Results for 'Ond��ej Dadej��k'

1000+ found
Order:
 1. A Model of Immiscibility in 1 −Xxglass Based on Spinodal Decomposition.Ond[Rbreve]Ej Mare[Sbreve] & Richard Kerner ‡ - 2004 - Philosophical Magazine 84 (6):565-578.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bouwsma, Oets K. Braithwaite, Richard Brandom, Robert 33 Brouwer, Luitzen EJ 275–277, 279–280, 284.Theodor W. Adorno, Steven G. Affeldt, Rogers Albritton, Alice Ambrose, Erich Ammereller, Alan R. Anderson, Chrisoula Andreou, Julia Annas, Elizabeth Anscombe & Karl-Otto Apel - 2007 - In Guy Kahane, Edward Kanterian & Oskari Kuusela (eds.), Wittgenstein and His Interpreters: Essays in Memory of Gordon Baker. Blackwell. pp. 345.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Srevermch M und K P Seif Schuld ond Umkehr m den Weltrehgwnen Mamz Mattbias Grunewald 1983 , 139 S 22,80 DM.Theo Sundermeter - 1988 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 32 (1):155-155.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Intensional Logic, Preliminary Draft of Initial Chapters by EJ Lemmon, July 1966, Nowadays Available as An Introduction to Modal Logic (American Philosophical Quarterly Monograph No. 11) Edited by K. Segerberg. [REVIEW]E. J. Lemmon & D. Scott - 1977 - American Philosophical Quarterly Monograph 11.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  56
  O guia medicinal Primitive Physick de John Wesley de 1747: ciência, charlatania ou medicina social? (John Wesley's medical guide Primitive Physic[k] from 1747: science, charlatanism or social medicine?) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2011v9n21p339. [REVIEW]Helmut Renders - 2011 - Horizonte 9 (21):339-353.
  Resumo Em 1747, John Wesley, spiritus rector do movimento metodista, publicou a primeira edição do seu guia medicinal Primitive Physic[k] . Qual era o seu propósito num mundo onde a academia real, herbalistas, curandeiros/as, exorcistas e charlatães competiam pela atenção da população? O artigo apresenta os diferentes grupos que atuaram, ou pretendiam atuar, em prol da saúde na Inglaterra do século 18, e compara o conteúdo do guia Primitive Physic[k] com suas propostas e estratégias terapêuticas. Conclua-se que uma parte significativa (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  36
  Hanefî Mezhebi’Nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  46
  Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Takıyyüddin R'sıd ve Cebir Risalesi: Matematiksel Değerlendirme, Tercüme ve Editio Princeps.Elif Baga - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):1-52.
  Takıyyüddin Râsıd, Osmanlı riyâzî ilimler geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Günümüze ulaşan eserlerinden araştırmalarını astronomi, astronomi aletleri, matematik, optik, mekanik ve fizik konularında yoğunlaştırdığı anlaşılır. Osmanlı’nın tek rasathanesi olan İstanbul Rasathanesi’ni kurması ve yönetmesi, Râsıd’ı birçok yönden önemli bir figür haline getirmiştir. Ancak mezkûr öneme rağmen onun öğrendiği, öğrettiği, ürettiği ve kullandığı matematik çok az sayıda araştırmaya konu olmuştur. Halbuki yapılan bir işin veya üretilen bir eserin niteliğini ve seviyesini belirlemenin önde gelen yolu, nasıl bir “alet” ile meydana getirildiğine bakmaktır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  32
  A "Recensão a Aenesidemus" E a Génese da Doutrina da Ciência de Fichte.Fernando Manuel Ferreira da Silva - 2015 - Kriterion: Journal of Philosophy 56 (132):335-353.
  RESUMO O presente ensaio aborda o período anterior às obras tidas como as diferentes reescrições da Doutrina da Ciência, de J. G. Fichte, e aí tenta não só perceber a origem da necessidade de um princípio da identidade, como ela surge aquando das primeiras ocorrências do mesmo, mas também discernir os primeiros passos de todo o problema da possibilidade de um princípio absoluto de toda a filosofia, que sempre animaria a empresa. O foco em questão é a «Aenesidemus-Rezension», onde Fichte (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  36
  K. I. Kalliphatides: (1) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων. (2) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων, I. Pp. 48, 12. Thessaloniki: Privately Printed, 1965. Paper.R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; Map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 Fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. K. J. WU "Discovering Formal Logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 14. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. EJ Lowe, Locke on Human Understanding.D. W. Hamlyn - 1997 - Philosophical Investigations 20:155-155.
 16. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 17. K, T, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  39
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra . Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), Pp. 544+Xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Prof. K. Borinski on W. B. Smith's Biblical Criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  16
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and His Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 25.  14
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant-Studien 13 (1-3).
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  And Human Agency.Ej Lowe - 2013 - In Sophie C. Gibb & Rögnvaldur Ingthorsson (eds.), Mental Causation and Ontology. Oxford University Press. pp. 153.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 27.  7
  Kıbrısta BM Tarafından Gerçekleştirilen.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):733-778.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  28
  Re-Enchanting the World: The Role of Imagination in Perception: K. Lennon.K. Lennon - 2010 - Philosophy 85 (3):375-389.
  This paper defends what the philosopher Merleau Ponty coins ‘the imaginary texture of the real’. It is suggested that the imagination is at work in the everyday world which we perceive, the world as it is for us. In defending this view a concept of the imagination is invoked which has both similarities with and differences from, our everyday notion. The everyday notion contrasts the imaginary and the real. The imaginary is tied to the fictional or the illusory. Here it (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29. Lowe, EJ-Subjects of Experience.J. Brown - 1998 - Philosophical Books 39:56-57.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 31. Zum eigenen Vortrag (K. Dürr, Aussagenlogik im Mittelalter).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):356-356.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zum vortrag von K. Grelling und P. Oppenheim (Der gestaltbegriff im lichte der neuen logik).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):357-357.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. K Probleme Filosofii I͡azyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Uzbekistan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  K'aokuhsue Yu Kechishih . Hsia Nai.K. C. Chang - 1981 - Isis 72 (2):317-318.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Yuri K. Melvil's "Charles Peirce and Pragmatism". [REVIEW]Paul K. Crdsser - 1971 - Philosophy and Phenomenological Research 32 (2):271.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  12
  The Problem of Psychophysical Causation,.Ej Lowe - 1992 - Australasian Journal of Philosophy 70 (3).
 37.  41
  Frases de G. K. Chesterton.G. K. Chesterton - 2014 - The Chesterton Review En Español 6 (1):49-51.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Simpson, SG, Tanaka, K. And Yamazaki, T., Some Conserva.K. Tanaka - 2002 - Annals of Pure and Applied Logic 118:249.
 39. Untitled-Commentary.Ej Emanuel - 1994 - Hastings Center Report 24 (6):24.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. K. E. KAEHLER "Leibniz' Position der Rationalität. Die Logik Im Metaphysischen Wissen der 'Natürlichen Vernunft'". [REVIEW]G. K. Frey - 1991 - History and Philosophy of Logic 12 (1):123.
 41. Misdirected Visual-Motion-Mae and Phi.Ej Hiris, Rh Cormack & R. Blake - 1991 - Bulletin of the Psychonomic Society 29 (6):484-484.
 42. Into-the-Boundless+ American Poetry-Frost, Robert Ulteriorities and Ultimates.Ej Ingebretsen - 1992 - Ultimate Reality and Meaning 15 (2):126-144.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. A Prophet Without Honor+ Passage in Ovid'ars Amatoria'.Ej Kenny - 1989 - Classical Quarterly 39 (1):274-275.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Volkmann-Schluck, K. H., Einleitung in das philosophische Denken.K. Oedingen - 1966 - Tijdschrift Voor Filosofie 28:720-728.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  47
  Chryselephantine Statues K. D. S. Lapatin: Chryselephantine Statuary in the Ancient Mediterranean World . Pp. XVI + 242, Ills, 3 Colour Pls. Oxford: Oxford University Press, 2001. Cased, £75. Isbn: 0-19-815311-. [REVIEW]K. W. Arafat - 2002 - The Classical Review 52 (02):339-.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  20
  I. K. R Aubitschek : Isthmia: Excavations by the University of Chicago Under the Auspices of the American School of Classical Studies at Athens: Vol. VII. The Metal Objects (1952–1989) . Pp. Xxxv + 200, 8plans, 96 Pls. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 1998. Cased, $150. ISBN: 0-87661-937-. [REVIEW]John K. Papadopoulos - 1999 - The Classical Review 49 (02):615-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  23
  Freudenburg (K.) (Ed.) The Cambridge Companion to Roman Satire. Pp. Xvi + 352. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Paper, £18.99, US$29.99 (Cased, £45, US$75). ISBN: 978-0-521-00627-9 (978-0-521-80359-5 Hbk). [REVIEW]Barbara K. Gold - 2007 - The Classical Review 57 (01):121-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Freedom as a Skill: K. R. Minogue.K. R. Minogue - 1983 - Royal Institute of Philosophy Supplement 15:197-215.
  The word ‘freedom’ leads a double life. As a rallying cry in the mouths of politicians and publicists, it features in speech acts which inspire men to brave endeavours. Freedom or death are the proffered alternatives, and they are generally linked with fatiguing dispositions such as vigilance. As a philosophical concept , on the other hand, freedom is a territory in which battles are fought about such issues as positivity and negativity, virtue, determinism and the character of the will. There (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. EJ Hundert, The Enlightenment's Fable—Bernard Mandeville and the Discovery of Society Reviewed By.Peter Dockwrey - 1995 - Philosophy in Review 15 (2):108-110.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Yuri K. Melvil.Yuri K. Melvil - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 3:493-496.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000