Results for 'P. S. Dreyers'

1000+ found
Order:
 1.  15
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, T. F. J. Dreyer, Johannes J. Engelbrecht, J. A. Loader, H. G. V. D. Westhuizen & C. J. Viljoen - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Boekbespreking.P. S. Dreyer & S. P. Dreyer - 1957 - HTS Theological Studies 12 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, D. J. Booysen, P. S. Dreyers, T. F. J. Dreyer, J. A. Loader, A. D. Pont, D. J. S. & H. G. Van der Westhuizen - 1981 - HTS Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, J. A. Loader, P. J. Van der Merwe, P. J. Theo Koekemoer & J. P. Oberholzer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Die geestestruktuur van die ongeloof.P. S. Dreyer - 1951 - HTS Theological Studies 7 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Objek en metode in die geesteswetenskappe.P. S. Dreyer (ed.) - 1983 - [Pretoria]: Universiteit van Pretoria.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Die huidige stand van die etiek.P. S. Dreyer - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Historisme en Christendom.P. S. Dreyer - 1958 - HTS Theological Studies 14 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Die Geskiedkundige en die Geskiedenis.P. S. Dreyer - 1963 - HTS Theological Studies 18 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Die rol van die filosofie in die verandering van die samelewing.P. S. Dreyer - 1977 - HTS Theological Studies 33 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  9
  Hoofprobleme van die filosofie en die teologie van die geskiedenis.P. S. Dreyer - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Is Christelike wetenskap moontlik?P. S. Dreyer - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Immanuel kant en die ideologiese denke van die negentiende eeu.P. S. Dreyer - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Waarde en geskiedenis.P. S. Dreyer - 1972 - HTS Theological Studies 28 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, D. J. P. Stolz & J. J. P. Muller - 1973 - HTS Theological Studies 29 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Boekbespreking.P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1972 - HTS Theological Studies 28 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Boekbespreking.P. S. Dreyer - 1966 - HTS Theological Studies 22 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Die Problematiek van die Geesteswetenskappe.P. S. Dreyer - 1952 - HTS Theological Studies 8 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  8
  Die Ontwerp van 'n Sendingbeleid in die Huidige Situasie.P. S. Dreyer - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  19
  Boekbesprekings.P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht & J. P. Oberholzer - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Koers van die Afrikaner in die geskiedenis.P. S. Dreyer - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  The Idea of a Free Christian University.P. S. Dreyer - 1996 - HTS Theological Studies 52 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Oorsaaklikheid en Vryheid.P. S. Dreyer - 1957 - HTS Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  18
  Boekbespreking.Kálmán Papp, P. S. Dreyer & D. F. Erasmus - 1952 - HTS Theological Studies 8 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Boekbespreking.B. Gemser, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1954 - HTS Theological Studies 11 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Die filosofie van Immanuel Kant en Protestants-teologiese denkstrukture.P. S. Dreyer - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  16
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1956 - HTS Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  Boekbespreking.D. F. Erasmus, P. S. Dreyer, A. S. Geyser, A. Van Selms & F. J. Van Zyl - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, B. Gemser & A. D. Pont - 1961 - HTS Theological Studies 17 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  7
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, D. J. Booysen & F. J. Van Zyl - 1966 - HTS Theological Studies 22 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Enkele bo-natuurlike wesens en Godsdienstige feeste by die Zulu.P. S. Dreyer - 1965 - HTS Theological Studies 21 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  7
  Thomas Morus 1478–1978.P. S. Dreyer - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  Die godsdienskritiek van Ludwig Feuerbach en Karl Marx.P. S. Dreyer - 1954 - HTS Theological Studies 11 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  7
  Die wysgerige agtergrond van die Hervormde teologiese opleiding aan die Universiteit van Pretoria.P. S. Dreyer - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  28
  Boekbespreking.D. J. Smith, P. S. Dreyer, A. D. Pont, T. F. J. Dreyer, G. M. M. Pelser, E. Brown, G. C. V., A. C. Barnard, J. J. Steenkamp, C. J. Wethmar, B. J. Van der Walt & J. C. Krüger - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  13
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, P. S. Dreyer, J. F. Stutterheim & L. M. Le Roux - 1957 - HTS Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  Boekbesprekings.H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer & A. S. Geyser - 1953 - HTS Theological Studies 9 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  15
  Boekbespreking.A. D. Pont, J. I. De Wet & P. S. Dreyer - 1968 - HTS Theological Studies 24 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  14
  Boekbespreking.P. J. Van der Merwe, H. G. Van der Westhuizen, T. F. J. Dreyer, M. J. Du P. Beukes, Schalk Botha & P. S. Dreyer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  8
  Boekbesprekings.J. I. De Wet, P. S. Dreyer & J. J. P. Muller - 1967 - HTS Theological Studies 23 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  17
  Boekbesprekings.L. M. Le Roux, A. D. Pont & P. S. Dreyer - 1969 - HTS Theological Studies 25 (2):132-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  The mission theology of P.S. Dreyer and his contribution to the Maranatha Reformed Church.Willem A. Dreyer - 2024 - HTS Theological Studies 80 (2):8.
  At the University of Pretoria, Historical Theology consists of various sub-disciplines, that is, History of Christianity, History of Doctrine, History of Theology, History of Missions, Church History, and Church Polity. This article is located in History of Missions, as a contribution to the centenary celebration of the Maranatha Reformed Church of Christ (MRCC). The main focus of this contribution is an analysis of Prof. P.S. Dreyer’s mission theology as reflected in his publications, and how it shaped the mission policy of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  18
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, P. S. Dreyer, J. A. Loader & H. G. Van der Westhuizen - 1978 - HTS Theological Studies 34 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  14
  Boekbesprekings.D. J. Booysen, J. J. P. Müller & P. S. Dreyer - 1968 - HTS Theological Studies 24 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Boekbespreking.J. I. De Wet, J. A. Loader, P. S. Dreyer, J. J. Engelbrecht, J. H. Koekemoer & C. J. Viljoen - 1973 - HTS Theological Studies 29 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  20
  Boekbespreking.B. Gemser, E. S. Mulder, H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer, J. A. Stoop, F. Van Oosten, S. P. Engelbrecht & J. F. Stutterheim - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Boekbespreking.J. A. Loader, G. M. M. Pelser, C. J. Viljoen, D. J. Booysen & P. S. Dreyer - 1971 - HTS Theological Studies 27 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  20
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  Boekbespreking.H. G. Van der Westhuizen, T. F. J. Dreyer, J. A. Van Biljon, J. C. Van der Merwe & P. S. Dreyer - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  Boekbesprekings.Jan G. Du Plessis, A. D. Pont, D. J. Booysen & P. S. Dreyer - 1967 - HTS Theological Studies 23 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000