Results for 'Nesim Aslantatar'

8 found
Order:
 1.  3
  Paul Draper, Agnosti̇si̇zm Ve Kötülük Problemi̇.Nesim Aslantatar - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Kötülük probleminin, genellikle, ateizmin bir delili olduğu kabul edilir. Ancak bu varsayımın zorunlu olmadığının kanıtı olarak bazı düşünürler örnek gösterilebilir. Örneğin, literatüre kazandırdığı eserlerine baktığımızda kötülük problemininin kendisi için büyük bir problem olduğunu söyleyebileceğimiz günümüz din felsefesinin önde gelen düşünürlerinden Paul Draper, kendini agnostik olarak tanımlar. Draper, kötülüğün doğrudan agnostisizmi desteklediğini savunmaz, daha ziyade, ateizmi tek başına kanıtlayacak gücü olmadığını savunur. Açıktır ki, kötülük probleminin Draper için yeterince kanıtlama gücü olsaydı, kendisinin agnostik değil ateist olması beklenirdi. Kötülük probleminin, genel olarak, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Osmanlı ve İran'da işrâk felsefesi.Nesim Doru, Ömer Bozkurt, Kamuran Gökdağ & M. Fatih Kılıç (eds.) - 2018 - Avcılar, İstanbul: Divan Kitap.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ferhenga têgehên felsefî.Nesim Doru - 2019 - Yenişehir, Diyarbakır: Lîs Basın-Yayın.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. İşr'k Felsefesine Çağdaş Yaklaşımlar Ve Günümüz İran'ında İşr'kîlik.Mehmet Nesim Doru - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):929-950.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Impact of Education on Student Nurses' Advocacy and Ethical Sensitivity.Demirören Nesime & Akın Belgin - 2022 - Nursing Ethics 29 (4):899-914.
  The nursing literature emphasizes that there are still inadequacies, differences, and inconsistencies in the definition of nurses' advocacy role, and that nursing education plays an important role in educating nurses for patient advocacy. The aim of the present study is to determine the effects of advocacy education onsocial justice advocacy and ethical sensitivity. Pre-test, post-test, parallel group, randomized controlled study. The study was carried out on 80 undergraduate nursing students in Turkey. Students was divided into experimental and control groups. Experimental (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  A Source For The Turkish Story Between 1911 and 1912: War.Nesime Ceyhan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1807-1822.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  "Tarih-I Osmaninin Bir Devre-I Mühimmesi Kosova Zaferi Ankara Hezimeti" Tek Bir Zafer Ve Tek Bir Yen.Nesime Ceyhan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):319-319.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Religion In Second Constitutional Monarchy And The Critıcise Of Religious Associatıon.Nesime Ceyhan - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:137-149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark