Results for 'Nils C. K��bis'

1000+ found
Order:
 1.  41
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra. Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-3. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. A Bi-Dimensional Taxonomy of Social Responsivity in Middle Childhood: Prosociality and Reactive Aggression Predict Externalizing Behavior Over Time.Simone Dobbelaar, Anna C. K. van Duijvenvoorde, Michelle Achterberg, Mara van der Meulen & Eveline A. Crone - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  Developing social skills is essential to succeed in social relations. Two important social constructs in middle childhood, prosocial behavior and reactive aggression, are often regarded as separate behaviors with opposing developmental outcomes. However, there is increasing evidence for the co-occurrence of prosociality and aggression, as both might indicate responsivity to the social environment. Here, we tested whether a bi-dimensional taxonomy of prosociality and reactive aggression could predict internalizing and externalizing problems over time. We re-analyzed data of two well-validated experimental tasks (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Subjective Memory Complaints Among Patients on Sick Leave Are Associated with Symptoms of Fatigue and Anxiety.Julie K. Aasvik, Astrid Woodhouse, Henrik B. Jacobsen, Petter C. Borchgrevink, Tore C. Stiles & Nils I. Landrø - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  7
  Metacognitions Are Associated with Subjective Memory Problems in Individuals on Sick Leave Due to Chronic Fatigue.Henrik B. Jacobsen, Julie K. Aasvik, Petter C. Borchgrevink, Nils I. Landrø & Tore C. Stiles - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. A Randomized Controlled Trial of a Positive Family Holistic Health Intervention for Probationers in Hong Kong: A Mixed-Method Study.Agnes Y.-K. Lai, Shirley M.-M. Sit, Carol Thomas, George O.-C. Cheung, Alice Wan, Sophia S.-C. Chan & Tai-Hing Lam - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Introduction: Probationers, offenders with less serious and non-violent offences, and under statutory supervision, have low levels of self-esteem and physical health, and high level of family conflict, and poorer quality of family relationships. This study examined the effectiveness of the existing probation service and the additional use of a positive family holistic health intervention to enhance physical, psychological, and family well-being in probationers and relationships with probation officers.Methods: Probationers under the care of the Hong Kong Social Welfare Department were randomized (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  34
  The Interactive Effects of Behavioral Integrity and Procedural Justice on Employee Job Tension.Martha C. Andrews, K. Michele Kacmar & Charles Kacmar - 2015 - Journal of Business Ethics 126 (3):1-9.
  Using data collected from 280 full-time employees from a variety of organizations, this study examined the effects of employee perceptions of the behavioral integrity (BI) of their supervisors on job tension. The moderating effect of procedural justice (PJ) on this relationship also was examined. Substitutes for leadership theory (Kerr and Jermier, 1978) and psychological contract theory (Rousseau, Empl Responsib Rights J 2:121–139, 1989) were used as the theoretical foundations for the hypothesized relationships. Results indicated a negative relationship between BI and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  1
  Kur’an işiğinda i̇nsan varoluşunun egzi̇stansi̇yal uzantilari üzeri̇ne teoloji̇k kisa bi̇r sorgu.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:16-28.
  Bu makalede egszistansiyalizme yönelik öne çıkan kimi düşünceler eşliğinde insan varoluşu ve uzantıları üzerinde durulmaktadır. Bu yapılırken de konuyu açıklayıcı özde Kur’an-ı Kerime özel atıflar yapılmaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  İslam Hukukunda Zannî Bi̇lgi̇ni̇n Deli̇l Değeri̇ Bağlaminda İcti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Türk Makam Müzi̇ği̇ Ekseni̇nde Hati̇p Zâki̇rî Hasan Efendi̇’Ni̇n İki̇ İlâhîsi̇ Üzeri̇ne Makamsal Ve Bi̇çi̇msel Bi̇r İnceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Einzelinteressen Und Kollektives Handeln in Modernen Demokratien: Festschrift für Ulrich Widmaier.Nils C. Bandelow & Wilhelm Bleek (eds.) - 2007 - Vs, Verlag für Sozialwissenschaften.
  Das Spannungsverhältnis zwischen Einzelinteressen und kollektivem Handeln ist ein klassisches Phänomen der Politik. Die Beiträge des Bandes behandeln dieses Thema aus verschiedenen theoretischen und methodischen Perspektiven.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. TURBAYNE, C. M. - "The Myth of Metaphor". [REVIEW]C. K. Grant - 1965 - Mind 74:140.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. OGDEN, C. K., RICHARDS, I. A., and WOOD, J. -The Foundations of Aesthetics. [REVIEW]C. W. Valentine - 1923 - Mind 32:120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Avrupa ve türk aydinlanmasi üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Nurten Kiriş Yilmaz - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:59-70.
  Aydınlanma üzerine konuşmaya niyet eden birinin ilk kabulü, onun Avrupa‘da çıkmış olan bir ―durum‖ olduğu üzerine olacaktır. ―Durum‖ dedik çünkü Aydınlanma, hem ideolojik, hem siyasal, hem toplumsal, hem kültüreldir ve bu nedenle toplum içinde yaşayan bütün pratikleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Yani Aydınlanma, yalnızca bunlardan biri değildir; o, hem düşünsel hem de eylemsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu eylemsel süreç bir şekilde Avrupa‘da başarıya ulaşmıştır. Ancak Türk Aydınlanması Avrupa odaklı hareket ettiği halde, kısmen başarılı olsa da genel olarak Osmanlı Devleti‘nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Malezya Ve Türkiye’de Devlet Üniversitelerinde Yüksek Din Öğretimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.Abdurrahman Hendek, Asyraf İsyraqi Jami̇l, Mahmut Zengi̇n & Mohamad Khairi Bi̇n Othman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Yüksek din öğretimi kurumları diğer alanlar gibi günümüzde üniversite bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkeler tarihsel, kültürel ve devlet yapıları doğrultusunda kendi kurumlarını kurup geliştirmekle birlikte, dünyadaki benzer diğer kurumların tecrübe ve birikimlerinin öğrenilmesi üniversitelerin gelişimi için önem arzetmektedir. Karşılaştırmalı çalışmaların bu konuda dikkate değer katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Malezya ve Türkiye'deki yüksek din öğretimi tarih, mevcut durum, hedefler, program yapısı, öğrenci kabulü ve mezun istihdam edilebilirliği gibi 6 farklı tema üzerinden karşılaştırılması hedeflenmektedir. Malezya ve Türkiye, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte, devlet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. MARITAIN, J. -Philosophy of Nature. Tr. Imelda C. Byrne. [REVIEW]C. K. Grant - 1952 - Mind 61:432.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Bridging the Sociobiological Gap.Nils C. Stenseth - 1987 - Behavioral and Brain Sciences 10 (1):88-89.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  “Mr. Database”: Jim Gray and the History of Database Technologies.Nils C. Hanwahr - 2017 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 25 (4):519-542.
  Although the widespread use of the term “Big Data” is comparatively recent, it invokes a phenomenon in the developments of database technology with distinct historical contexts. The database engineer Jim Gray, known as “Mr. Database” in Silicon Valley before his disappearance at sea in 2007, was involved in many of the crucial developments since the 1970s that constitute the foundation of exceedingly large and distributed databases. Jim Gray was involved in the development of relational database systems based on the concepts (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  “Mr. Database”„Mr. Database“.Nils C. Hanwahr - 2017 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 25 (4):519-542.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  35
  The Eleven Pictures of Time: The Physics, Philosophy, and Politics of Time Beliefs.C. K. Raju - 2003 - Sage Publications.
  Visit the author's Web site at www.11PicsOfTime.com Time is a mystery that has perplexed humankind since time immemorial. Resolving this mystery is of significance not only to philosophers and physicists but is also a very practical concern. Our perception of time shapes our values and way of life; it also mediates the interaction between science and religion both of which rest fundamentally on assumptions about the nature of time. C K Raju begins with a critical exposition of various time-beliefs, ranging (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  31
  The Social Dynamics of George H. Mead. By Maurice Natanson. (Public Affairs Press, Washington, D.C., U.S.A. 1956. Pp. Vii + 102. Price $2.50.). [REVIEW]C. K. Grant - 1958 - Philosophy 33 (124):72-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. WHEELER, C. K. -Critique of Pure Kant, Etc. [REVIEW]W. L. M. W. L. M. - 1912 - Mind 21:591.
 25. OGDEN, C.K. And RICHARDS, I.A. The Meaning of Meaning. [REVIEW]Victor S. Yarros - 1938 - Journal of Social Philosophy and Jurisprudence 4:358.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Clinical Man (Homo Clinicus): A Satire.C. K. Meador - 2011 - The Pharos of Alpha Omega Alpha-Honor Medical Society. Alpha Omega Alpha 74 (4):6.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Gentzen-type systems for C,. K and several extensions of C and K.H. C. M. De Swart - 1980 - Logique Et Analyse 23 (90):263.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Gentzen-Type Systems for C, K and Several Extensions of C and K; Constructive Completeness Proofs and Effective Decision Procedure for These Systems.H. C. M. de Swart - 1980 - Logique Et Analyse 90 (91):263-284.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. From First Adam to Last: A Study in Pauline Theology.C. K. Barrett - 1962
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Freedom and Obligations: A Study of the Epistle to the Galatians.C. K. Barrett - 1985
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jesus and the Gospel Tradition.C. K. Barrett - 1968
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. The Gospel of John and Judaism.C. K. Barrett & D. M. Smith - 1975
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Gospel According to St. John.C. K. Barrett - 1955
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34. The First Epistle to the Corinthians.C. K. Barrett - 1968
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. The Epistle to the Romans.C. K. Barrett - 1958
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The Pastoral Epistles in the New English Bible.C. K. Barrett - 1963
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. The New Testament Background: Selected Documents.C. K. Barrett - 1956
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Signs of an Apostle.C. K. Barrett - unknown
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. The Second Epistle to the Corinthians.C. K. Barrett - 1973
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40.  35
  Practical Ethics. [REVIEW]K. C. - 1981 - Review of Metaphysics 34 (4):808-810.
  Practical Ethics is about the application of ethics to practical issues which are both of contemporary interest and about which any active individual in our world’s decision making process needs to reflect. More specifically, it is an attempt to show how a broadly utilitarian ethical theory treats such problems as equality, animal rights, abortion, euthanasia, obligations of the wealthy to the impoverished, and justification of means to ends. The suggestion is that answers to these problems will be the products of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Family Planning Knowledge, Attitude and Practice in the Rural Areas of Sarawak.C. K. Lam - 1979 - Journal of Biosocial Science 11 (3):315-323.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Guillaume d'Ockham et la" Prima redactio" de son Commentaire sur les Sentences,'.C. K. Brampton - 1961 - Revue D’Histoire Ecclésiastique 56:470-6.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Can Entrepreneurs Find a Home in Big Business.C. K. Prahalad & V. Pucik - 1989 - Business and Society Review 68:9-12.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mathematics And Culture.C. K. Raju - 1999 - Philosophy of Mathematics Education Journal 11.
 45.  6
  Euclid” Must Fall: The “Pythagorean” “Theorem” and the Rant of Racist and Civilizational Superiority - Part 1.C. K. Raju - 2021 - Arụmarụka 1 (1):127-156.
  To eliminate racist prejudices, it is necessary to identify the root cause of racism. American slavery preceded racism, and it was closely associated with genocide. Accordingly, we seek the unique cause of the unique event of genocide + slavery. This was initially justified by religious prejudice, rather than colour prejudice. This religious justification was weakened when many Blacks converted to Christianity, after the trans-Atlantic slave trade. The curse of Kam, using quick visual cues to characterize Blacks as inferior Christians, was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  The “Pythagorean” “Theorem” and the Rant of Racist and Civilizational Superiority – Part 2.C. K. Raju - 2021 - Arụmarụka 1 (2):76-105.
  Previously we saw that racist prejudice is supported by false history. The false history of the Greek origins of mathematics is reinforced by a bad philosophy of mathematics. There is no evidence for the existence of Euclid. The “Euclid” book does not contain a single axiomatic proof, as was exposed over a century ago. Such was never the intention of the actual author. The book was brazenly reinterpreted, since axiomatic proof was a church political requirement, and used in church rational (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. OGDEN, C. K. -Bentham's Theory of Fictions. [REVIEW]J. Wisdom - 1934 - Mind 43:252.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Symposium: Good At.C. K. Grant & A. R. White - 1958 - Aristotelian Society Supplementary Volume 32:173-206.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ward Smith, J. -Theme for Reason. [REVIEW]C. K. Grant - 1959 - Mind 68:559.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Vander Veer, G. L. "Philosophical Skepticism and Ordinary-Language Analysis". [REVIEW]C. K. Grant - 1980 - Mind 89:312.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000