Results for 'Murat Ayd��n'

1000+ found
Order:
 1.  7
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  12
  ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kel'mî Açıdan Değerlendirilmesi.Murat Akin - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):701-730.
  Rönesans ve ardında Aydınlanma dönemiyle beraber gerçekleşen bilimsel ilerlemeler fazlaca dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda modern bilim, bilginin en güvenilir kaynağı olarak kabul edilerek onun her meseleyi çözebileceği bir zemine oturtturulmuştur. Öyle ki bilim, Tanrı’nın var olup olmadığına dair de bilgi üretebileceği dillendirilmiştir. Bu aşamada ideolojik yaklaşımların ve din adına sergilenen bazı temelsiz akıl dışı argümanların katkısıyla da bilim artık kutsal bir müesseseye dönüştürülmüştür. Kutsala dönüştürülen bilim, bir diğer kutsal olan dinle artık ortak bir zeminde buluşamayacak hale dönüşmüş ve yanlış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  7
  John Stuart mill'i̇n faydaci ahlki.Metin Aydın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):143-143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  8
  Teachers’ Struggle with Gifts: Gift Culture at Schools and Associated Ethical Problems.İnayet Aydın, Tuğba Güner Demir, Burcu Toptaş & Özge Erdemli - 2021 - Ethics and Behavior 31 (5):335-349.
  ABSTRACT The aim of this study was to investigate ethical problems caused by teachers accepting gifts in schools. The viewpoints of teachers, administrators, and parents who were involved in the process of gift giving at schools in Turkey were recorded. To facilitate a deeper investigation of ethical problems caused by gift culture in schools, qualitative research methods were used in the study. Data collected through interviews with the participants were analyzed using content analysis techniques largely based on inductive reasoning. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  4
  Dinî Kaynaklar Ve Kültür Bağlamında Cinleri Anlamak.Hayati Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):865-912.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  31
  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Araştırma.Aydın Güven - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1067-1067.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Düzeyleri.Aydın Bulut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):625-625.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Tarih Öğretmenlerinin Derslerde Kullanmış Oldukları Araç- Gereçler Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örn.Aydın Güven - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):149-149.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Reading A Story With Two Gazelles In Terms Of Emotional Components -Dehh'nî’s Gazelles With “Olur” And “Eyledi” Redifs-.Aydın Kirman - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:349-375.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Aydın ve Halk. 1915'ten Günümüze Aydınlar.Bülent Ecevit - forthcoming - Cogito.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Aydın’s Son Hızır Bey.Kayhan Hüseyin - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1674-1690.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Aydın Sorumluluğu. 1915'ten Günümüze Aydınlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Gülten Kazgan - forthcoming - Cogito.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Nûrmuhammet Andalıp And “Nesîmî” Poem.Aydın ÖZTÜRK - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:555-579.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Osmanlida Huzur Dersi̇ Örnekleri̇ Tahli̇l Ve Tenki̇tli̇ Tefsi̇r Metni̇ Neşi̇rleri̇ I.Aydın Temizer - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):65-65.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  20
  An Analysis of Alturistic Behavior Practices in Terms of Macintyre's View of Virtue and Practice.Aysun Aydın - 2009 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 2 (3):4.
 19.  7
  A Study on the Effects of the Consumer Lifestyles on Sustainable Consumption.Aydın Hatice & Ünal Sevtap - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  13
  Etik Nedir.Metin Aydın - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (34):171-171.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Faydacılık.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Kişisel Özdeşlik Probleminde Bellek Ölçütünün Felsefik ve Psikolojik Yönden İncelenmesi.Emre Aydın - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):677-702.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Orta Asya'daki Güvenlik Sorunlarinin Çözümünde Şangay Işbirliği Örgütü'nün Etkin.Aydın Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):145-145.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  13
  Respectful Care of Human Dignity: How is It Perceived by Patients and Nurses?Rahime Aydın Er, Aysel İncedere & Selda Öztürk - 2018 - Journal of Medical Ethics 44 (10):675-680.
  ObjectiveDignified care protects the patient’s rights and provides appropriate ethical care while improving the quality of nursing care. In this context, the opinions of nurses and patients who receive nursing care about dignified care are important. The aim of this study was to explore the opinions and experiences of Turkish patients and nurses about respectful care of human dignity.MethodsThis descriptive cross-sectional study was conducted in Turkey. Participants were inpatients at cardiology, neurology and neurosurgery clinics and nurses working in these clinics. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Realist, Liberal Ve Yapılandırmacı Yaklaşımlara Göre Irak'ta Terörle Savaş.Aydın Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):113-113.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Turkish Contributions to Philosophical Culture.Mehmet Aydın - 1986 - Türk Tarih Kurumu Basımevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Türk Kelâm Bilginleri.Ömer Aydın - 2004 - İnsan Yayınları.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  AYNUR, Hatice, Bilgin Aydın, Mustafa Birol Ülker. Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erü.Neslihan Polat - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):903-903.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  For Halil Erdoğan Cengiz.Aydın Sami Güneyçal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:000.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  18
  Organisational Rules in Schools: Teachers' Opinions About Functions of Rules, Rule-Following and Breaking Behaviours in Relation to Their Locus of Control.Nihan Demirkasimoğlu, İnayet Aydın, Çetin Erdoğan & Uğur Akın - 2012 - Educational Studies 38 (2):235-247.
  The main aim of this research is to examine teachers? opinions about functions of school rules, reasons for rule-breaking and results of rule-breaking in relation to their locus of control, gender, age, seniority and branch. 350 public elementary school teachers in Ankara are included in the correlational survey model study. According to the teachers, the main function of school rules is to ?provide regularity?. Classroom teachers find school rules more functional than branch teachers. Teachers with internal locus of control find (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  The Effectiveness of Monetary Transmission Channels: The Case of Central and Eastern European Transition Economies.Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu & Celil Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Calculation of Overlap Integrals Over Slater-Type Spinor Orbitals of Arbitrary Half-Integral Spin Using Auxiliary Functions.I. I. Guseinov, R. Aydın & A. Bağcı - 2012 - Philosophical Magazine 92 (18):2375-2381.
 34.  11
  İki Osmanlı Aydını, Namık Kemal Ve Ahmet Mithat'a Göre İsl'm Uygarlığındaki Bilimsel Ve Kültürel Gerilemenin Nedenleri.Vefa Taşdelen - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):553-572.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Osmanlida huzur dersi̇ örnekleri̇ tahli̇l ve tenki̇tli̇ tefsi̇r metni̇ neşi̇rleri̇ II.Aydın Temi̇zer - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):167-167.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  Oğuz Atay ve James Joyce'un Modernist Eserlerindeki Aydın Olgusuna Karşılaştırmalı Bir Bakış.Yiğit SÜMBÜL - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):851-851.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  A Structure That Is Used With The Function Of Past Tense In The Dialects Of Aydın And Of Its Districts: {-Ip-Durur}.Ali İhsan Yapici - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. İslamʹın Zihin Tarihi: Bir Müslüman Aydının İslam Üzerine Düşünceleri.Hilmi Yavuz - 2009 - Timaş.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  Ömer nasuhi̇ bi̇lmen’i̇n ahi̇ret i̇nancini temellendi̇rmesi̇.Murat Akın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:93-116.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  42
  End-of-Life Care in Turkey.N. Yasemin Oguz, Steven H. Miles, Nuket Buken & Murat Civaner - 2003 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 12 (3):279-284.
  Most physicians confront the moral and technical challenges of treating persons who are coming to the natural end of their lives. At the level of the health system, this issue becomes a more pressing area for reform as premature death decreases and more people live a full life span. Well-developed countries and international organizations such as the World Health Organization and the Organisation of Economic Cooperation and Development have made recommendations for improving healthcare problems in aging societies. Turkey belongs to (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  12
  Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Saminin Tesiri.Mesut Şen - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):81-81.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  N-Type Conductivity in Si-Doped Amorphous AlN: Anab Initioinvestigation.Murat Durandurdu - 2016 - Philosophical Magazine 96 (11):1110-1121.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  18
  Dede Korkut Hik'yelerinde Türk-İslam İnanışlarının İtikādî Göstergeleri.Murat Serdar & Harun Işık - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):489-513.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wittgenstein Ve Anlamın 'Ortalıkta' Olması.Murat Baç - 2001 - Felsefe Tartismalari 28:47-60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  16
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Köprülüz'de Ebû N'ile Abdullah Paşa ve Kasîde-i V'viyyesi.Murat Sula - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Gün.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1033-1049.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Türkiye'de Kadın İstihdamının Amerika Birleşik Devletlerindeki Kadın İstihdamı İle Karşılaştırılması.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1845-1845.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000