki̇n Talat - 2006 - Journal of Turkish Studies 1:222-235.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  The Uzbek Ortography Works On Latin Alphabet.Feridun Teki̇n - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:588-600.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Community Co-Designed Schistosomiasis Control Interventions for School-Aged Children in Zanzibar.B. Person, S. Knopp, S. M. Ali, F. M. A’Kadir, A. N. Khamis, J. N. Ali, J. H. Lymo, K. A. Mohammed & D. Rollinson - 2016 - Journal of Biosocial Science 48 (S1):S56-S73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17.  13
  Familiar Words in Unfamiliar Contexts.Mohammed N. Al‐Ali - 2004 - Perspectives 12 (2):134-144.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  47
  Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme.Haluk Öner - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):859-859.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  17
  Hasan Ali Toptaşın Kayıp Hayaller Kitabında Büyülü Gerçekçilik.Oktay YİVLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1541-1541.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi Called D'st'n-I Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  17
  Kelime Gruplarının Türkiye Kamuoyundaki Yansımaları.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1949-1949.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Ab Initiostructural Parameters and Transition Pressures of GaNxAs1−Xdilute Alloys.S. Zerroug, F. Ali Sahraoui & N. Bouarissa - 2009 - Philosophical Magazine 89 (20):1611-1619.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  Landscapes From Ahmet Haşim And Hüseyin Avni Lifij.Pelin Şahi̇n Teki̇nalp - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:685-700.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Relationship Between STS Approach, Scientific Literacy, and Achievement in Biology.N. M. Mbajiorgu & A. Ali - 2003 - Science Education 87 (1):31-39.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  98
  Knowledge and Ethical Perception Regarding Organ Donation Among Medical Students.Nisreen F. Ali, Amal Qureshi, Basmah N. Jilani & Nosheen Zehra - 2013 - BMC Medical Ethics 14 (1):38.
  To determine the knowledge and ethical perception regarding organ donation amongst medical students in Karachi- Pakistan.
  Direct download (13 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  27
  Yaşlılık Dönemi Tüketim Davranışı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma.Muhammet Ali KÖROĞLU - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1021-1021.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Hamza-N'me'nin Nesir Üslûbu.Muhammet Yelten - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):17-17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Hamza-N'me'nin Yeni Ciltleri ve Okunma Mek'nları.Muhammet Yelten - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):151-151.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Limonlu Ve Alata Havzalarının Jeomorfometrik Analizi.Muhammet Topuz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1231-1231.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İntihalin Sebepleri.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):293-293.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):417-417.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  5
  “Elif-n'me” Of Senî Ali.Gülşen Candan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:631-641.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  Zotero ve Mendeley ile Atıf Sorunlarının Çözümü.Muhammet Tarakçı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):1421-1431.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Ali Rıza Zihakın Hik'yelerinde Anlatıcı Tiplerive Bakış Açısı.Bahadır Gücüyeter - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1517-1517.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  The Volume in Commemoration of the 500th Anniversary of His Birth.N. Martinovitch, Mīr 'Alī Shīr & Mir 'Ali Shir - 1929 - Journal of the American Oriental Society 49:185.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  14
  Mustafa Ali's Epic Deeds of Artists: A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text About the Calligraphers and Painters of the Islamic World Edited, Translated and Commented by ESRA AK N-K VANC.W. Shaw - 2015 - Journal of Islamic Studies 26 (2):254-256.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.Ali Sicak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2009-2009.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Validation of Subjective Well-Being Measures Using Item Response Theory.Ali Al Nima, Kevin M. Cloninger, Björn N. Persson, Sverker Sikström & Danilo Garcia - 2020 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  41
  Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing.David Trafimow, Valentin Amrhein, Corson N. Areshenkoff, Carlos J. Barrera-Causil, Eric J. Beh, Yusuf K. Bilgiç, Roser Bono, Michael T. Bradley, William M. Briggs, Héctor A. Cepeda-Freyre, Sergio E. Chaigneau, Daniel R. Ciocca, Juan C. Correa, Denis Cousineau, Michiel R. de Boer, Subhra S. Dhar, Igor Dolgov, Juana Gómez-Benito, Marian Grendar, James W. Grice, Martin E. Guerrero-Gimenez, Andrés Gutiérrez, Tania B. Huedo-Medina, Klaus Jaffe, Armina Janyan, Ali Karimnezhad, Fränzi Korner-Nievergelt, Koji Kosugi, Martin Lachmair, Rubén D. Ledesma, Roberto Limongi, Marco T. Liuzza, Rosaria Lombardo, Michael J. Marks, Gunther Meinlschmidt, Ladislas Nalborczyk, Hung T. Nguyen, Raydonal Ospina, Jose D. Perezgonzalez, Roland Pfister, Juan J. Rahona, David A. Rodríguez-Medina, Xavier Romão, Susana Ruiz-Fernández, Isabel Suarez, Marion Tegethoff, Mauricio Tejo, Rens van de Schoot, Ivan I. Vankov, Santiago Velasco-Forero, Tonghui Wang, Yuki Yamada, Felipe C. M. Zoppino & Fernando Marmolejo-Ramos - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 42.  2
  Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Osmanlı Türkçesi Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Ve.Muhammet Avaroğullari - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):51-51.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  14
  Osmanlı'nın İlk Daimi Büyükelçisi Giritli Aziz Ali Efendi'de Psikoloji: Nefs Ve.Kamil Saritaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):243-243.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Pseudofiniteness in Hrushovski Constructions.Ali N. Valizadeh & Massoud Pourmahdian - 2020 - Notre Dame Journal of Formal Logic 61 (1):1-10.
  In a relational language consisting of a single relation R, we investigate pseudofiniteness of certain Hrushovski constructions obtained via predimension functions. It is notable that the arity of the relation R plays a crucial role in this context. When R is ternary, by extending the methods recently developed by Brody and Laskowski, we interpret 〈Q+,<〉 in the 〈K+,≤∗〉-generic and prove that this structure is not pseudofinite. This provides a negative answer to the question posed in an earlier work by Evans (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Atatürk'ün Söz Diziminde "Ki" Bağlacı.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1077-1077.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  Dil Psikolojisinin İlgi Alanları.Ali Taşteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):987-987.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  11
  Türk Edebiyatında 15. Yüzyıldan Bir Nesir Kesiti Olarak Hamza-n'me'nin Hitap Ettiği Zümreler.Muhammet Yelten - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):179-179.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Çağdaşlarının Dilinden Ali Şir Nevayî.Nursel Özdarendeli̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2043-2043.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Ali Ferruh’s Achievement Called Ş'y'n And A Poem Which He Writes With Kind Of Verse Terci-I Bend-Müstezad In This Achievement.Erdoğan Mehtap - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1189-1211.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  19
  The Chicago Tribune , Southern Blacks, and the Journalism Ethics of Joseph Medill in the 1870s and 1880s.Ali N. Mohamed - 2009 - Journal of Mass Media Ethics 24 (4):289-306.
  Joseph Medill's Chicago Tribune was an influential voice for civil rights and equality in the age of slavery. By 1883, however, when the Supreme Court struck down the Civil Rights Act of 1875, the Tribune 's commitment to its moral principles had been compromised. The paper abandoned its editorial support for equality in favor of shoring up the declining fortunes of the Republican Party in the post-Reconstruction era. A content analysis of Tribune news and editorial items on the civil rights (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000