Results for 'Mustafa M��cahi��t'

1000+ found
Order:
 1.  52
  Lawyers’ Paradox: A Dilemma of Decision.Mustafa M. Dagli - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 53:45-53.
  Justice is an important concept in philosophy since ancient times and a key phenomenon in human life (in societies). First a judge at a court, two sides, their witnesses, Lawyer-A and Lawyer-B are considered in this quasi-essay inquiry. Then pointed out that, which lawyer better develops his/her arguments, his/her side will be advantageous. Reality conceals on the one side, truth (and rightness) stands on the other. However this will be risky in social life; it may be understood by an ordinary (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Metaforik Algıları.Hüseyin Kasım Koca & Mustafa Mücahi̇t - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (1):321-339.
  Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve öğretmenine yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) desende tasarlanan araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler 2021- 2022 eğitim öğretim yılında 4 farklı ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 262 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri katılımcıların kendilerine verilen formda belirtilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni … gibidir- benzer/ çünkü... ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi… gibidir-benzer/ çünkü …” cümlelerini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Natījat al-muhtam bi-tawḍīḥ al-Sullam wa-īḍāḥ al-mubham: Ḥāshiyah mustafādah min shurūḥ wa-ḥawāshī al-Sullam al-munawraq ka-Qaddūrah wa-al-Bannānī wa-al-Mullawī wa-al-Ṣabbān wa-al-Bājūrī ; wa-maʻahā fī ākhirihā Kashf al-lithām ʻan mukhaddarāt al-ifhām fī al.Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī - 2019 - al-Kuwayt: Dār al-Ḍiyāʼ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Ahl'ki Bir Değer Olarak Özür Dileme ve Özür Etiği.Mustafa Mücahi̇t - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (3):1189-1208.
  Bu çalışma, toplumsal ilişkilerde bireylerin birbirlerine karşı işlemiş olduğu kusurların telafi edilmesi ve bozulan ilişkilerin düzeltilmesinde özür dilemenin ahlâki bir değer olarak anlam ve önemine işaret etmektedir. Her insanın hata yapabileceğinin kabul edilmesi, özür dilemenin bir erdem olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlayan en önemli unsurdur. Kişinin hatalı olabileceğini kabul etmesi, kendisini kimseden üstün görmemesi gerektiğini öğretir, bu tür hatalar yapmama konusunda istek ve irade uyandırır. Özür dilemek kişiyi, dürüst olmaya yönlendirdiği gibi başka insanlara değer vermenin, saygılı olmanın gerekliliğini anlatır. Suçlu, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mantık risâleleri: (İnceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Ladikli Mehmed Çelebi, İsmail Ferruh Efendi, Mustafa Râsit bin Ahmet el-İstanbûlî, Ahmet Nazîf bin Mehmet, Müstakimzade Süleyman Sadeddin & Harputlu İshak (eds.) - 2015 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  On The Relationship of Mystical Experience and Personality: A Sample of Erciyes University Theology Faculty Students.Mustafa Ulu - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):37-72.
  The fact that the mystical experience is a repetitive phenomenon in different social, cultural and religious structures in different periods and has a mysterious element in it has caused that mysticism has taken its place among the basic subjects of the field since the first periods of psychology of religion. One of the sections of The Varieties of Religious Experience, which is regarded as the main source of the area, is mysticism. In general, "mystical experience" is considered as a subcategory (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Yüksek Din Öğrenimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Özyeterlik ve Akademik Başarıyla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma.Yunus Emre Sayan & Mustafa Tavukçuoğlu - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (2):833-855.
  Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, bilginin üretildiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı, öğrenimin gerçekleştiği okullardan, bu çağın gereklerine uygun, özgüveni yüksek bir öğrenci profili yetiştirmesi beklenmektedir. Bu konuda öğrenme iklimi önemlidir. İklim alan yazınında örgüt iklimi ve okul iklimi yerine kullanılan yeni bileşenlerden biri olan, öğrenme yetisini ilgilendiren her türlü faktörü içeren öğrenme iklimi; insan unsurları, öğrenmenin gerçekleştiği sanal ve gerçek mekân özellikleri başta olmak üzere pek çok boyutlarıyla ele alınmakta, öğrenme iklimini ölçmeye yönelik geliştirilen araçlarla ölçümler yapılmaktadır. Elde edilen veriler iyileştirme (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Knowledge Based System for Diagnosing Custard Apple Diseases and Treatment.Mustafa M. K. Al-Ghoul, Mohammed H. S. Abueleiwa, Fadi E. S. Harara, Samir Okasha & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 6 (5):41-45.
  There is no doubt that custard apple diseases are among the important reasons that destroy the Custard Apple plant and its agricultural crops. This leads to obvious damage to these plants and they become inedible. Discovering these diseases is a good step to provide the appropriate and correct treatment. Determining the treatment with high accuracy depends on the method used to correctly diagnose the disease, expert systems can greatly help in avoiding damage to these plants. The expert system correctly diagnoses (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. LAZEROWITZ, M. and AMBROSE, A. "Philosophical Theories". [REVIEW]M. P. T. Leahy - 1978 - Mind 87:614.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  M. Cohen, T. Nagel and T. Scanlon , Marx, Justice and History. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1960, pp. 306, £7.20. [REVIEW]S. M. Easton - 1981 - Hegel Bulletin 2 (2):50-52.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Apparent mental causation: Sources of the experience of will.Daniel M. Wegner & T. Wheatley - 1999 - American Psychologist 54:480-492.
 13.  4
  324 Bibliography Aquinas, T.(1920) The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas. 2nd and rev.M. Artigas, T. F. Glick & R. A. Martínez - 2012 - In Stephen Dilley & Nathan J. Palpant (eds.), Human Dignity in Bioethics: From Worldviews to the Public Square. Routledge. pp. 13--3.
 14.  40
  I_– _T. M. Scanlon.T. M. Scanlon - 2000 - Aristotelian Society Supplementary Volume 74 (1):301-317.
 15. Diversity, Inclusion, Equity and the Threat to Academic Freedom.M. López-Corredoira, T. Todd & E. J. Olsson (eds.) - 2022 - Imprint Academic.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Náčrt kritiky kierkegaardovho konceptu lásky V diele M. bubera, tw adorna a ke l0gstrupa.M. Buber, T. W. Adomo & K. E. Logstrup - 2003 - Filozofia 58 (7):484.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sharḥ naẓm muwajjahāt al-tahdhīb.Manṣūr ibn ʻAlī Manūfī - 2019 - Abū Ẓaby, al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah: Majlis Ḥukamāʼ al-Muslimīn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  32
  K o -a M k T a O . O.A. T. Reyes - 1998 - The Classical Review 48 (2):422-423.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Han'guk Yugyo Ŭi Pit Kwa Kŭnŭl.Chang-T'ae Kŭm - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Han'guk yugyo ŭi chŏngsin: segyegwan kwa sidaejŏk kwaje.Chang-T'ae Kŭm - 2014 - Sŏul-si: Sech'ang Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Sustainability Science: Field Methods and Exercises.M. Esteban, T. Akiyama, C. Chen, I. Ikeda & T. Mino (eds.) - 2016 - Cham, Switzerland: Springer.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Loving and Living. By E.M.T.M. T. E. & Loving - 1891
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  67
  A First-Person Analysis Using Third-Person Data as a Generative Method: A Case Study of Surprise in Depression.N. Depraz, M. Gyemant & T. Desmidt - 2017 - Constructivist Foundations 12 (2):190-203.
  Context: The use of first-person micro-phenomenological interviews and their productive interaction with third-person physiological data is a challenging and pressing issue in order to offer an effective and fruitful application of Varela’s neurophenomenological hypothesis. Problem: We aim at offering a generative method of analysis of first-person micro-phenomenological interviews using third-person physiological data. Our challenge is to describe this generative first-person analysis with the third-person physiological framework rather than put Varela’s hypothesis into practice in a generative way (as we did in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 24. BOCHENSKI J. M.- BLAKELEY T.- KUENG G.- LOBKOWICZ N.- DAHM H.- FLEISCHER H.- MUELLER S.- JORDAN Z.- VRTACIC L.- BUCHHOLZ A., "Studies in Soviet Thought". [REVIEW]B. A. B. A. - 1962 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 54:514.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Using the HERA Polarization Measurements–Recommendations for the Summer 2007 Conferences–.A. Airapetian, M. Beckingham, T. Behnke, R. Ciesielski, N. Coppola, W. Deconinck, R. Fabbri, V. Gharybian, B. Sobloher & S. Schmitt - forthcoming - Hermes.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Ignatieff, M. 107.V. Jabri, I. Kant, J. Keane, M. Keck, C. Korsgaard, C. Lopez-Guerra, M. Loughlin & T. McCarthy - 2012 - In Eva Erman & Ludvig Beckman (eds.), Territories of Citizenship. Palgrave-Macmillan. pp. 170.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sorites.M. Sainsbury & T. Williamson - 1995 - In B. Hale & C. Wright (eds.), Blackwell Companion to the Philosophy of Language. Blackwell.
 28.  57
  A Catalogue of the Sculptures of the Museo Capitolino A Catalogue of the Sculptures of the Museo Capitolino. By Members of the British School at Rome. Edited by H. Stuart Jones, M.A. I Vol. and Pxsortfolio of Plates. Text 8vo., Plates 4to. Pp. v + 418, 93 Plates. Oxford: Clarendon Press, November 21, 1912. £3 3s. [REVIEW]M. W. T. E. - 1914 - The Classical Review 28 (01):24-25.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  M. J. T. Lewis. Surveying Instruments of Greece and Rome. xx + 389 pp., illus., figs., tables, apps., bibl., index. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2001. $80. [REVIEW]George W. Houston - 2002 - Isis 93 (2):298-299.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Knowledge and ability in "theory of mind": A one-eyed overview of a debate.Alan M. Leslie & T. P. German - 1995 - In Martin Davies & Tony Stone (eds.), Mental Simulation. Blackwell. pp. 123--151.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31. Risālatān fī ʻilm al-manṭiq: Maqālah fī dhikr al-ḥudūd ; Risālah fī ʻilm al-manṭiq.Ilhām Muṣṭafá Muḥammad, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAbd al-Munʻim Madkūr, Muṣṭafá Labīb, Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥusayn & Qāsim ibn Ṣalāḥ al-Dīn Khānī (eds.) - 2018 - [al-Qāhirah]: Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah bi-al-Qāhirah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Introduction to the biopsychosocial approach.R. M. Frankel, T. E. Quill & S. H. McDaniel - 2003 - In Richard M. Frankel, Timothy E. Quill & Susan H. McDaniel (eds.), The Biopsychosocial Approach: Past, Present, and Future. University of Rochester Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 33. A review of awareness interventions in brain injury rehabilitation. [REVIEW]J. M. Fleming & T. Ownsworth - 2006 - Neuropsychological Rehabilitation 16 (4):474-500.
 34. Sŏngho wa Sŏngho hakp'a =.Chang-T'ae Kŭm - 2014 - Sŏul: Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Evgeniĭ Nikolaevich Trubet︠s︡koĭ.S. M. Polovinkin & T. G. Shchedrina (eds.) - 2014 - Moskva: ROSSPĖN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Philosophy, East and West: Essays in Honour of Dr. T. M. P. Mahadevan.T. M. P. Mahadevan & Hywel David Lewis (eds.) - 1976 - Blackie & Son (India).
  Bhattacharyya, K. The Advaita concept of subjectivity.--Deutsch, E. Reflections on some aspects of the theory of rasa.--Nakamura, H. The dawn of modern thought in the East.--Organ, T. Causality, Indian and Greek.--Chatterjee, M. On types of classification.--Lacombe, O. Transcendental imagination.--Bahm, A. J. Standards for comparative philosophy.--Herring, H. Appearance, its significance and meaning in the history of philosophy.--Chang Chung-yuan. Pre-rational harmony in Heidegger's essential thinking and Chʼan thought.--Staal, J. F. Making sense of the Buddhist tetralemma.--Enomiya-Lassalle, H. M. The mysticism of Carl Albrecht (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Klassiker Auslegen: John Stuart Mill: Über die Freiheit.M. Schefczyk & T. Schramme - 2015 - Akademie Verlag.
 38. Disgust.M. Power & T. Dalgleish - forthcoming - Cognition and Emotion. From Order to Disorder.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Modes, Media, and Formats of Scientific Representation.M. Vorms & T. Knuuttila - forthcoming - Erkenntnis: An International Journal of Analytic Philosophy.
 40. The fractionation of miracles.M. Piattelli-Palmarini & T. G. Bever - forthcoming - Behavioral and Brain Sciences.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  10
  Developmental aspects of cortical excitability and inhibition in depressed and healthy youth: an exploratory study.Paul E. Croarkin, Paul A. Nakonezny, Charles P. Lewis, Michael J. Zaccariello, John E. Huxsahl, Mustafa M. Husain, Betsy D. Kennard, Graham J. Emslie & Zafiris J. Daskalakis - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 42. L'influence des idées de la Révolution française en Slovaquie.M. Oravcova, T. Munz & E. Varossova - 1989 - Filozofia 44 (4):497-518.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Response number and targeted percentile schedules-manipulating target run length.G. Galbicka, M. Kautz & T. Jagers - 1992 - Bulletin of the Psychonomic Society 30 (6):476-476.
 44. Mission impossible: giving flesh to the phantom public.M. Jaffrennou & T. Coduys - 2005 - In Bruno Latour & Peter Weibel (eds.), Making Things Public. MIT Press. pp. 218--223.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. MIT OpenCourseWare.M. I. T. OpenCourseWare - forthcoming - Minds and Machines.
 46. Time: A tripartite sociotemporal model.J. M. Halpern & T. L. Christie - 1996 - In J. T. Fraser & M. Soulsby (eds.), Dimensions of Time and Life: The Study of Time. , Volume 8. pp. 8--187.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Analogical transfer through comprehension and priming.C. M. Wharton & T. E. Lange - 1994 - In Ashwin Ram & Kurt Eiselt (eds.), Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum. pp. 934--939.
 48. Protein polymorphism as a phase of molecular evolution.M. Kimura & T. Ohta - 2014 - In Francisco José Ayala & John C. Avise (eds.), Essential readings in evolutionary biology. The Johns Hopkins University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Buddhist Psychology: Practice, Research & Theory.M. G. T. Kwee, K. J. Gergen & F. Koshikawa (eds.) - forthcoming - Taos Institute Publishing, Taos, New Mexico.
 50. The temporal binding problem: What it is and how it might be solved.D. M. Eagleman & T. J. Sejnowski - 2000 - Consciousness and Cognition 9 (2):S37 - S37.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000