Results for 'Odpoveď Škrtiča'

16 found
Order:
 1.  12
  Ešte raz o východiskách jednej diskusie. Odpoveď škrtiča.Odpoveď Škrtiča - 1998 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 5 (2):165-186.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  27
  O Kultuře, Kulturní Antropologii, Antropolozích a Společenských Vědách. Odpověď Nikolovi Balašovi.Martin Paleček - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):151-175.
  Diskusní článek věnovaný textu Nikola Balaš, „Kdo je tu v pasti?“ Teorie vědy / Theory of Science 41, č. 1 : 133–49.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Formálna epistemológia a spoločenské vedy: odpoveď Markéte Patákovej.Ladislav Kvasz - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):327-360.
  Cieľom článku je upozorniť na niektoré možnosti použitia metód formálnej epistemológie v oblasti sociálnych vied. Ide predovšetkým o teóriu objektácií a teóriu re-prezentácií a s nimi spojené metódy rekonštrukcie potencialít a formálnych aspektov jazyka. V článku sa ďalej snažíme zodpovedať niektoré kritické námietky Markéty Patákovej, ktoré sformulovala na adresu formálnej epistemológie vo svojom texte Predikce v Kvaszově formální epistemologii ve světle historické metody Michela Foucaulta.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Odpověď na Sousedíkovu kritiku Fregeho výroku o existenci.Antonín Dolák - 2009 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (2):242-246.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  15
  Odpověď prof. Sousedíkovi.Pavel Materna - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1):69-71.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  17
  Interpretace, rozumění, gramatika: odpověď Dezideru Kamhalovi.Petr Koťátko - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (1):41-50.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  15
  Privátnost, individualita, pravidla: odpověď Petru Glombíčkovi.Petr Koťátko - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (2):211-234.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  34
  Sémantika vlastních jmen Odpověď L. Koreňovi.Lukáš Novák - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):241-249.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  (2) Odpověď prof. Sousedíkovi.Lukáš Novák - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (1):122-125.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Odpověď mým kritikům.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1):62-68.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Posledná konfrontácia: Odpoveď M. marcellimu.Tatiana Sedová - 1996 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 3 (1):62-70.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Descartes na téma cogitare: Odpověď profesoru Sobotkovi.James Hill - 2007 - Reflexe: Filosoficky Casopis 33:91-96.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Komentář jako odpověď.Pavel Materna - 2000 - Filosoficky Casopis 48:511.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Odpověď Alessandru Ferrarovi.Frank Michelman - 2001 - Filosoficky Casopis 49:129-136.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Odpoveď J. Peregrinovi.Martin Schmidt - 2001 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 8 (3):441-442.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  51
  Lesk a Bída Platonistické Koncepce Sémantiky.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Podíváme-li se na rané Platónovy dialogy, vidíme, že o co v nich jde především, je předvedení toho, že pojmy mají relativně jasné hranice, že zdánlivému chaosu užívání slov vládne jistý pevný řád, který si člověk dokáže i explicitně uvědomit, je-li k tomu vhodným způsobem veden. Snaha o zdůraznění a znázornění tohoto na první pohled neviditelného 'řádu v chaosu' pak podle mého názoru postupně vedla i ke konstituci Platónovy mytologie říše idejí, které, ač neviděny, hrají z hlediska viditelného světa klíčovou roli. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations