Results for 'Muhammet Ali Teki��n'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk.Muhammet Ali Acar - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sözlüklerinin Belirlenmesine Yönelik.Seyfi Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2151-2151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Türk Tesbih Sanatı Üzerine Notlar.Kemal Hakan Teki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):1009-1009.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  38
  Geleneksel Dönemden Post-Modern Döneme Beden Anlayışının Değişimi.Ferhat Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Harmony Between the Poet and the Composer.Hatice Selen Teki̇n - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:329-354.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Chagatay Literature Of The Period Khanates.Feridun Teki̇n - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1843-1850.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  The Uzbek Ortography Works On Latin Alphabet.Feridun Teki̇n - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:588-600.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  An Observation To The Vocabulary Of Uzbek.Teki̇n Feridun - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:608-618.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Based On The Idea Of A Common Language, A Comparison Between Turkish And Uzbek Literary Terms With Respect To Termınology Unity Or Commonness.Feridun Teki̇n - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:922-932.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  On A Misinterpreted Word In The Old Turkic Inscriptions.Teki̇n Talat - 2006 - Journal of Turkish Studies 1:222-235.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Bosna'da Bir Türk Geleneği "Sevdaluk".Cemile Teki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):507-507.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  18
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  47
  Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme.Haluk Öner - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):859-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  18
  Hasan Ali Toptaşın Kayıp Hayaller Kitabında Büyülü Gerçekçilik.Oktay YİVLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1541-1541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Hâverânnâme’de hz. ali̇’ni̇n ejderha i̇le mücadeleleri̇ ve bi̇li̇nmeyen bi̇r mi̇nyatürü.Hamit Arbaş - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Bu çalışmada İbn-i Hüsam Husafi’nin Hâverânnâme adlı eserinin beş minyatürü incelenmiştir. Bunlardan dört tanesi Tahran Gülistan Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan Hâverânnâmede mevcuttur.Tek yapraklı çalışma ise Rıza Abbasi Müzesi’nde bulunmaktadır. Bu minyatürleri Şiraz minyatür okulu sanatçılarından Ferhad ve çırakları çizmişlerdir. Bu çalışmalarda Hz. Ali ejderha ile çetin bir mücadele içinde tasvir edilmiştir. Bu eserlerden dört tanesi yayınlarda yer almaktadır ancak yeterince tetkik edilmemiş ve bazı konular açıklanmamıştır. Bizim tanıtmaya çalıştığımız minyatürle ilgili şu ana kadar herhangi bir yayında bilgi bulunmamaktadır. Minyatürün ustaca çizimi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Qāf-i bīʹnishānʹhā: bīst nāmah-i ʻirfānī bih dastkhaṭṭ-i marḥūm Ḥāj shaykh ʻAlī Miqdādī Iṣfahānī farzand-i munḥaṣir bih fard-i Ḥājj Shaykh Ḥasan ʻAlī (maʻrūf bih Nukhūdakī) bih yak ī az shāgirdān, hamrāh bā ṣadʹhā ḥikāyāt-i akhlāqī va ʻirfānī.ʻAlī Turābiyānʹpūr - 2013 - Tihrān: Nashr-i Jumhūrī.
  Miqdādī Iṣfahānī, ʻAlī - Correspondence ; Islamic ethics ; Sufi poetry, Persian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. ʻIrfān-i istidlālī dar sharḥ-i Tamhīd al-qavāʻid-i Ṣāʼin al-Dīn ʻAlī Muḥammad al-Turkah =.Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad - 2014 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  20
  Kelime Gruplarının Türkiye Kamuoyundaki Yansımaları.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1949-1949.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi called D'st'n-ı Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Nabī al-insān: istrātījīyāt zarʻ al-azminah fī fikr al-Imām ʻAlī.ʻAlī Saʻdī - 2019 - Dimashq: Tammūz Dīmūzī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ashāʻirah va āzādī-i insān: barʹrasī va taḥlīl-i naẓarīyah-i kasb va taṭavvur-i ān.ʻAlī Qadrdān Qarāmalikī - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Asharites and human freedom with a study on occasionalism; religious aspects of Islam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Ab initiostructural parameters and transition pressures of GaNxAs1−xdilute alloys.S. Zerroug, F. Ali Sahraoui & N. Bouarissa - 2009 - Philosophical Magazine 89 (20):1611-1619.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Landscapes From Ahmet Haşim And Hüseyin Avni Lifij.Pelin Şahi̇n Teki̇nalp - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:685-700.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Miskaviyah: Bū ʻAlī Aḥmad bin Muḥammad Yaʻqūb Miskaviyah al-Rāzī: t̤ib, falsafī, sāʼinsʹdān, shāʻir adīb, māhir-i ak̲h̲lāqiyāt aur muʼarrik̲h̲.K̲h̲ādim ʻAlī Hāshmī - 2013 - Islāmʹābād: Naishnal Buk Fāʼunḍeshan.
 30.  27
  Yaşlılık Dönemi Tüketim Davranışı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma.Muhammet Ali KÖROĞLU - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1021-1021.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Güncel Algıyla Kur’an’ın İtibarsızlaştırılmaya Çalışılması: Hz. Peygamber’in Evlilikleri ve Kölelik Meselesi.Muhammet Karaosman - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1491-1519.
  Günümüzde insan zihni çeşitli algı yönetimi metodlarıyla saldırıya mâruz kalmaktadır. Medya insan algılarını yönetmekte sıkça başvurulan bir araçtır. Bu yöntemlerin etkisiyle insanlar gerçeklerden daha çok algılarına göre hareket etmektedir. Oysa algılar her zaman gerçeğe tekabül etmez. Bu bağlamda Batı dünyasının yeni ötekisi/düşmanı Müslümanlar hakkındaki olumsuz algı en çok Kur’an-ı Kerim üzerinden oluşturulur. Araştırmamızda güncel algılara aykırı görünen iki örnek Kur’an perspektifinden incelenmektedir. Bu meseleler Hz. Muhammed’in Hz. Aişe ve Hz. Zeyneb’le yaptığı evlilikler, çok evlilik mevzusu ve kölelik meselesidir. Çalışmamız nitel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq.Muḥammad ibn ʻAlī Ṣabbān - 2020 - İstanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  1. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq -- 2. Taqrīrāt Ḥasan ibn Riḍwān al-Ḥusaynī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  ʻIlm al-kalām al-jadīd: suʼāl al-manhaj fī naṣṣ al-ʻalamayn Muḥammad Bāqir al-Ṣadr wa-Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān: dirāsah naqdīyah.ʻAlī Zayn al-ʻĀbidīn Ḥarb - 2020 - Bayrūt: Dār al-Maʻārif al-Ḥikmīyah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  12
  Hamza-N'me'nin Nesir Üslûbu.Muhammet Yelten - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):17-17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ḥāshīyat al-ʻAllāmah al-Ṣabbān ʻalá sharḥ al-ʻAllāmah al-Mullawī ʻalá al-Sullam al-munuwraq fī ʻilm al-manṭiq.Muḥammad ibn ʻAlī Ṣabbān - 2015 - al-Qāhirah: Dār al-Baṣāʼir.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  Hamza-N'me'nin Yeni Ciltleri ve Okunma Mek'nları.Muhammet Yelten - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):151-151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Limonlu ve Alata Havzalarının Jeomorfometrik Analizi.Muhammet Topuz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1231-1231.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Mu'îdü'n- Ni'am: makam ve meslek ahlâkı (çeviri - metin).Tāj al-Dīn ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī Subkī - 2019 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  16
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):417-417.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İntihalin Sebepleri.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Validation of Subjective Well-Being Measures Using Item Response Theory.Ali Al Nima, Kevin M. Cloninger, Björn N. Persson, Sverker Sikström & Danilo Garcia - 2020 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  5
  “Elif-n'me” Of Senî Ali.Gülşen Candan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:631-641.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  11
  Zotero ve Mendeley ile Atıf Sorunlarının Çözümü.Muhammet Tarakçı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):1421-1431.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  9
  Ali Rıza Zihakın Hik'yelerinde Anlatıcı Tiplerive Bakış Açısı.Bahadır Gücüyeter - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1517-1517.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  The Volume in Commemoration of the 500th Anniversary of His Birth.N. Martinovitch, Mīr 'Alī Shīr & Mir 'Ali Shir - 1929 - Journal of the American Oriental Society 49:185.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  15
  Osmanlı'nın İlk Daimi Büyükelçisi Giritli Aziz Ali Efendi'de Psikoloji: Nefs Ve.Kamil Saritaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Dil Psikolojisinin İlgi Alanları.Ali Taşteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):987-987.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Relationship between STS approach, scientific literacy, and achievement in biology.N. M. Mbajiorgu & A. Ali - 2003 - Science Education 87 (1):31-39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  6
  Atatürk'ün Söz Diziminde "Ki" Bağlacı.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1077-1077.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000