Results for 'Og��n Urek'

1000+ found
Order:
 1.  7
  Schelling 'İn Kant Eleşti̇ri̇si̇'.Ogün Ürek - 2008 - Ethos(misc.) 1:4.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Anmeldelse af CH Koch: En flue på Hegels udødelige næse eller Om Adolph Peter Adler og Søren Kierkegaards forhold til ham.Arne Grøn - 1991 - Kierkegaardiana 15:157-159.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Nærhed Ved Domstolene: Et Spørgsmål Om Retfærdighed Og Legitimitet.Søren Stig Andersen - 2012 - Jurist- Og Økonomforbundets Forlag.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Næss Arne. Inføring I Logikk Og Metodelære . Filosofiske Problemer No. 14. Second Edition, Mimeographed. Studentforlaget, Oslo 1951, IV + 181 Pp. [REVIEW]Karl Egil Aubert - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (4):288-288.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Øst Og Vest, Afhandlinger Tilegnede Prof. Dr. Phil. Arthur ChristensenOst Og Vest, Afhandlinger Tilegnede Prof. Dr. Phil. Arthur Christensen. [REVIEW]Richard N. Frye - 1947 - Journal of the American Oriental Society 67 (4):330.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Frihed Og Eksistens Studier I Søen Kierkegaards Tækning.Gregor Malantschuk, Niels Jøgen Cappeløn & Paul Müller - 1980
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğ.Serkan Aslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):43-59.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Protestens taktikker, traditioner og teorier.Louise Fabian, Anne Engelst Nørgaard & Bjarke Skærlund Risager - 2015 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 71:7-27.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  Annette Lassen, Øjet Og Blindheden: I Norrøn Litteratur Og Mytologi. (UJDS-Studier, 13.) Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2003. Paper. Pp. 169. €25. [REVIEW]Shaun F. D. Hughes - 2006 - Speculum 81 (3):874-876.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Arbejde, køn og magt i Den græske Oldtid - eksempler fra Athen i den klassiske periode.Jens Krasilnikoff - 2018 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 76:47-60.
  WORK, GENDER AND POWER IN ANCIENT GREECE - EXAMPLES FORM ATHENS IN THE CLASSICAL PERIODThis article asks how different forms of work were associated with varying forms of status, class and gender in Classical Athens. Moreover, the author seeks to clarify how the male citizen collective in particular controlled society by enforcement of general ideas about what types of work were suitable for citizens, metics and slaves alike. Also, the article challenges the ideal work discourse allocating farming, politics and warfare (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Knivene Blinker Filosofisk Tvekamp Mellem David Fabrholdt Og Marianne N. Wandall.David Favrholdt & Marianne Nathan Wandall - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Fosterdiagnostikk mellom medisin og etikk: Implementering av NIPT–testen i et urolig politikkområde.Nora Levold, Marit Svingen & Ingrid Bruholt - 2021 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1:5-24.
  Artikkelen undersøker hvordan NIPT ble vedtatt implementert i det norske fosterdiagnostiske systemet gjennom en fagligpolitisk prosess mellom 2012 og 2017. Prosessen innebar at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helsedirektoratet, Bioteknologirådet og Helse- og Omsorgsdepartementet ga sine vurderinger av testen og sine råd omkring en eventuell innføring. Artikkelen viser at det i denne prosessen foregikk en forsiktig tilnærming eller sammensmelting mellom de tradisjonelt helt ulike måtene å forstå og å ramme inn fosterdiagnostikk på i Norge, dvs. i en ‘autonomi/ behandlingsramme’ og en (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Ecology, Community, and Lifestyle: Outline of an Ecosophy.Arne Næss - 1989 - Cambridge University Press.
  Ecology, Community and Lifestyle is a revised and expanded translation of Naess' book Okologi, Samfunn og Livsstil, which sets out the author's thinking on the relevance of philosophy to the problems of environmental degradation and the rethinking of the relationship between mankind and nature. The text has been thoroughly updated by Naess and revised and translated by David Rothenberg.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 14.  24
  Uoprigtighed og viden via vidnesbyrd.Andreas Stokke - 2013 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 48 (2):121-132.
  Denne artikel argumenterer for at når et vidnesbyrds uoprigtighed blokerer tilhørerens videnstilegnelse, kan dette svigt forklares som en form for upålidelighed. Dette motiverer et princip ifølge hvilket det er en nødvendig betingelse for viden via vidnesbyrd at vidnesbyrdet blev givet på en pålidelig basis. Et sådant krav adskiller sig fra andre pålidelighedskrav til viden via vidnesbyrd ved at indføre en snævrere opfattelse af sådan viden.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hvorfor Har Vi Lønforskelle Mellem Kvinder Og Mænd I Danmark?–En Antologi Om Ligeløn I Danmark.[Why is There a Gender Earnings Gap in Denmark?–An Anthology on Equal Earnings in Denmark.] Copenhagen: SFI–The Danish National Centre For.M. Deding & H. Holt - 2010 - Social Research: An International Quarterly 12.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Økologisk Demokrati Og Naturens Iboende Verdi.Odin Lysaker - 2019 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:41-58.
  Vi står overfor en planetær miljø- og klimakrise, med alvorlige, gjennomgripende, langvarige og irreversible konsekvenser for både menneske og natur. Det skyldes særlig at politiske, rettslige og økonomiske systemer som har vokst frem i løpet av de siste 250 år – slik som det liberale demokratiet og den globale kapitalismen – behandler naturen antroposentrisk, materialistisk og instrumentelt. For bedre å håndtere dagens miljø- og klimakrise, bør disse utdaterte systemene reformeres ut fra tanken om et økologisk demokrati, herunder en grønn konstitusjonalisme (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Værdier, etik og moral i sygepleje.Jan B. W. Pedersen & Ingeborg Ilkjær - 2019 - Copenhagen, Denmark: Fadl's Forlag.
  I dette bogkapitel skrevet sammen med Ingeborg Ilkjær fremlægges tre etiske positioner herunder dydsetik, pligtetik og konsekvensetik. Disse teorier er sammen med eksempler på etiske principper og værdier det grundlag, som sygeplejersker kan benytte sig af i arbejdet med patientinvolvering og etiske dilemma, hvor der skal foretages et valg, der har betydning for patienter, pårørrende og de klinisk involverede. -/- For at kunne træffe valg af denne art er det vigtigt at kunne gøre det på et oplyst grundlag samt at (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  56
  Den gamle (mannen) som Den Andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn [The old (man) as the Other. Feminist philosophy and method in Simone de Beauvoir’s The Coming of Age and The Second Sex].Tove Pettersen - 2020 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 55 (4):224-241.
  I Alderdommen (1970) fremsetter Simone de Beauvoir en filosofisk analyse av alderdom og eldre menneskers situa- sjon, og hevder at behandlingen de får er «skandaløs»; samfunnet «returnerer dem som en vare det ikke lenger er bruk for». Hun tilkjennegir et like stort engasjement mot den urett som eldre utsettes for som hun gjør i Det annet kjønn (1949) når det gjelder undertrykkelsen av kvinner. Likevel påstår Beauvoir at alderdommen først og fremst er et problem for mannen, og det har blitt (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  «Å Bli Til I Det Å Bli Sett». Om Sammenvevingen Av Det Etiske Og Det Estetiske I Trondheims Minnepark for 22. Juli-Ofrene.Mattias Solli - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1:77-90.
  Artikkelen er en fenomenologisk og hermeneutisk betraktning av Trondheims minnepark for 22. juli-ofrene. Bakgrunnen ligger i et etisk moment av hermeneutisk selvkritikk, som utspilte seg i storsamfunnets reaksjoner på terroren, og som parken må sees i lys av. Artikkelen tar utgangspunkt i at flere av diktene som er slipt inn i minneparkens hvite betong, tematiserer behovet for mellommenneskelig anerkjennelse. Ved hjelp av kunstteoretikeren Bourriaud og filosofene Fichte og Hegel synliggjøres det hvordan dette temaet – mellommenneskelig anerkjennelse – kan sies å (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. En Språklig Verden. Noen Tanker Om Språk Og Erkjennelse.Rani Lill Anjum - 2006 - In Sissel Redse Jørgensen & Rani Lill Anjum (eds.), Tegn som Språk.
  Språket vårt utgjør en stor del av vår identitet. Det er et redskap for kommunikasjon med andre mennesker, men også med oss selv. Vi uttrykker oss gjennom språket, og vi tenker ved hjelp av språket. Men hva er egentlig språk? Gjennom å ta for meg to vesensforskjellige tilnærminger til dette spørsmålet ønsker jeg å vise at det synet vi har på språk, har stor filosofiske betydning. Dette er fordi et språksyn nødvendigvis vil få konsekvenser for hvordan vi tenker om beslektede (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Da mennesker regjerte kloden. Etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise.Gitte Koksvik - 2020 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:137-142.
  Bokanmeldelse av > Forfattere: Simonsen, M. M., Rølsåsen, T., Eckbo, N., Dale, R. F., Barder, O. H. E. og Fjeldaas, E. Utgitt: Bergen, Fagbokforlaget. År: 2020. Sidetall: 134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte.Bjørn Hofmann & Siri Granum Carson - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:87-103.
  _Filosofi og etikk har fått en stadig større plass i det offentlige rom i Norge. 2017 ble et år der filosofer sørget for overskrifter i en rekke norske medier. En av sakene som fikk størst oppmerksomhet, var debatten om sorteringssamfunnet og Aksel Braanen Sterris påstand om at personer med Downs syndrom ikke kan leve fullverdige liv. Utsagnet skapte en voldsom debatt og kraftige reaksjoner. Temaet for debatten er interessant i seg selv, men den reiser også spørsmål om hvordan slike debatter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  22
  "Hvorfor pædagogisk filosofi?".Jørgen Huggler & Asger Sørensen (eds.) - 2012 - Studier i pædagogisk filosofi, no. 1.
  Filosofi og pædagogik er gamle fæller, og der er et overlap mellem filosofiens historie og pædagogikkens historiske litteratur. Store tænkere som Platon, Aristoteles, Augustin, Descartes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Schleiermacher, Herbart og Dewey hører hjemme begge steder. I den pædagogiske filosofi kan almene teoretiske og praktisk filosofiske spørgsmål udforskes systematisk og historisk. Gennem diskussioner af sådanne spørgsmål kan man forholde sig mere nysgerrigt, bevidst, begrundet og kritisk til pædagogisk praksis såvel som til pædagogisk teori, empiri og undervisningsteknologi. -/- Fællesskabet er (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Pædagogikken i videnskabernes mosaik.Hans Siggaard Jensen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):80-94.
  En analyse af de videns- og forskningsformer der bestemmer pædagogikens karakter. Der sondres mellem tre 1. forskning om hver der virker, 2. forskning med henblik på at forklare og forstå - dvs. udvikle teorier og 3. forskning der søger anvendelse af teorier i et nødvendigt samspil med filosofisk antropologi og etik.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Alternativt Eller Etablert? Hva Er Forskjellen?Rani Lill Anjum & Johan Arnt Myrstad - manuscript
  Hva er vitenskap og hva anser vi som vitenskaplighet? Dette er spørsmål som kan være verdt å se nøyere på før vi aksepterer at det er et klart skille mellom den etablerte skolemedisinen og alt det vi kaller ”alternativ medisin” eller ”alternativ behandling”. For hva er det egentlig som gjør noe til etablert og noe annet til et alternativ? Er den etablerte medisin mer vitenskapelig enn den alternative, ved at den for eksempel benytter seg av mer vitenskapelige metoder? Er resultatene (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Alternativt Eller Etablert? Hva Er Forskjellen?Rani Lill Anjum & Johan Arnt Myrstad - 2009 - Www.Nifab.No.
  Hva er vitenskap og hva anser vi som vitenskaplighet? Dette er spørsmål som kan være verdt å se nøyere på før vi aksepterer at det er et klart skille mellom den etablerte skolemedisinen og alt det vi kaller ”alternativ medisin” eller ”alternativ behandling”. For hva er det egentlig som gjør noe til etablert og noe annet til et alternativ? Er den etablerte medisin mer vitenskapelig enn den alternative, ved at den for eksempel benytter seg av mer vitenskapelige metoder? Er resultatene (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Det Ekspanderende Medicinske Etablissement Og den Medicinske Forbrugerisme.Thomas Ledet Og Helmer Søgaard - 2009 - In Ole Hã¸Iris & Thomas Ledet (eds.), Modernitetens Verden: Tiden, Videnskab, Historien Og Kunst. Aarhus Universitetsforlag.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Respect for Human Beings and Education as a Possibility of Overcoming the Situation of Injustice.Ogun Urek - 2014 - Philosophy Study 4 (2).
 29.  3
  Et kærligbedsspørgsmål.Jesper Visti Hansen - 1991 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 17:63-73.
  At psykoanalysen implicerer en kritik af psykologien er et alment anerkendt for­hold. At den derved også implicerer en kritik af sociologien i kraft af den gensidige afhængighed mellem psykologi og sociologi, som socialpsykologien illustrerer, er derimod nærmest forblevet upåagtet, ikke alene af sociologien, men også, hvad der ikke er mindre sigende, af den analytiske tradition selv.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  John Rawls’ Politiske Filosofi.Mogens Chrom Jacobsen, Søren Flinch Midtgaard & Asger Sørensen (eds.) - 2009 - Malmö: Nsu Press.
  John Rawls' bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet. Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart.Frederik Pio - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):58-79.
  Artiklen perspektiverer på den almene pædagogiks aktuelle, pressede tilstand, i lyset af de centrale, transnationale udviklingstendenser inden for uddannelsesstyring der har gjort sig gældende de sidste ca. 25-30 år. Dette gøres, ved at tage afsæt i de såkaldte antinomier, som en række pædagogiske forskere har forholdt sig til som definerende for moderne pædagogik. Denne tematik blevet sat på dagsordenen af aktuelle uddannelsesforskere som bl.a. Alexander von Oettingen; Michael Uljens; Lars Løvlie; Gert Biesta, Birgit Schaffar og Dietrich Benner. Oettingen ser nærmere (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  «Norsk Filosofi»?Gunnar Skirbekk - 2015 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 50 (3):149-160.
  This article1 I 2014 hadde nærmere én av tre høyere utdanning. Blant folk mellom 25 og 39 år har mer enn halvparten av kvinnene høyere utdanning, noe som gjør denne aldersgruppen til den høyest utdannede i Norge.2 presents reflections on women's presence in Norwegian philosophy, partly as a result of input from key persons in the Norwegian philosophy environment. We discuss the low proportion of women among students and staff in the field, then we investigate whether gender perspectives are present (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Forord.Asger Sørensen - 2009 - In Mogens Chrom Jacobsen, Søren Flinch Midtgaard & Asger Sørensen (eds.), John Rawls’ Politiske Filosofi. Aarhus Universitetsforlag. pp. 7--8.
  John Rawls’ bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet. Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Faktorer, der har betydning for sygeplejerskers holdning til ”God Klinisk Praksis”.Patrik Kjærsdam Telléus, Dorte Møller Holdgaard & Birthe Thørring - 2019 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:99-111.
  _Vi gennemførte i 2016 et omfattende empirisk studie på Aalborg Universitetshospital med henblik på at afdække de forskellige sundhedsprofessioners etiske holdninger. Hensigten var at afdække eventuelle forskelle mellem professionerne samt at få begrebsliggjort de etiske tankemønstre, der er tilstede i den kliniske praksis. Vi fandt i den indledende dataanalyse, at vi med signifikans kunne vise, at plejegruppen i højere grad bruger nærhedsetiske og omsorgsetiske vurderinger, til forskel fra lægegruppen, der er mere pligtetisk funderet__. Undersøgelsen blev sat op ved brug af (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Kommentarer Til Henning Bergenholtz Og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog Imponerer Og Skuffer. I.Henrik Lorentzen, Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog-og Litteraturselskab & Christians Brygge - 2004 - Hermes 33:179-192.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Bilinguals’ Sensitivity to Grammatical Gender Cues in Russian: The Role of Cumulative Input, Proficiency, and Dominance.Natalia Mitrofanova, Yulia Rodina, Olga Urek & Marit Westergaard - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Moralsk frihet og situasjon: Simone de Beauvoir.Pettersen Tove - 2006 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 41 (4):284-298.
  Simone de Beauvoir is renown for The Second Sex (1949), a work now considered to be a feminist classic. Nevertheless, when Beauvoir wrote this book she did not explicitly endorse the women's movement, nor did she associate her analysis with the women's liberation. It took twenty-one years after the publication before she publicly declared herself a feminist, but from that point on she was a dedicated feminist. How can her development from a gender blind young philosopher to a radical feminist (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38.  29
  Logiczna Rekonstruccja Pojęcia Fonemu.Tadeusz Bat'og - 1961 - Studia Logica 11 (1):139-181.
 39.  6
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  8
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  8
  Breve Og Akstykker Vedrorende Soren Kierkegaard.Niels Thulstrup - 1954 - Philosophy and Phenomenological Research 15 (2):261-263.
 42. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43.  3
  Politisk uvitenhet, stemmeretten og velgeres moralske ansvar.Kristian Skagen Ekeli - 2019 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 54 (3):151-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  30
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Foundations of Scientific Method: The Nineteenth Century. Edited by Ronald N. Giere and Richard S. Westfall. --.Ronald N. Giere & Richard S. Westfall (eds.) - 1973 - Bloomington: Indiana University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Rettslig moralisme og retten til ytringsfrihet.Kristian Ekeli - 2017 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 52 (3):114-129.
 48.  23
  The Prasa $$Dot N$$ Gikas' Views on Logic: Tibetan dGe Lugs Pa Exegesis on the Question of Svatantras. [REVIEW]Jos�Ignacio Cabez�N. - 1988 - Journal of Indian Philosophy 16 (3):217-224.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Nietzsche Og la Rochefoucauld [by H. Berg].Hans Berg - 1917
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Abort Og Fosterreduksjon: En Etisk Sammenligning.Silje Langseth Dahl, Rebekka Hylland Vaksdal, Mathias Barra, Espen Gamlund & Carl Tollef Solberg - 2019 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1:89-111.
  In recent years, multifetal pregnancy reduction (MFPR) has increasingly been the subject of debate in Norway, and the intensity reached a tentative maximum when Legislation Department delivered the interpretative statement § 2 - Interpretation of the Abortion Act in 2016 in response to the Ministry of Health (2014) requesting the Legislation Department to consider whether the Law on abortion allows for MFPR of healthy fetuses in multiple pregnancies. The Legislation Department concluded that current abortion laws allow MFPR within the framework (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000