Results for 'Okura Seishin Bunka Kenkyujo'

25 found
Order:
 1. Nihon No Seishin Bunka =.Masako Miyagawa - 2010 - Bungeisha.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Nihon No Seishin Bunka: Bushidō.Masako Miyagawa - 2008 - Kaisei Shuppan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Toyo Bunka No Shinso Shinrigaku to Rinrigaku No Aida.Yasuo Yuasa - 1982 - Meicho Kankokai.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Seishin No Rekishi: Kindai Nihon Ni Okeru Futatsu No Gengoron.Kio Tanaka - 2009 - Yūshisha.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Seishin No Hakken.Takeshi Umehara - 1983
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Nihon Seishin No Kenkyū: Jinkaku o Takamete Ikiru = a Study of the Japanese Spirit.Masahiro Yasuoka - 2005 - Chichi Shuppansha.
 7. "Bunka" No Shisō: Gendai Nihon No Ichi Kara.Kin'ya Nishi - 2012 - Shunpūsha.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Jukyåo Seishin to Gendai.Takehiko Okada - 1994
 9.  20
  Effects of Exercise Program Requiring Attention, Memory and Imitation on Cognitive Function in Elderly Persons.Shigematsu Ryosuke, Okura Tomohiro, Nakagaichi Masaki & Nakata Yoshio - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 10. Bunka.David Buist - 2006 - Theory, Culture and Society 23 (2-3):366-368.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bunka to Shukyo.Kumataro Kawada - 1979 - Daisan Bummei Sha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kåowa Bunka.Keiji Nishitani - 1991
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kinsei Shoseki Bunka Kō: Kokugaku No Hitobito to Sono Chojutsu.Kazunori Takakura - 2009 - Izumi Shoin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nihon to Toyo Bunka.Shunpei Ueyama & Takeshi Umehara - 1969 - Shinchosha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jigoku No Shiso Nihon Seishin No Ichikeifu.Takeshi Umehara - 1967 - Chuo Koron Sha.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kinsei Nihon No Hihanteki Seishin.Hajime Nakamura - 1998
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  6
  Seiyū Roku: On Oil Manufacturing. Ōkura Nagatsune, Eiko Ariga, Carter Litchfield.Robert P. Multhauf - 1978 - Isis 69 (2):311-311.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Shukyo to Bunka.Keiji Nishitani - 1969 - Kokusai Nihon Kenkyujo.
 19. A Study on the Origins of ^|^Ldquo;Bunka^|^Rdquo; and ^|^Ldquo;Sports^|^Rdquo; in Modern Japan.Koshi Suzuki - 1999 - Journal of the Philosophy of Sport and Physical Education 21 (1):9-29.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Review Of: Nakamaki Hirochika, Ed., Kamigami No Sōkoku: Bunka Sesshoku to Dochakushugi. [REVIEW]Tadaatsu Tajima - 1988 - Japanese Journal of Religious Studies 15 (2-3).
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Nishida Kitarō to Meiji No Seishin.Katsuhito Inoue - 2011 - Kansai Daigaku Shuppanbu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kinsei No Kokugaku Shisō to Chōnin Bunka.Eiichi Matsushima - 2010 - Meicho Kankōkai.
 23. Seiji Shisō No Dessan: Shisō to Bunka No Aida.Hisakazu Nakamichi - 2006 - Mineruba Shobō.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Yoshino Hiroko Zenshū.Hiroko Yoshino - 2007 - Jinbun Shoin.
  dai 1-kan. Ōgi ; Matsuri no genri -- dai 2-kan. Nihon kodai jujutsu ; Kakusareta kamigami -- dai 3-kan. Inʼyō gogyō shisō kara mita Nihon no matsuri -- dai 4-kan. Hebi ; Kitsune -- dai 5-kan. Nihonjin no shiseikan ; Inʼyō gogyō to Nihon no minzoku -- dai 6-kan. Eki to Nihon no saishi ; Inʼyō gogyō to jidō saishi -- dai 7-kan. Daijōsai ; Jitō Tennō -- dai 8-kan. Yama no kami ; Kamigami no tanjō -- dai 9-kan. Gogyō (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  30
  New Trends in Japanese Popular Culture.Tetsuo Kogawa - 1985 - Telos: Critical Theory of the Contemporary 1985 (64):147-152.
  ‘Popular culture’ has two Japanese translations: taishu bunka and minshu bunka. Bunka embraces the entire concept of ‘culture,’ but ‘popular’ isn't so easily translated. Taishu means a large number (tai) of population or groups (shu), while minshu means groups (shu) of ordinary people (min). Thus, minshu bunka is a more faithful translation of 'popular culture’ than taishu bunka. Yet, the expression minshu bunka does not occur as frequently as taishu bunka. This means that, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark