Results for 'Murat Ayd��n'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  12
  ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kel'mî Açıdan Değerlendirilmesi.Murat Akin - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):701-730.
  Rönesans ve ardında Aydınlanma dönemiyle beraber gerçekleşen bilimsel ilerlemeler fazlaca dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda modern bilim, bilginin en güvenilir kaynağı olarak kabul edilerek onun her meseleyi çözebileceği bir zemine oturtturulmuştur. Öyle ki bilim, Tanrı’nın var olup olmadığına dair de bilgi üretebileceği dillendirilmiştir. Bu aşamada ideolojik yaklaşımların ve din adına sergilenen bazı temelsiz akıl dışı argümanların katkısıyla da bilim artık kutsal bir müesseseye dönüştürülmüştür. Kutsala dönüştürülen bilim, bir diğer kutsal olan dinle artık ortak bir zeminde buluşamayacak hale dönüşmüş ve yanlış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  31
  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Araştırma.Aydın Güven - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1067-1067.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Nûrmuhammet Andalıp And “Nesîmî” Poem.Aydın ÖZTÜRK - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:555-579.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Aydın ve Halk. 1915'ten Günümüze Aydınlar.Bülent Ecevit - forthcoming - Cogito.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  19
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  John Stuart mill'i̇n faydaci ahlki.Metin Aydın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):143-143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  14
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  14
  Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Düzeyleri.Aydın Bulut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):625-625.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Aydın Sorumluluğu. 1915'ten Günümüze Aydınlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Gülten Kazgan - forthcoming - Cogito.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Osmanlida Huzur Dersi̇ Örnekleri̇ Tahli̇l Ve Tenki̇tli̇ Tefsi̇r Metni̇ Neşi̇rleri̇ I.Aydın Temizer - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):65-65.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Tarih Öğretmenlerinin Derslerde Kullanmış Oldukları Araç- Gereçler Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örn.Aydın Güven - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):149-149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Türk Kelâm Bilginleri.Ömer Aydın - 2004 - İnsan Yayınları.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Turkish Contributions to Philosophical Culture.Mehmet Aydın - 1986 - Türk Tarih Kurumu Basımevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. An Analysis of Alturistic Behavior Practices in Terms of Macintyre's View of Virtue and Practice.Aysun Aydın - 2009 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 2 (3):4.
 17.  3
  Aydın’s Son Hızır Bey.Kayhan Hüseyin - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1674-1690.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Reading A Story With Two Gazelles In Terms Of Emotional Components -Dehh'nî’s Gazelles With “Olur” And “Eyledi” Redifs-.Aydın Kirman - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:349-375.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Teachers’ Struggle with Gifts: Gift Culture at Schools and Associated Ethical Problems.İnayet Aydın, Tuğba Güner Demir, Burcu Toptaş & Özge Erdemli - 2021 - Ethics and Behavior 31 (5):335-349.
  ABSTRACT The aim of this study was to investigate ethical problems caused by teachers accepting gifts in schools. The viewpoints of teachers, administrators, and parents who were involved in the process of gift giving at schools in Turkey were recorded. To facilitate a deeper investigation of ethical problems caused by gift culture in schools, qualitative research methods were used in the study. Data collected through interviews with the participants were analyzed using content analysis techniques largely based on inductive reasoning. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  13
  Respectful Care of Human Dignity: How is It Perceived by Patients and Nurses?Rahime Aydın Er, Aysel İncedere & Selda Öztürk - 2018 - Journal of Medical Ethics 44 (10):675-680.
  ObjectiveDignified care protects the patient’s rights and provides appropriate ethical care while improving the quality of nursing care. In this context, the opinions of nurses and patients who receive nursing care about dignified care are important. The aim of this study was to explore the opinions and experiences of Turkish patients and nurses about respectful care of human dignity.MethodsThis descriptive cross-sectional study was conducted in Turkey. Participants were inpatients at cardiology, neurology and neurosurgery clinics and nurses working in these clinics. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  9
  Realist, Liberal Ve Yapılandırmacı Yaklaşımlara Göre Irak'ta Terörle Savaş.Aydın Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Orta Asya'daki Güvenlik Sorunlarinin Çözümünde Şangay Işbirliği Örgütü'nün Etkin.Aydın Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):145-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Nurses as the Leading Fighters During the COVID-19 Pandemic: Self-Transcendence.Mesiya Aydın, İlknur Aydın Avci & Özen Kulakaç - 2022 - Nursing Ethics 29 (4):802-818.
  Background The Covid 19 pandemic has led to and continues to pose challenges for healthcare systems globally, especially in intensive care units. This research was conducted to examine the self-transcendence of the leading fighters, intensive care nurses, during the Covid 19 pandemic. Methods The descriptive phenomenological research method was used in the study. The research was carried out between June and December 2020 with the nurses who care for Covid 19 patients in the Covid 19 intensive care service in different (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Kişisel Özdeşlik Probleminde Bellek Ölçütünün Felsefik Ve Psikolojik Yönden İncelenmesi.Emre Aydın - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):677-702.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Faydacılık.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Etik Nedir.Metin Aydın - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (34):171-171.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Dinî Kaynaklar Ve Kültür Bağlamında Cinleri Anlamak.Hayati Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):865-912.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  7
  A Study on the Effects of the Consumer Lifestyles on Sustainable Consumption.Aydın Hatice & Ünal Sevtap - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  19
  Organisational Rules in Schools: Teachers' Opinions About Functions of Rules, Rule-Following and Breaking Behaviours in Relation to Their Locus of Control.Nihan Demirkasimoğlu, İnayet Aydın, Çetin Erdoğan & Uğur Akın - 2012 - Educational Studies 38 (2):235-247.
  The main aim of this research is to examine teachers? opinions about functions of school rules, reasons for rule-breaking and results of rule-breaking in relation to their locus of control, gender, age, seniority and branch. 350 public elementary school teachers in Ankara are included in the correlational survey model study. According to the teachers, the main function of school rules is to ?provide regularity?. Classroom teachers find school rules more functional than branch teachers. Teachers with internal locus of control find (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  For Halil Erdoğan Cengiz.Aydın Sami Güneyçal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:000.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  11
  AYNUR, Hatice, Bilgin Aydın, Mustafa Birol Ülker. Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erü.Neslihan Polat - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):903-903.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Osmanlı düşüncesi: kaynakları ve tartışma konuları.Murteza Bedir & Fuat Aydın (eds.) - 2019 - İstanbul: Mahya Yayıncılık.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Osmanlida huzur dersi̇ örnekleri̇ tahli̇l ve tenki̇tli̇ tefsi̇r metni̇ neşi̇rleri̇ II.Aydın Temi̇zer - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):167-167.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  İki Osmanlı Aydını, Namık Kemal Ve Ahmet Mithat'a Göre İsl'm Uygarlığındaki Bilimsel Ve Kültürel Gerilemenin Nedenleri.Vefa Taşdelen - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):553-572.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  The Effectiveness of Monetary Transmission Channels: The Case of Central and Eastern European Transition Economies.Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu & Celil Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Calculation of Overlap Integrals Over Slater-Type Spinor Orbitals of Arbitrary Half-Integral Spin Using Auxiliary Functions.I. I. Guseinov, R. Aydın & A. Bağcı - 2012 - Philosophical Magazine 92 (18):2375-2381.
 39. Türkiye'de din felsefesi: Mehmet S. Aydın onuruna Türkiye'de din felsefesinin gelişimi sempozyumu.Rahim Acar & Nesrin Bağcı Erciyas (eds.) - 2019 - Ankara: Elis Yayınları.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Kant’ın Aydınlanma Anlayışı: Tarihi Arka Planı ve Aydınlanmada Eğitimin Rolü.Saniye Vatansever - 2022 - Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (2):838-880.
  Kant defines enlightenment of the individual as emergence of the individual from a self-imposed immaturity. In this definition, individuals who are not enlightened are held responsible for their failures. This is because Kant, in this text, implies that the only thing we need in order to be enlightened as individuals is to be able to use our capacity to think, which is present in every mentally fit individual. One can infer that Kant has an egalitarian understanding of enlightenment, since anyone (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  16
  Oğuz Atay ve James Joyce'un Modernist Eserlerindeki Aydın Olgusuna Karşılaştırmalı Bir Bakış.Yiğit SÜMBÜL - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):851-851.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  A Structure That Is Used With The Function Of Past Tense In The Dialects Of Aydın And Of Its Districts: {-Ip-Durur}.Ali İhsan Yapici - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. To Help or Not to Help? Prosocial Behavior, Its Association With Well-Being, and Predictors of Prosocial Behavior During the Coronavirus Disease Pandemic.Elisa Haller, Jelena Lubenko, Giovambattista Presti, Valeria Squatrito, Marios Constantinou, Christiana Nicolaou, Savvas Papacostas, Gökçen Aydın, Yuen Yu Chong, Wai Tong Chien, Ho Yu Cheng, Francisco J. Ruiz, María B. García-Martín, Diana P. Obando-Posada, Miguel A. Segura-Vargas, Vasilis S. Vasiliou, Louise McHugh, Stefan Höfer, Adriana Baban, David Dias Neto, Ana Nunes da Silva, Jean-Louis Monestès, Javier Alvarez-Galvez, Marisa Paez-Blarrina, Francisco Montesinos, Sonsoles Valdivia-Salas, Dorottya Ori, Bartosz Kleszcz, Raimo Lappalainen, Iva Ivanović, David Gosar, Frederick Dionne, Rhonda M. Merwin, Maria Karekla, Angelos P. Kassianos & Andrew T. Gloster - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  The coronavirus disease pandemic fundamentally disrupted humans’ social life and behavior. Public health measures may have inadvertently impacted how people care for each other. This study investigated prosocial behavior, its association well-being, and predictors of prosocial behavior during the first COVID-19 pandemic lockdown and sought to understand whether region-specific differences exist. Participants from eight regions clustering multiple countries around the world responded to a cross-sectional online-survey investigating the psychological consequences of the first upsurge of lockdowns in spring 2020. Prosocial behavior (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. İslamʹın Zihin Tarihi: Bir Müslüman Aydının İslam Üzerine Düşünceleri.Hilmi Yavuz - 2009 - Timaş.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  16
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Evaluation of Online Education Software Under Neutrosophic Environment.Fatma Kutlu Gündoğdu & Serhat Aydın - 2020 - In Harish Garg (ed.), Decision-making with neutrosophic set: theory and applications in knowledge management. Nova Science Publishers.
 47. Modernite ve Gelenek Bağlamında Ulema-Aydın Paradigmasında Gençlik.Abdullah Akin - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Ömer nasuhi̇ bi̇lmen’i̇n ahi̇ret i̇nancini temellendi̇rmesi̇.Murat Akın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:93-116.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Saminin Tesiri.Mesut Şen - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):81-81.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  18
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000