19 found
Order:
 1.  10
  Gerhardus Marthinus Maritz Pelser, hoogleraar 1972-1989.P. B. Boshoff - 1992 - Hts Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  11
  Oor Die Betekenis van Die Maagdelike Geboortetradisie: ’N Debat in Die Nederduitsch Hervormde Kerk.P. B. Boshoff - 2004 - Hts Theological Studies 60 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Die deuntjie draal': Op die spoor van Koos du Plessis.P. B. Boshoff - 1995 - Hts Theological Studies 51 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Paul's Letter to the Philippians in the Light of Disunity in the Church.P. B. Boshoff - 1997 - Hts Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Die reëls en tussen die reëls van die Korintiërbriewe: Walter Schmithals se ‘Die Gnosis in Korinth’.P. B. Boshoff - 1989 - Hts Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Inleiding in die teologiese arbeid van Walter Schmithals.P. B. Boshoff - 1984 - Hts Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Die Barmhartige Samaritaan: 'N Preekskets van Lukas 10:25—37.P. B. Boshoff - 1985 - Hts Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Die Kerk van Die Woord.P. B. Boshoff - 1995 - Hts Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  ’n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek.P. B. Boshoff - 1994 - Hts Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Teorie En Praktyk van Die Prediking in Die Nuwe Testament: Walter Schmithals Aan Die Woord.P. B. Boshoff & A. G. Van Aarde - 1991 - Hts Theological Studies 47 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Christologie: Die Historiese Jesus En Die Kerugmatiese Christus by Walter Schmithals.P. B. Boshoff - 1993 - Hts Theological Studies 49 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Eksistensiale verstaan van die Ou Testament: Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg.P. B. Boshoff - 1987 - Hts Theological Studies 43 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Christologie: Die spanningsvolle verhouding ‘Verkondiger - Verkondigde’ by Rudolf Bultmann en Walter Schmithals.P. B. Boshoff - 1993 - Hts Theological Studies 49 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Walter Schmithals En Die Johannese Geskrifte.P. B. Boshoff - 1993 - Hts Theological Studies 49 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Die subtiele aanleg en moontlikhede van die nominale styl: 'n Studie in Nuwe-Testamentiese Grieks.P. B. Boshoff - 1988 - Hts Theological Studies 44 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Etiek en teologie – ʼn aktuele bespreking van Marinus Schoeman se “Generositeit en lewenskuns”: Grondtrekke van ʼn post-Nietzscheaanse etiek.P. B. Boshoff - 2007 - Hts Theological Studies 63 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Hoilexnan, Joost 1996 - Resurrection and Parousia: A Traditio-Historical Study of Paul,s Eschato- Logy in 1 Corinthians 15. [REVIEW]P. B. Boshoff - 1999 - Hts Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  The Complete Gospels: Annotated Scholars Version. Revised and Expanded Edition.P. B. Boshoff - 1996 - Hts Theological Studies 52 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Die 'Aposunagogos' Se Invloed Op Die Geskrifte van Die Nuwe Testament Volgens Waiter Schmithals.P. B. Boshoff - 1997 - Hts Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark