Order:
See also
 1.  7
  Проблема насильства у християнській онтолого-аксіологічній парадигмі добра і зла.Mykola Nesprava - 2020 - Multiversum. Philosophical Almanac 1 (1):152-175.
  У статті розкриті екзистенціальні причини насильства та визначені його сутнісні характеристики з позицій християнської онтолого-аксіологічної парадигми. Проаналізовані основні біблійні постулати щодо природи та сутності добра і зла. Представлено тлумачення добра як свободи, обмеженої лише Божими заповідями. Показано, що онтологічною передумовою виникнення проблеми добра і зла є діалектичне співвідношення двох чинників: Божого закону і людської свободи. Окреслені ключові позиції взаємозв’язку між злом, гріхом та насильством. Визначено, що гріх – це зловживання свободою, яке виражається у порушенні людиною Божих заповідей, тобто це свідомий (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Theoretical Foundations of Radical Salafism.Mykola Nesprava - 2017 - Ukrainian Religious Studies 83:148-157.
  In M.Nesprava’s article "Theoretical Foundations of Radical Salafism", the presence of a conceptual core in the radical Salafism doctrine is shown and the main formation stages of this core are analyzed. Also, the role of the ideas by such authors as Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn ʿAbd alWahhab, Syed Abul A'la Maududi and Sayyid Qutb in the formation of the conceptual core is argued. The characteristic aspects of the interpretation by radical Salafists of such concepts as tawhid, takfir and jihad (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark