Order:
 1. Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle" Stanowiska" Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.Olga Dryla - 2012 - Diametros 34:116-135.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  44
  Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych.Olga Dryla - 2015 - Diametros 44:1-19.
  One of the signs of the rapid development of medical genetics is a gradual increase in the number of genetic tests available. Different aspects of this phenomenon have been addressed and debated in the source literature, but so far relatively little has been said about the obligation to provide equal access – in the social context – to selected kinds of tests. In this article, I attempt to reconstruct those few suggestions, dealing with the principles of funding genetic tests from (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O Arystotelesowskiej koncepcji rywalizacji moralnej.Olga Dryla - 2005 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Pojęcie Upośledzenia.Olga Dryla - 2014 - Principia 60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Prawo do niewiedzy a autonomia.Olga Dryla - 2012 - Diametros 32:19-36.
  Tematem artykułu jest pytanie, czy będąca podmiotem autonomicznym jednostka ma prawo do niewiedzy o własnym stanie zdrowia. Punkt odniesienia dla prowadzonych rozważań stanowi klasyczny artykuł J. Harrisa i K. Keywood pt. Ignorance, Information and Autonomy i zawarte w nim stanowisko, zgodnie z którym rzekome prawo do niewiedzy jest sprzeczne z autonomią. Autorka koncentruje się na krytycznej analizie przyjętej przez wspomnianych autorów koncepcji autonomii, która prowadzi ją do wniosku, że tak rozumiana autonomia (1) nie może zostać uznana za nadrzędną wartość etyki (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zasada poufności w genetyce klinicznej.Olga Dryla - 2011 - Principia 54:223-243.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Problem szkolenia członków komisji bioetycznych.Olga Dryla - 2009 - Diametros 19:35-39.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Informacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnień.Olga Dryla - 2014 - Diametros 42:29-56.
  The steady growth of the number of DNA tests offered results in the discussion on the ethical aspects of these tests becoming increasingly lively and multifaceted. This text provides an overview of selected issues concerning the characteristics, protection and quality of the information acquired as a result of carrying out DNA tests. I discuss the salient points in the debates on the possibility to justify the so-called genetic exceptionalism, and the ways of specifying the scope of the principle of confidentiality (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark