Results for 'Patrycja Zurzycka'

22 found
Order:
 1.  2
  Hospital Ethics Committees in accredited hospitals in Poland—availability of information.Patrycja Zurzycka, Grażyna Puto, Katarzyna Czyżowicz & Iwona Repka - 2021 - International Journal of Ethics Education 7 (1):73-85.
  The role of Hospital Ethics Committees is to support patients and their relatives as well as medical staff in solving ethical issues that arise in relation to the implementation of medical care. In Poland there are no clearly formulated legal regulations concerning the establishment and functioning of hospital ethics committees. Hospitals applying for accreditation are obliged to present solutions defining the way of solving ethical issues in a given institution, some of them appoint HECs for this purpose. The aim of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, \"List o entuzjazmie. Moraliści\", przeł. A. Grzeliński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2007, ss. 189. [REVIEW]Patrycja Dudzik - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Rozmowa o klasyce.Patrycja Knast - 2018 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 30 (1):304-309.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Fałszywe wspomnienia: jak to się dzieje, że umysł pamięta coś, czego nie było?Patrycja Maciaszek - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):305-322.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Fragmentation of the law of targeting : a comfortable excuse or dangerous trap.Patrycja Grzebyk - 2016 - In Andrzej Jakubowski & Karolina Wierczyńska (eds.), Fragmentation vs the constitutionalisation of international law: a practical inquiry. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Henryk Tomaszewski - pantomima i życie.Patrycja Samson - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:287-296.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Is working memory working against suggestion susceptibility? Results from extended version of DRM paradigm.Patrycja Maciaszek - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (1):62-72.
  The paper investigates relationship between working memory efficiency, defined as the result of its’ processing & storage capacity and the tendency to create assosiative memory distortions ; yield under the influence of external, suggesting factors. Both issues were examined using extended version of Deese-Roediger-McDermott procedure, modified in order to meet the study demands. Suggestion was contained in an ostentatious feedback information the participants received during the DRM procedure. Working memory was measured by standardized tasks. Study included 3 conditions, differing in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Humor styles and psychosocial working conditions in relation to occupational burnout among doctors.Patrycja Stawiarska & Ewa Wojtyna - 2009 - Polish Psychological Bulletin 40 (1):20-28.
  Humor styles and psychosocial working conditions in relation to occupational burnout among doctors Medical professionals are an occupational group at a particularly high risk for job burnout. The aim of the study was to determine relationships between humor styles and psychosocial working conditions on the one hand and occupational burnout in the medical profession on the other. Participants in the study were 82 professionally active doctors, interviewed and examined using questionnaire methods: the Maslach Burnout Inventory, Humor Styles Questionnaire, and the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. \"Nie makonsonansu bez dysonansu\".Patrycja Sosnowska - forthcoming - Estetyka I Krytyka 19 (19):183-190.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Patterns of bilingual language use and response inhibition: A test of the adaptive control hypothesis.Patrycja Kałamała, Jakub Szewczyk, Adam Chuderski, Magdalena Senderecka & Zofia Wodniecka - 2020 - Cognition 204 (C):104373.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  6
  Measurements of Rationality: Individual Differences in Information Processing, the Transitivity of Preferences and Decision Strategies.Patrycja Sleboda & Joanna Sokolowska - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  O rodzajach tolerancji w filozofii Profesor Iji Lazari‑Pawłowskiej.Patrycja Wdowiak - 2011 - Etyka 44:52-57.
  Autorka niniejszego artykułu prezentuje w nim zagadnienia związane z problemem tolerancji w ujęciu prof. Iji Lazari‑Pawłowskiej. Porusza między innymi kwestie dotyczące definicji oraz przedmiotu tolerancji, a także motywów tolerancyjnego postępowania. Autorka zwraca także uwagę na trzy podstawowe pojęcia tolerancji, które w jednym ze swoich artykułów wyróżniła prof. Lazari‑Pawłowska. Mowa tutaj o tolerancji negatywnej, pozytywnej oraz tolerancji rozumianej jako brak przymusu przy oddziaływaniu na partnerów interakcji. Ponadto prof. Lazari‑Pawłowska podejmuje również kwestię dotyczącą określania granic tolerancji zarówno w codziennym życiu, jak i (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. „Tata zaangażowany” – współczesny model ojcostwa na podstawie wybranych blogów parentingowych.Patrycja Bilińska - 2018 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:139-153.
  Zmiany w zakresie funkcjonowania polskiej rodziny spowodowały wyłonienie się nowego modelu ojca. Świadectwem zmian społeczno-kulturowych są blogi parentingowe. Analiza treści wybranych polskich blogów stała się podstawą dokonania opisu modelu, określonego przeze mnie jako "tata zaangażowany”. Tata zaangażowany dba o jakość partnerskiej relacji z żoną i dziećmi, rozumie ich jednostkowe potrzeby, jest czuły i pełny empatii. Ideał zakłada nie tylko szczęście rodzinne, lecz także satysfakcję z życia zawodowego oraz realizacji osobniczych ambicji i dążeń, w tym coraz częściej budzącego zazdrość wyglądu. Dokonany (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Robert Schindels Beginn des Romans "Der Kalte" - Erstes Kapitel - Fortschreibung seines früheren Romans "Gebürtig"?Patrycja Anna Wojciechowska-Iżykowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:351-359.
  W niniejszym tekście autorka podjęła próbę analizy początku, jako jedynej opublikowanej do tej pory części, zapowiadanej przez Roberta Schindla powieści Der Kalte. Chodziło m. in. o odnalezienie odniesień do wcześniejszych utworów Roberta Schindla, w szczególności zaś do opublikowanej w roku 1992 i przeniesionej na ekran w roku 2001 powieści Gebürtig. Z jednej strony zwrócono uwagę na symbolikę „zimna”, obecną w obu utworach, z drugiej strony na tematykę rozliczenia z narodowosocjalistyczną przeszłością Austrii. W artykule wskazano również na nawiązania w Der Kalte (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  17
  Work Engagement – A Systematic Review of Polish Research.Mateusz Paliga, Patrycja Rudnicka, Małgorzata Chrupała-Pniak & Anita Pollak - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (2):175-187.
  Over the past decade work engagement has gained both business and academia attention. With growing number of studies and meta-analyses the concept of work engagement is one of the pillars of positive work and organizational psychology. This systematic review presents the current state of research on work engagement in Poland. Results confirmed that work-engagement studies have not yet reached the threshold to conduct meta-analysis. The review of measurement methods and synthesis of findings allows to identify strengths and gaps in Polish (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Minimum Intelligent Signal Test as an Alternative to the Turing Test.Paweł Łupkowski & Patrycja Jurowska - 2019 - Diametros 59:35-47.
  The aim of this paper is to present and discuss the issue of the adequacy of the Minimum Intelligent Signal Test (MIST) as an alternative to the Turing Test. MIST has been proposed by Chris McKinstry as a better alternative to Turing’s original idea. Two of the main claims about MIST are that (1) MIST questions exploit commonsense knowledge and as a result are expected to be easy to answer for human beings and difficult for computer programs; and that (2) (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kognitywna interpretacja operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona.Piotr Łukowski & Patrycja Maciaszek - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):103-118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rola „sumienia” w problematyce „inności” i „innego” w filozofii Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura.Patrycja Bobowska-Nastarzewska - 2011 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  L’influence de la langue et de la culture sur l’être humain sur l’exemple du profil relationnel de l’homme dans Le volontaire et l’involontaire de Paul Ricoeur.Patrycja Bobowska-Nastarzewska - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  31
  Psychometric Properties of the Polish Version of the Short Grit Scale.Radosław Rogoza, Małgorzata Najderska, Dominika Karaś, Klaudia Ponikiewska & Patrycja Wyszyńska - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (2):229-236.
  This study aimed to verify the psychometric properties of the Polish version of the Grit-S questionnaire. Grit is understood here as the perseverance and passion for long-term goals, and it encompasses two dimensions: Consistency of Interest and Perseverance of Effort. The sample comprised N = 270 participants aged 18-34. We performed confirmatory factor analyses to verify the dimensional structure of grit, multi-group confirmatory factor analysis to compare the structure across gender, and correlation analysis to examine external validity. Findings showed satisfactory (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  6
  The Undoing Effect of Positive Emotions: A Meta-Analytic Review.Maciej Behnke, Magdalena Pietruch, Patrycja Chwiłkowska, Eliza Wessel, Lukasz D. Kaczmarek, Mark Assink & James J. Gross - 2023 - Emotion Review 15 (1):45-62.
  The undoing hypothesis proposes that positive emotions serve to undo sympathetic arousal related to negative emotions and stress. However, a recent qualitative review challenged the undoing effect by presenting conflicting results. To address this issue quantitatively, we conducted a meta-analytic review of 16 studies ( N = 1,220; 72 effect sizes) measuring sympathetic recovery during elicited positive emotions and neutral conditions. Findings indicated that in most cases, positive emotions did not speed sympathetic recovery compared to neutral conditions. However, when a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The emotional expression of solidarity : the subversive potential of collective emotions in and beyond the classroom.Amanda Russell Beattie, Gemma Bird, Patrycja Rozbicka & Jelena Jelena ObradovicWochnik - 2022 - In Kate Schick & Claire Timperley (eds.), Subversive Pedagogies: Radical Possibility in the Academy. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark