14 found
Order:
Disambiguations
Natasza Szutta [17]Natasza Anna Szutta [1]
 1.  32
  The Virtues of Will-Power – from a Philosophical & Psychological Perspective.Natasza Szutta - 2020 - Ethical Theory and Moral Practice 23 (2):325-339.
  Virtue ethics is currently one of the most widely known ethical theories. According to it, to act morally well, one needs to perfect one’s moral character by acquiring virtues. Among various virtues, we can distinguish the group of so-called virtues of will power to which, among others, belong self-control, decisiveness, patience, etc. As they are necessary for the effectiveness of human actions, they are also called executive virtues. It is doubtful, however, if they deserve the proper name of virtues because (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  15
  The concepts of virtue after the „character – situation” debate.Natasza Anna Szutta - 2021 - Scientia et Fides 9 (2):55-74.
  The article focuses on a currently hot debate in contemporary ethics that takes place between so-called situationists and the advocates of virtue ethics. The fundamental assumption made by virtue ethics is that developing and perfecting one’s moral character or moral virtues warrants one’s morally good action. Situationists claim that this assumption contradicts the results of the latest empirical studies. From this observation, they conclude that virtue ethics is based on an empirically inadequate moral psychology.In the first part of the article, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. W poszukiwaniu moralnego charakteru.Artur Szutta & Natasza Szutta (eds.) - 2015 - Academicon Publishing House.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Normatywność pojęcia przyjaźni i jego miejsce we współczesnych teoriach etycznych.Natasza Szutta - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):125-151.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Moral Education from the Perspective of Virtue Ethics.Natasza Szutta - 2015 - Diametros 46:111-133.
  Compared to other approaches, it is virtue ethics that puts greatest emphasis on moral education. This results from its focus on moral agent and his or her moral condition as the main object of ethical enquiry. The aim of this paper is to outline the moral education within the framework of virtue ethics. I intend to explain how such education embraces the cognitive, affective, and behavioral elements. In the first part of the article, I present the concept of ethical virtue (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dwie strategie dyskusji z sytuacjonistyczną krytyką współczesnej etyki cnót.Natasza Szutta - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):101-121.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót. Odpowiedź na zarzuty Gilberta Harmana.Natasza Szutta - 2012 - Diametros 31:88-112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  9
  Czy możliwe jest ufundowanie teorii etycznej na emocji podziwu?Natasza Szutta - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):9-33.
  Przedmiotem artykułu jest egzemplarystyczna teoria etyczna Lindy Zagzebski (2017). To nowa i ciekawa propozycja ufundowania teorii etycznej na emocji podziwu moralnego. W pierw­szej części prezentuję główne założenia egzemplaryzmu — wyjaśniam, kim są osobowe wzory moralne, jaką rolę w teorii Zagzebski odgrywa admiracja oraz na czym polega swoistość egzemp­laryzmu Lindy Zagzebski. W drugiej, krytycznej części wskazuję walory egzem­pla­rystycznej teo­rii etycznej. Powołuję się na liczne dane empiryczne potwierdzające wagę modelowania w moral­nej edukacji oraz funkcję pozytywnych emocji w doskonaleniu moralnym. Podkreślam ważny, praktyczny (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Etyka cnót w obronie liberalizmu (D. Rasmussen, D. Den Uyl, Liberalism Defended. The Challenge of Post-Modernity).Natasza Szutta - 1998 - Etyka 31:219-227.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Konferencja "Etyka cnót: możliwości i ograniczenia".Natasza Szutta & Artur Szutta - 2009 - Etyka 42:185-187.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Michaela Slote'a koncepcja czystej etyki cnót.Natasza Szutta - 1999 - Etyka 32:61-73.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Status współczesnej etyki cnót.Natasza Szutta - 2004 - Diametros 1:70-84.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Utylitaryzm wobec krytyki etyków cnót.Natasza Szutta - 2007 - Diametros 11:40-60.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  36
  W kierunku przezwyciężenia schizofreniczności nowożytnych teorii etycznych. Etyka cnót versus aretologia.Natasza Szutta - 2009 - Roczniki Filozoficzne 57 (2):95-114.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark