13 found
Order:
See also
Mustafa Yavuz
Istanbul Medeniyet University
 1. Botánica en al-Ándalus: Un Estudio Comparativo de Trabajos Ilustrados de Botánica en el Magreb y Máshreq.Mustafa Yavuz - 2017 - Awraq 1 (17):169-186.
  In this study, after a short introductory information on the etymology, origin, and transition of botanical knowledge in Medieval Islamic Civilisation, we made a comparison of illustrated botanical works in Maghreb and Masriq through two illustrated books. We studied on randomly selected illustrations from Kitab al- Hashaish at-Tibb li-Diskuridus al-Aynzarbi translated by Istefan ibn Basil & Hunayn ibn Ishaq from Dioscorides’ Materia Medica, and Kitab al-Adwiyat al-Mufradat of Abu Ja’far Ahmad al-Ghafiqi, the Andalusian physician, pharmacist, and herbalist. We made comparisons (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi. Çev. Nazan Arıbaş. İstanbul: Varlık Yayınları, 2008. 424 sayfa. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2016 - Divan 1 (40):116-122.
 3. Active monitoring of airborne elements in Isparta Province (Turkey) with the epiphytic lichen Physcia aipolia (Erh. ex Humb.) Fürnr.Mustafa Yavuz & Gülşah Çobanoğlu - 2019 - Journal of Elementology 3 (24):1115-1128.
  Air pollutants pose a threat to biodiversity throughout the world. This study was conducted to evaluate atmospheric element accumulation in Isparta city, including Gölcük Nature Park, located in the Western Mediterranean Region of Turkey. It is aimed to determine the air quality and potential pollutant sources in the region through lichen biomonitoring. Specimens of the epiphytic foliose lichen Physcia aipolia (Erh. ex Humb.) Fürnr. were sampled from 14 sites in the study area and analyzed by ICP-MS with reference material in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Botany as a New Field of Knowledge in the Thirteenth Century: On the Genesis of the Specialized Sciences.Mustafa Yavuz & Pilar Herraíz Oliva - 2020 - Teorie Vědy / Theory of Science 42 (1):51-75.
  The reception of the translations of Aristotelian and pseudo-Aristotelian works at the University of Paris in the thirteenth century promoted a new understanding of the sciences as specialized fields of knowledge. The huge amount of translations required a new organization of knowledge, which included novel subjects and categories. Among these there is a very special case, namely the pseudo-Aristotelian De plantis, translated from Arabic into Latin and then back into Greek to be re-translated into Latin again. De plantis was included (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dag Nikolaus Hasse and Amos Bertolacci (eds.), The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Physics and Cosmology, Scientia Graeco-Arabica, Band 23, Boston/Berlin, Walter de Gruyter, 2018, 549 pp. ISBN 9781614517740. Cloth: €119.95. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2020 - Revista Española de Filosofía Medieval 27 (2):192-197.
  In recent decades, interest in the history and philosophy of the natural sciences has increased significantly. This interest has made scholars aware of the existing knowledge gap in these areas and has brought a kind of 'pressure' for more articles and books on the subject. Indeed, it also motivates academics to start new projects related to these disciplines. Volumes like this are much needed for scholars in the field, given the high amount of information they contain. This rich volume aims (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lichens Mentioned by Pedanios Dioscorides.Mustafa Yavuz - 2012 - Studies on Ethno-Medicine 6 (2):103-109.
  Lichens are included in the classification system of fungi and have been used in medicine, pharmacy and industry from antiquity to present day in the treatment of various diseases. In this study, Peri Hyles Iatrikes of Dioscorides has been investigated and evaluated from lichenological point of view. It is found that, Dioscorides mentions about medical properties and uses of probable Parmelia species such as P. saxatilis (L.) Ach or P. sulcata Taylor.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Theorizing Life.Mustafa Yavuz - manuscript
  Referring to the historical definition of biology which is considered as the scientific study of life,.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Canlılık ve Canlılıkbilimi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme.Mustafa Yavuz - 2019 - Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 1 (40):183-197.
  In this study, it is tried to put forth some explanations on the definition of vitality referring to the historical definition of biology that can be considered as thestudy of life. In accordance with the explanations, the necessity of revision and distinction of some terms in the contemporary biology is also mentioned. The first among which is the updating of the term known as homeostasis into homeokinesis. For this reason, a number of propositions are emphasized in order to clarify the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi.Mustafa Yavuz, Bülent Dilmaç & Deniz Derinbay - 2015 - Değerler Eğitimi Dergisi 13 (S1):561-583.
  Ahlak ve müzik, tarih boyunca, insanlığın ortak bilinci tarafından bir araya getirilen insan faaliyetinin iki farklı alanıdır. Müzik aracığıyla insanın ruhsal durumunu etkilemeye yönelik sihirsel ve dinsel ritüeller buna örnektir. Ancak sadece Antik Yunanistan'da bu iki kavram birleştirilmiş, bir teoriye dönüşmüş ve bu teori felsefi bir doktrin olarak değerlendirilmiştir. Bu teorinin adı Ethos'tur. Bu kelime Yunanca Hqo? kelimesinden üretilmiş ve Etik kavramına hayat vermiştir.Antik Yunan filozofları Ethos teorisi çerçevesinde, armoni, ritim, mod, çalgı gibi müzik kategorilerini detaylı bir şekilde incelemişlerdir. Bu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  96
  Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. J. Eugene Clay. Editor. Beasts, Humans, and Transhumans in the Middle Ages and the Renaissance. Arizona Studies in the Middle Ages and the Renaissance 45. Turnhout: Brepols, 2020. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2022 - Revista Española de Filosofía Medieval 28 (2):163-169.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Okul Müdürlerinin Yönetimle İlgili Görüş ve Uygulamalarının Yönetim Kuramları Bakımından Değerlendirilmesi.Mustafa Yavuz - 2009 - Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18):121-155.
  Alan yazında yer alan örgüt ve yönetim kuramları yöneticilerinin uygulamaları, görüşleri ve araştırmalar tarafından şekillendirilmiş, ortaya çıkan bu görüş ve uygulamalar da yeni yöneticilerin uygulama ve davranışlarında yol gösterici bir rol üstlenmişlerdir. Okul müdürlerinin yönetim uygulama ve görüşlerinin yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, okul müdürlerinin yönetim uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.Bu çalışmada veriler, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden birisi olan görüşme yöntemi içerisinde yer alan "yarı yapılandırılmış görüşme tekniği" ile toplanmış ve içerik (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Perceptions of Organizational Justice Which Teachers Employed in Private Teaching Center.Mustafa Yavuz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1147-1160.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark